Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

mini - Намерени са 45 думи от търсенето
амини - (фр. amines по нлат. am(monium) + -ин)Хим. Органични съединения, включващи аминогрупа (-NH2), свързана с въглеводороден oстатък.
мини- - Първа съставна част на сложни думи със значение малък, къс, напр. миникалкулатор, минилампа, минипола и др.
миний - миният, миния, само ед., м. Спец. Оранжево-червена боя, приготвена от олово или оловен окис.
момини - само мн. Разг. Домът и близките на момата. У момини тъпан бие.
миниум - само ед. Миний.
минирам - минираш, несв. и св.; какво. 1. Поставям мини, за да взривя. Минирам мост. 2. Прен. Създавам непреодолими пречки, прегради. Минира...
минимум - само ед. 1. Най-малко количество, най-малката величина. Жизнен минимум. 2. Задължителен за специалиста най-малък обем от знания.
алуминий - алуминият, алуминия.Химически елемент - сребристобял лек метал.// прил. алуминиев, алуминиева, алуминиево, мн. алуминиеви.
министър - мн. министри, м. Член на правителство, който управлява министерство (в 1 знач.). Министър на външните работи. • Министър без портф...
доминион - мн. доминиони, (два) доминиона, м. Всяка от бившите британски колонии, която е със самостоятелно управление, но се включва в Брита...
минипола - мн. миниполи, ж. Много къса пола, минижуп.
миниатюр - обикн. ед. Модел на предмет в умален размер.
феминист - мн. феминисти, м. Привърженик на феминизма. // прил. феминистичен, феминистична, феминистично, мн. феминистични.
доминирам - доминираш, несв. и св. Преобладавам, имам надмощие. Бялото доминира в роклята. В играта доминираха гостите.
феминизъм - само ед. Движение за равноправие на жената. // прил. феминистичен, феминистична, феминистично, мн. феминистични. // прил. феминист...
номиниран - номинирана, номинирано, мн. номинирани, прил. Който има номинация.
миниатюра - мн. миниатюри, ж. 1. Украсена заглавна буква в стари ръкописни книги. 2. Малка картина с изящна изработка. 3. Произведение на изку...
минимален - минимална, минимално, мн. минимални, прил. Възможно най-малък по степен сред еднородни предмети. Минимална печалба.
елиминирам - елиминираш, несв. и св.; какво/кого. Отстранявам, изключвам. Нашият отбор елиминира противника. Елиминираха ме от групата на прове...
миниатюрен - миниатюрна, миниатюрно, мн. миниатюрни, прил. Който е с много малки размери. Миниатюрни фигури за шах.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: