Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
предчуствувам - предчувствуваш, несв. Предчувствам.
предшествам - предшестваш, несв. Предхождам.
предшественик - мн. предшественици, м. Предходник.
предшественица - мн. предшественици, ж. Жена предшественик.
предшествувам - предшествуваш, несв. Предшествам.
предъвквам - предъвкваш, несв. и предъвча, св. 1. Какво. Дъвча повторно. 2. Прен. Разг. Повтарям постоянно, но с различни думи едно и също.
предъвча - предъвчеш, мин. св. предъвках, мин. прич. предъвкал, св. — вж. предъвквам.
предърцунен - префърцунена, префърцунено, мн. префърцунени, прил. Разг. Пренебр. Неестествен, превзет. Префърцунен изговор.
предявител - предявителят, предявителя, мн. предявители, м. Човек, който предявява нещо.
предявителка - мн. предявителки, ж. Жена предявител.
предявя - предявиш, мин. св. предявих, мин. прич. предявил, св. — вж. предявявам.
предявявам - предявяваш, несв. и предявя, св.; какво. 1. Представям, показвам на официално място. Предявявам документите си в кметството. 2. ...
прежаднея - прежаднееш, мин. св. прежаднях, мин. прич. прежаднял, св. — вж. прежаднявам.
прежаднявам - прежадняваш, несв. и прежаднея, св. Изпитвам прекалено силна жажда.
прежалвам - прежалваш, несв. и прежаля, св.; кого/какво. Преставам да жаля, престава да ми е мъчно. Прежалих го. — прежалвам се/прежаля се. Ра...
прежаля - прежалиш, мин. св. прежалих, мин. прич. прежалил, св. — вж. прежалвам.
прежда - мн. прежди, ж. 1. Само ед. Изпредена нишка. Вълнена прежда. 2. Различни по цвят и по материал нишки. Имам различни прежди.
преждевременен - преждевременна, преждевременно, мн. преждевременни, прил. Който става преди необходимото време. Преждевременно раждане. Преждеврем...
прежен - прежна, прежно, мн. прежни, прил. Минал, предишен.
преженвам - преженваш, несв. и преженя, св.; кого. Женя се преди по-голяма сестра или преди по-голям брат. Прежени кака си.
преженя - прежениш, мин. св. прежених, мин. прич. преженил, св. — вж. преженвам.
преживелица - мн. преживелици, ж. 1. Преживяване. 2. Нещо, което си е отживяло времето, остаряло е.
преживен - преживна, преживно, мн. преживни, прил. Който преживя. Преживен добитък.
преживея - преживееш, мин. св. преживях, мин. прич. преживял, св. — вж. преживявам.
преживявам - преживяваш, несв. и преживея, св. 1. Изпитвам чувства. 2. Прекарвам живота си; живея. Как преживяваш? 3. Какво/кого. Над-могвам. Е...
преживям - преживяш, несв. 1. За животно — връщам храната от стомаха повторно в устата и я дъвча. 2. Прен. Разг. Предъвквам, повтарям едно и ...
прежилвам - прежилваш, несв. и прежиля, св.; какво. Силно притискам с влакно, с нишка, та започва да боли. Чантата ми прежили ръката.
прежиля - прежилиш, мин. св. прежилих, мин. прич. прежилил, св. — вж. прежилвам.
прежилям - прежиляш, несв. Прежилвам.
прежулвам - прежулваш, несв. и прежуля, св.; какво. Разг. Жуля, докато се протърка и започне да боли.
прежуля - прежулиш, мин. св. прежулих, мин. прич. прежулил, св. — вж. прежулвам.
прежуря - прежуриш, мин. св. прежурих, мин. прич. прежурил, св. - вж. прежурям.
прежурям - прежуряш, несв. и прежуря, св. 1. За слънце — пека много силно, чак паря. 2. Диал. Какво. Прегарям нещо при печене.
прежъднея - прежъднееш, мин. св. прежъднях, мин. прич. прежъднял, св. — вж. прежъднявам.
прежъднявам - прежъдняваш, несв. и прежъднея, св. Прежаднявам.
прежълтея - прежълтееш, мин. св. прежълтях, мин. прич. прежълтял, св. — вж. прежълтявам.
прежълтявам - прежълтяваш, несв. и прежълтея, св. Внезапно ставам жълт, блед.
през - предлог. 1. Проникване, преминаване напряко или от единия до другия край на обекта. През реката. През стаята. През тълпата. Чанта ...
презаписвам - презаписваш, несв. и презапиша, св.; какво. Записвам отново. Презаписвам първи курс. Презаписвам касета.
презапиша - презапишеш, мин. св. презаписах, мин. прич. презаписал, св. — вж. презаписвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: