Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
потиснат - потисната, потиснато, мн. потиснати, прил. 1. Когото потискат. 2. Измъчен, изтерзан, угнетен.
потиснатост - потиснатостта, само ед., ж. Душевно състояние на потиснат; угнетеност, униние, меланхолия.
потисник - мн. потисници, м. Този, който потиска (в 1 знач.). // прил. потиснически, потисническа, потисническо, мн. потиснически. Потисничес...
потисница - мн. потисници, ж. Жена потисник.
потихом - нареч. Разг. Тихо, леко.
потичам - потичаш, несв. и потека, св. Започвам да тека. От чешмата потече ръждива вода.
потник - мн. потници, (два) потника, м. 1. Разг. Долна дреха без ръкави с голямо деколте. 2. Плъстена поставка под седло на кон за попиване...
поток - мн. потоци, (два) потока, м. 1. Малка река в планината. 2. Прен. Обикн. ед. Съвкупност от много движещи се в една посока хора, жив...
потомка - мн. потомки, ж. Жена потомък.
потомствен - потомствена, потомствено, мн. потомствени, прил. Който принадлежи към семейство, което от поколение на поколение се занимава с едн...
потомство - мн. потомства, ср. 1. Потомците като цяло. 2. Дете по отношение на родителите си. Оставям потомство.
потомък - мн. потомци, м. Наследник, рожба.
потон - мн. потони, (два) потона, м. Диал. Горна част на жилищно помещение; таван. // прил. потонен, потонна, потонно, мн. потонни.
потоница - мн. потоници, ж. Разг. Дъска на волска кола, поставена надлъж между ритлите.
потоп - мн. потопи, (два) потопа, м. 1. Според Библията — голямо наводнение, което унищожило човешкия род, като запазило само Ной и семейс...
потопя - потопиш, мин. св. потопих, мин. прич. потопил, св. — вж. потопявам.
потопявам - потопяваш, несв. и потопя, св. 1. Какво/кого. Правя да бъде покрит с вода, с течност. Потопявам пръст в чайника. Потопявам човек. ...
поточен - поточна, поточно, мн. поточни, прил. Който наподобява поток. Поточна линия. // същ. поточност, поточността, ж.
потпури - само мн. Сбирка от популярни музикални откъси от едно или от няколко произведения; музикална китка.
потреба - мн. потреби, ж. 1. Разг. Необходимост, нужда. 2. Само мн. Вещи от първа необходимост. Домашни потреби.
потребен - потребна, потребно, мн. потребни, прил. Който е необходим, от който има потреба, нужда. Потребен човек.
потребител - потребителят, потребителя, мн. потребители, м. Човек, който задоволява потребата си от нещо чрез купуване; купувач, консуматор.
потребителен - потребителна, потребително, мн. потребителни, прил. Който е предназначен за потребление. Потребителни стоки.
потребителка - мн. потребителки, ж. Жена потребител.
потребителски - потребителска, потребителско, мн. потребителски, прил. 1. Който е свързан с потребител. 2. Свързан само със задоволяване на своите...
потребление - само ед. Употребяване, използване за задоволяване на потребностите, нуждите.
потребност - потребността, мн. потребности, ж. Необходимост, нужда, потреба.
потрепервам - потреперваш, несв. и потреперя, св. 1. Внезапно започвам да треперя малко. Потрепервам от студ. 2. Треперя от време на време.
потреперя - потрепериш, мин. св. потреперих, мин. прич. потреперил, св. — вж. потрепервам.
потрес - само ед. 1. Разтърсване. 2. Силна емоционална реакция, дълбоко вълнение с елемент на ужас и страх.
потреса - потресеш, мин. св. потресох, мин. прич. потресъл, св. — вж. потресвам.
потресавам - потресаваш, несв. Потресвам.
потресаващ - потресаваща, потресаващо, мн. потресаващи, прил. Който предизвиква потрес.
потресвам - потресваш, несв. и потреса, св.; кого. Предизвиквам потрес; ужасявам. — потресвам се/ потреса се. Изпитвам потрес. Потресох се от ...
потресен - потресна, потресно, мн. потресни, прил. Остар. Потресаващ.
потретвам - потретваш, несв. и потретя, св. 1. Правя едно и също за трети път. 2. Казвам едно и също за трети път. 3. Разг. Женя се за трети п...
потретя - потретиш, мин. св. потретих, мин. прич. потретил, св. — вж. потретвам.
потретям - потретяш, несв. Потретвам.
потривам - потриваш, несв. и потрия, св.; какво. Трия малко, за късо време. - потривам се/потрия се. Бавя се, мотая се, не се захващам за раб...
потрисам - потрисаш, несв. Потресвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: