Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
подписвам - подписваш, несв. и подпиша, св. Поставям подпис под документ. — подписвам се/ подпиша се. 1. Пиша името си или подписа си някъде. ...
подписка - мн. подписки, ж. 1. Събиране на пари за абонамент, за помощ с вписване на името. 2. Събиране на подписи в подкрепа на определен чо...
подписник - мн. подписници, м. Абонат.
подписница - мн. подписници, ж. Жена подписник.
подпитам - подпиташ, св. - вж. подпитвам.
подпитвам - подпитваш, несв. и подпитам, св.; кого. Неявно насочвам разговора чрез въпроси с цел да разбера, да узная нещо.
подпиша - подпишеш, мин. св. подписах, мин. прич. подписал, св. — вж. подписвам.
подплата - мн. подплати, ж. 1. Тънка материя, която се зашива от вътрешната страна на дрехата; хастар. 2. Прен. Само ед. Подкрепа, стабилитет...
подплатя - подплатиш, мин. св. подплатих, мин. прич. подплатил, св. — вж. подплатявам.
подплатявам - подплатяваш, несв. и подплатя, св.; какво. 1. Зашивам подплата, слагам подплата. 2. Прен. Подкрепям, обосновавам свое наблюдение, ...
подплаша - подплашиш, мин. св. подплаших, мин. прич. подплашил, св. — вж. подплашвам.
подплашвам - подплашваш, несв. и подплаша, св.; кого/какво. Предизвиквам страх, уплаха; изплашвам внезапно. — подплашвам се/подплаша се. Уплашв...
подплъзвам се - подплъзваш се, несв. и подплъзна се, св. Губя равновесие върху хлъзгава повърхност; подхлъзвам се.
подплъзна се - подплъзнеш се, мин. св. подплъзнах се, мин. прич. подплъзнал се, св. — вж. подплъзвам се.
подплънка - мн. подплънки, ж. 1. Само ед. Материал за изпълване на дреха. 2. Малко парче плат, напълнено с такъв материал и зашито.
подпомагам - подпомагаш, несв. и подпомогна, св.; кого. 1. Помагам с пари. Родителите им редовно ги подпомагат. 2. Оказвам помощ; подкрепям, по...
подпомогна - подпомогнеш, мин. св. подпомогнах, мин. прич. подпомогнал, св. — вж. подпомагам.
подпора - мн. подпори, ж. 1. Специално изработен или какъвто и да е предмет, поставен да подпира, да крепи. 2. Бетонови, метални или дървени...
подпоручик - мн. подпоручици, м. Остар. Офицерски чин, който се равнява на младши лейтинант.
подпра - подпреш, мин. св. подпрях, мин. прич. подпрял, св. — вж. подпирам.
подправка - мн. подправки, ж. 1. Обикн. мн. Ароматни треви, които се прибавят към яденето, за да подобрят вкуса му. 2. Фалшификация.
подправя - подправиш, мин. св. подправих, мин. прич. подправил, св. — вж. подправям.
подправям - подправяш, несв. и подправя, св.; какво. 1. Правя нещо да прилича на друго; фалшифицирам. Подправям оценка. 2. Слагам подправки в ...
подпретвам - подпретваш, несв. и подпретна, св.; какво. Разг. Затъвам, засуквам, запретвам. — подпретвам се/подпретна се. Разг. Захващам се, за...
подпретна - подпретнеш, мин. св. подпретнах, мин. прич. подпретнал, св. - вж. подпретвам.
подпруга - мн. подпруги, ж. Диал. Здрав ремък за стягане на самар, седло и др., който минава под корема на животното.
подпръга - мн. подпръги, ж. Подпруга.
подпухвам - подпухваш, несв. и подпухна, св. Отичам, издувам се, подувам се.
подпухна - подпухнеш, мин. св. подпухнах, мин. прич. подпухнал, св. — вж. подпухвам.
подпъвам - подпъваш, несв. и подпъна, св. 1. Разг. Какво. Запъвам, залоствам, подпирам. 2. Прен. Разг. Кого. Упорито искам от някого нещо. По...
подпъна - подпънеш, мин. св. подпънах, мин. прич. подпънал, св. — вж. подпъвам.
подпъхвам - подпъхваш, несв. и подпъхна, св.; какво. 1. Пъхам отдолу под нещо. 2. Прен. Давам подкуп. Подпъхвам пари.
подпъхна - подпъхнеш, мин. св. подпъхнах, мин. прич. подпъхнал, св. — вж. подпъхвам.
подработвам - подработваш, несв. и подработя, св.; какво/кого. Работя предварително за постигане на определена цел; подготвям, обработвам.
подработка - мн. подработки, ж. Обикн. ед. Предварителна подготовка, обработка.
подработя - подработиш, мин. св. подработих, мин. прич. подработил, св. - вж. подработвам.
подравня - подравниш, мин. св. подравних, мин. прич. подравнил, св. — вж. подравнявам.
подравнявам - подравняваш, несв. и подравня, св.; какво/кого. Правя равен — гладък или в една линия. — подравнявам се/подравня се. Изравнявам се...
подравням - подравняш, несв. Подравнявам.
подравям - подравяш, несв. и подровя, св.; какво. 1. Ровя под нещо; подкопавам, подривам. 2. Прен. Действам подмолно, за да разруша нещо.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: