Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
прокълна - прокълнеш, мин. св. проклех и прокълнах, мин. прич. проклел и прокълнал, св. — вж. проклинам.
прокълня - прокълниш, мин. св. прокълних, мин. прич. прокълнил, св. — вж. прокълнявам.
прокълнявам - прокълняваш, несв. и прокълни, св. За растение — изкарвам кълн.
пролазвам - пролазваш, несв. и пролазя, св. 1. Започвам да лазя, да пълзя. 2. Какво!кого. Преминавам с лазене, с леко докосване по определена ...
пролежа - пролежиш, мин. св. пролежах, мин. прич. пролежал, св. — вж. пролежавам.
пролежавам - пролежаваш, несв. и пролежа, св.; какво. Лежа определен период от време. Пролежавам младините си. Пролежах целия ден. В затвора пр...
пролез - мн. пролези, (два) пролеза, м. 1. Място за преминаване над плет с помощта на стълбички. 2. Прелез.
пролет - пролетта, мн. пролети, ж. Годишно време след зимата и преди лятото. // прил. пролетен, пролетна, пролетно, мн. пролетни. Пролетни ...
пролетариат - само ед. Класата на пролетариите в капиталистическото общество съгласно теорията на марксизма-ленинизма.
пролетаризация - само ед. Процес на пролетаризиране на селяните и дребната буржоазия.
пролетаризирам - пролетаризираш, несв. и св. Превръщам в пролетарии.
пролетарий - пролетарият, пролетария, мн. пролетарии, м. Наемен работник в капиталистическото общество според теорията на марксизма-ленинизма./...
пролетарка - мн. пролетарки, ж. Жена пролетарий.
пролетес - нареч. През пролетта, която най-скоро е отминала.
пролетница - мн. пролетници, ж. Обикн. мн. Земеделски култури, които се сеят през пролетта.
пролея - пролееш, мин. св. пролях, мин. прич. пролял, св. — вж. проливам.
пролив - мн. проливи, (два) пролива, м. Ивица водно пространство, която съединява две морета и разделя две части от сушата; проток.
проливам - проливаш, несв. и пролея, св.; какво. Правя нещо да тече, да се лее. Проливам сълзи. Проливам кръв.
проливен - проливна, проливно, мн. проливни, прил. За дъжд — много силен, който се лее; пороен.
пролича - проличиш, мин. св. проличах, мин. прич. проличал, св. - вж. проличавам.
проличавам - проличаваш, несв. и пролича, св. 1. Започвам да лича. Бременността и пролича. 2. Безл. Става явно. Пролича, че не е подготвен.
пролог - мн. пролози, (два) пролога, м. 1. Къса въвеждаща част към научно или художествено произведение; предисловие, предговор, проглас. 2...
пролом - само ед. 1. Земна форма — проход между скалите, резултат от действието на река. Искърски пролом. 2. Пробив.
проломотвам - проломотваш, несв. и проломотя, св.; какво. Разг. Изговарям нещо неясно, набързо, с ломотене; промърморвам.
проломотя - проломотиш, мин. св. проломотих, мин. прич. проломотил, св. — вж. проломотвам.
пролука - мн. пролуки, ж. 1. Тесен отвор, процеп между дъски, стени и др. 2. Прен. Малко свободно време между ангажименти. Ще намеря пролука...
промеждутък - мн. промеждутъци, (два) промеждутъка, м. Пространство или време, което разделя нещо; междина, пролука. // прил. промеждутъчен, про...
променлив - променлива, променливо, мн. променливи, прил. Който често се променя; променчив. Променливо настроение. Променливо време. // същ. ...
променчив - променчива, променчиво, мн. променчиви, прил. Променлив. // същ. променчивост, променчивостта, ж.
променя - промениш, мин. св. промених, мин. прич. променил, св. - вж. променям.
променям - променяш, несв. и променя, св.; какво/кого. Правя промяна в нещо или в някого. Променям навиците си. Променям външността си. Нашат...
промивам - промиваш, несв. и промия, св.; какво. 1. Мия изцяло с дезинфекциращ лечебен разтвор. Промивам рана. Промивам очите си. 2. С помощт...
промивка - мн. промивки, ж. Промиване (в 1 знач.). Правя промивки.
промил - мн. промили, (два) промила, м. Една хилядна част от нещо, означавана със знак ‰.
промишлен - промишлена, промишлено, мн. промишлени, прил. Индустриален. Промишлено предприятие.
промишленик - мн. промишленици, м. Човек, който се занимава с промишленост; индустриалец.
промишленост - промишлеността, само ед., ж. Производство на материални блага с помощта на техника; индустрия.
промия - промиеш, мин. св. промих, мин. прич. промил, св. — вж. промивам.
промкомбинат - мн. промкомбинати, (два) промкомбината, м. Обединение от индустриални предприятия, които са зависими едно от друго в производствот...
промокаем - промокаема, промокаемо, мн. промокаеми, прил. Който пропуска вода, влага, течност.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: