Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
партиец - мн. партийци, м. Разг. Член на комунистическа партия.
партизанин - мн. партизани, м. 1. Пренебр. Лице, което става член на определена партия по користни подбуди, а не по убеждения. 2. Участник в съ...
партизанка - мн. партизанки, ж. Жена партизанин.
партитура - мн. партитури, ж. Нотен запис на музикално произведение.
партия - мн. партии, ж. 1. Обществено-политическа организация на хора с общи интереси, цели и идеология. Консервативна партия. 2. Прен. Раз...
партньор - мн. партньори, м. 1. Човек, който взема участие в игра заедно с друг. Трябва ми партньор за танца. 2. Човек, който участва в някак...
партньорка - мн. партньорки, ж. Жена партньор.
парфе - мн. парфета, ср. Сладкарско изделие — желиран крем, приготвен от яйца, сметана, плодове и захар, който може да се използва и като ...
парфюм - мн. парфюми, (два) парфюма, м. 1. Само ед. Спиртен разтвор на ароматични вещества с приятна миризма. 2. Шишенце, в което е налят т...
парфюмерия - мн. парфюмерии, ж. 1. Производство на парфюми и други козметични средства. 2. Съвкупност от ароматни средства. 3. Място, където се...
парфюмирам - парфюмираш, несв. и св.; какво/кого. 1. Мажа с парфюм, ароматизирам. 2. Прен. За съобщение, новина — изопачавам, украсявам.
парцал - мн. парцали, (два) парцала, м. 1. Част от някаква тъкан, обикновено стара; отрепка. Избърши с парцала пода. 2. Стара, окъсана или ...
парцалив - парцалива, парцаливо, мн. парцаливи, прил. 1. Който е на парцали; окъсан. Парцаливи дрехи. 2. Който е облечен в парцали. Парцалив ...
парцел - мн. парцели, (два) парцела, м. Земна площ, регулиран терен с определени размери.
парцелирам - парцелираш, несв. и св.; какво. Разделям на парцели.
парче - мн. парчета, ср. 1. Къс, част от нещо. Отряза му голямо парче от тортата. 2. Отделен брой от нещо. 3. Разг. Мелодия, песен, музик...
паря - париш, мин. св. парих, мин. прич. парил, несв. 1. Много съм нагорещен и изгарям при докосване. Ютията пари. 2. Излъчвам силна топл...
пас - междум. 1. При игра на карти — не участвам, пропускам. 2. Прен. Нежелание за участие, за действие. Аз съм пас.
паса - пасеш, мин. св. пасох, мин. прич. пасъл, несв. 1. За животно — ям растителност, като я късам от мястото, където расте. Оставих овц...
пасаж - мн. пасажи, (два) пасажа, м. 1. Покрита улица, обикновено с магазини, която съединява две други улици. 2. Относително завършена ми...
пасажер - мн. пасажери, м. Пътник в превозно средство. // прил. пасажерски, пасажерска, пасажерско, мн. пасажерски.
пасати - само мн. Сух вятър с постоянна посока, който духа в тропиците.
пасбище - мн. пасбища, ср. Пасище.
пасвам - пасваш, несв. и пасна, св. 1. Прилепвам точно, влизам плътно; отговарям по размер. Ключът не пасва. 2. Разг. Какво. Правя нещо да ...
пасианс - мн. пасианси, (два) пасианса, м. Подреждане на карти в определена система, обикновено за гадаене.
пасив - мн. пасиви, м. 1. Спец. Само ед. или само мн. Съвкупност от дългове на една организация или фирма. 2. Прен. Само ед. Отрицателна с...
пасивен - пасивна, пасивно, мн. пасивни, прил. 1. Бездеен, неактивен, безразличен. Пасивен човек. 2. Който се отнася до пасив (в 1 и 3 знач....
пасирам - пасираш, несв. и св.; какво. Претривам, смилам на еднородна маса. Пасирам кайсии.
пасище - мн. пасища, ср. Място, определено за пасене на добитък.
пасквил - мн. пасквили, (два) пасквила, м. Малка публицистична творба, в която се злепоставя или клевети известно лице или група хора. // пр...
пасмантерия - само ед. 1. Дребни предмети за украса: шнурове, панделки и др. 2. Магазин за продажба на такива предмети.
пасмина - само ед. Разг. Грубо. Група хора, които имат отрицателни качества; сбирщина.
пасна - паснеш, мин. св. паснах, мин. прич. паснал, св. — вж. пасвам.
паспарту - само ед. Специален картон, на който се лепят снимки, картини, илюстрации и под.
паспорт - мн. паспорти, (два) паспорта, м. 1. Официален документ, удостоверяващ самоличността и гражданството. Задграничен паспорт. Личен па...
паст - пастта, само ед., ж. 1. Устна кухина на животно. Змеят отвори огромната си паст. 2. Прен. Голям, широк отвор.
паста - мн. пасти, ж. 1. Малък тестен сладкиш. Шоколадова паста. 2. Козметично или друго вещество във формата на полутечна маса. Паста за ...
паство - мн. паства, ср. Група християни, за които отговаря един духовник. Всеки свещеник се грижи за паството си.
пастел - мн. пастели, (два) пастела м. 1. Мек цветен молив за рисуване. 2. Рисунка с такъв молив.
пастелен - пастелна, пастелно, мн. пастелни, прил. 1. Който е изработен с пастел. Пастелна живопис. 2. Мек, светъл. Пастелни тонове.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: