Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
прозирам - прозираш, несв. и прозра, св. 1. Какво. Виждам слабо, частично през някаква преграда. 2. Прен. Мислено предвиждам, прогнозирам. Пр...
прозирен - прозирна, прозирно, мн. прозирни, прил. През който могат да се видят предметите; прозрачен.
прозорец - мн. прозорци, (два) прозореца, м. 1. Отвор в стена на сграда, през който може да влиза светлина и въздух, и рамка със стъкло за за...
прозорлив - прозорлива, прозорливо, мн. прозорливи, прил. Който прозира, вижда напред нещата; проницателен. Прозорлив човек. // същ. прозорлив...
прозра - прозреш, мин. св. прозрях, мин. прич. прозрял, св. — вж. прозирам.
прозрачен - прозрачна, прозрачно, мн. прозрачни, прил. 1. Който позволява да се види през него. Прозрачна дреха. Прозрачен материал. 2. Чист, ...
прозрение - мн. прозрения, ср. Внезапно хрумване, осъзнаване на нещо, което до този момент не е разбрано. Осенява ме прозрение.
прозявам се - прозяваш се, несв. и прозея се и прозина се, св. Правя прозявка. Прозявам се от скука.
прозявка - мн. прозевки, ж. Широко, продължително и неконтролируемо отваряне на устата за поемане и изпускане на въздух, особено при нужда от...
проигравам - проиграваш, несв. и проиграя, св. 1. Започвам да играя; заигравам. 2. Какво. Загубвам нещо при игра или при възможност. Проиграва...
проиграя - проиграеш, мин. св. проиграх, мин. прич. проиграл, св. — вж. проигравам.
проигумен - мн. проигумени, м. Помощник на игумена в манастир.
произведа - произведеш, мин. св. произведох, мин. прич. произвел, св. — вж. произвеждам.
произведение - мн. произведения, ср. 1. Продукт на физическа или умствена дейност. Тестено произведение. Литературно произведение. 2. Спец. В мат...
произвеждам - произвеждаш, несв. и произведа, св. 1. Какво. Давам продукция. Произвеждам кашкавал. Произвеждам мляко. 2. Спец. Кого. Повишавам в...
производен - производна, производно, мн. производни, прил. Образуван от друг; не първичен. Производна величина. Производни думи. // същ. произв...
производител - производителят, производителя, мн. производители, м. Човек, който произвежда материални блага.
производителен - производителна, производително, мн. производителни, прил. Който произвежда, който дава явни резултати; продуктивен, резултативен, ...
производителка - мн. производителки, ж. Жена производител.
производственик - мн. производственици, м. Работник в материалното производство.
производственичка - мн. производственички, ж. Жена производственик.
производство - обикн. ед. 1. Произвеждане (в 1 и 2 знач.). 2. Процес на създаване на материални блага. Хранително производство. 3. Резултатите от...
произвол - само ед. Своеволие, самовластие, беззаконие.
произволен - производна, произволно, мн. произволни, прил. 1. Който не е ограничаван от нищо и от никого. Произволна заповед. Произволни числа....
произволнича - произволничиш, мин. св. произволничих, мин. прич. произволничил, несв. Върша произвол; своеволнича.
произлизам - произлизаш, несв. и произляза, св.; от какво/от кого. Водя началото си от нещо; произхождам.
произляза - произлезеш, мин. св. произлязох, мин. прич. произлязъл, св. — вж. произлизам.
произнасям - произнасяш, несв. и произнеса, св.; какво. Изричам, казвам, изговарям отделни звукове, думи или цял текст. Произнасям слово. Не мо...
произнеса - произнесеш, мин. св. произнесох, мин. прич. произнесъл, св. — вж. произнасям.
произношение - мн. произношения, ср. 1. Произнасяне. 2. Начин на произнасяне. Лошо произношение.
произтека - произтечеш, мин. св. произтекох, мин. прич. произтекъл, св. — вж. произтичам.
произтичам - произтичаш, несв. и произтека, св. 1. Произхождам, произлизам. 2. Възниквам вследствие на, дължа се на. Слабите резултати произтич...
произход - само ед. 1. Принадлежност по рождение към някаква група; потекло, род, начало. Национален произход. Социален произход. 2. Поставян...
произхождам - произхождаш, несв. 1. От какво, от къде. Водя началото си, произхода си, потеклото си. Произхождам от учителско семейство. Произхо...
произхождение - само ед. Остар. Произход.
произшествие - мн. произшествия, ср. Случка, събитие, което нарушава нормалния, спокойния ход на нещата; инцидент, нещастие. Транспортно произшес...
пройдоха - само ед. Пренебр. Безделник, хаймана.
прокажен - прокажена, прокажено, мн. прокажени, прил. Който е болен от проказа.
прокаженик - мн. прокаженици, м. Човек, болен от проказа.
прокаженица - мн. прокаженици, ж. Жена прокаженик.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: