Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
патърдия - мн. патърдии, ж. Разг. Врява.
патя - патиш, мин. св. патих, мин. прич. патил, несв. Преживявам нещастия, страдам, тегля. Той много е патил. • Пати ми главата. Изживява...
пауза - мн. паузи, ж. 1. Прекъсване, спиране, почивка. В паузата между двете изпълнения ще излезем. 2. Замълчаване, промеждутък. След крат...
паун - мн. пауни, (два) пауна м. 1. Птица с красиви пера и голяма опашка. 2. Прен. Горд, наперен, високомерен човек. // прил. паунов, пау...
паус - само ед. Вид тънка копирна хартия.
пафти - пафта, ж. Украсени метални токи за закопчаване на колан като част от национално облекло.
пациент - мн. пациенти, м. Болен, който се лекува при лекар. Лекарят прие всички пациенти.
пациентка - мн. пациентки, ж. Жена пациент.
пацифизъм - само ед. Политическо течение, което се характеризира с проповядване на мир и се обявява срещу всички войни, включително освободите...
пача - само ед. Бульон от варени животински крака, глава и др., който след охлаждане се превръща в пихтиеста маса, наподобяваща желе.
пачи - пача, паче и пачо, мн. пачи, прил. Патешки. Пачи яйца. • Насаждам на пачи яйца. Поставям в неприятно положение. • Пачи крак. Вид я...
пачка - мн. пачки, ж. 1. Малък пакет от еднородни предмети. Пачка банкноти. 2. Приспособление, в което се нареждат патрони; пълнител. 3. О...
пачуърк - само ед. Техника на изработване на текстилни изделия от малки цветни парчета от различни тъкани, които се съшиват в определени фор...
паша - само ед. 1. Пасене. 2. Местност, където пасат животните; пасище. 3. Растителността, която пасат животните. Богата паша. 4. За пчел...
пашкул - мн. пашкули, (два) пашкула, м. Плътна обвивка от нишки, изплитана от копринената буба, преди да се превърне в какавида, която се и...
пащърнак - само ед. Вид зеленчук с месесто коренище, което се използва като храна или подправка.
паяжина - мн. паяжини, ж. Мрежа от тънки нишки, която паякът плете с отделяното от него лепливо вещество. • Хваща паяжина. Не се използва дъ...
паяк - мн. паяци, (два) паяка м. 1. Членестоного дребно животно, което се храни с насекоми, улавяни с изплетената от него мрежа. 2. Разг....
паянтов - паянтова, паянтово, мн. паянтови, прил. 1. За сграда — лека, нестабилна, несигурна. 2. Прен. Разг. Несигурен, нездрав, слаб.
певец - мн. певци, м. 1. Артист, който се занимава с пеене. Оперен певец. 2. Човек, който пее добре. Той е гласовит певец. 3. Прен. Творец...
певица - мн. певици, ж. Жена певец (в 1 и 2 знач.).
певчески - певческа, певческо, мн. певчески, прил. 1. Който се отнася до пеене. Певчески данни. 2. Който се отнася до певец (в 1 знач.).
педагог - мн. педагози, м. 1. Преподавател, учител. 2. Възпитател. 3. Специалист по педагогика.
педагогика - само ед. Наука за методите на възпитание, образование и обучение.
педагогичен - педагогична, педагогично, мн. педагогични, прил. Педагогически.
педагогически - педагогическа, педагогическо, мн. педагогически, прил. Който се отнася до педагог и педагогика. Педагогическо образование. Педагог...
педагогия - само ед. Педагогика.
педагожка - мн. педагожки, ж. Жена педагог.
педал - мн. педали, (два) педала, м. 1. Приспособление, което при натискане задейства някакъв механизъм или машина. Автомобилни педали. Пе...
педант - мн. педанти, м. 1. Човек, който обръща внимание на дребните неща и следва общоприетия ред на мислене и поведение. 2. Прекалено аку...
педераст - мн. педерасти, м. Хомосексуален мъж.
педиатрия - само ед. 1. Наука за устройството, функционирането и заболяванията на детския организъм. 2. Лекуване на детски болести. 3. Детско ...
педикюр - само ед. 1. Козметични грижи за краката. 2. Оформени и лакирани нокти на краката.
педя - мн. педи, ж. Нестандартна мярка за дължина, равна на разстоянието между върховете на палеца и малкия пръст при максимално разтворе...
пеенка - мн. пеенки, ж. Разг. 1. Учебник по пеене и музика. 2. Книга с песни.
пейзаж - мн. пейзажи, (два) пейзажа, м. 1. Изглед на местност. Морски пейзаж. 2. Жанр на изобразителното изкуство — картина, снимка на прир...
пейзажист - мн. пейзажисти, м. Художник или поет, който пресъздава природни картини.
пейзажистка - мн. пейзажистки, ж. Жена пейзажист.
пейка - мн. пейки, ж. Приспособление за сядане на няколко човека, обикновено дървен плот върху подпори; скамейка. Градинска пейка.
пейоративен - пейоративна, пейоративно, мн. пейоративни, прил. Спец. Който се употребява, за да изрази отрицателна оценка. Пейоративно значение ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: