Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------------- - Намерени са 87 думи от търсенето
акушер-гинеколог - мн. акушер-гинеколози, м.Лекар, специалист по акушерство и гинекология.
аристократически - аристократическа, аристократическо, мн. аристократически.Който се отнася до аристократ и аристокрация.
агромелиоративен - (по агро- + мелиоративен)Агр. Отнасящ се до подобрение на почвата.
агрометеорология - (по агро- + метеорология)Агр. Наука за влиянието на метеорологичните условия върху селскостопанското производство.// Прил. агромет...
антиклерикализъм - (фр. anticlericalisme)Рел. Църковно-политическо движение, което се бори против привилегиите на духовенството и църквата.
антитринитаризъм - вж. монархианство.
антропогеография - (по антропо- + география)Геогр. Течение в икономическата география за решаващото значение на географската среда за развитие на чов...
антропоцентризъм - (по антропо- + центризъм)Филос. Схващане, според което човекът е център на вселената и цел на миросътворението.// Прил. антропоцен...
бензинохранилище - мн. бензинохранилища.Съоръжение за съхраняване на бензин.
био-библиография - мн. био-библиографии, ж.Биография на някое лице и библиография на произведенията му.
бракониерствувам - бракониерствуваш.Бракониерствам.
балнеосанаториум - (по балнео- + санаториум)Водолечебен почивен дом.
вестникопродавец - мн. вестникопродавци.Продавач на вестници.
взаимодействувам - взаимодействуваш, несв.Взаимодействам.
възпрепятствувам - възпрепятствуваш, несв. и св.Възпрепятствам.
възпротивявам се - възпротивяваш се, несв. и възпротивя се, св.Противопоставям се, съпротивявам се. Щяхме да отидем, но той категорично се възпротиви...
главнокомандуващ - главнокомандуващият, главнокомандуващия, мн. главнокомандуващи, м.Главнокомандващ.
гещалтпсихология - (нем. Gestalt-psychologie по Gestalt 'образ' + психология)Псих. Направление в психологията от началото на XX в., което р...
граматикализация - (англ. grammaticalization)Език. Изгубване на лексическата самостоятелност на дума при поемането от нея на служебни функции.// гл. ...
денационализация - само ед. Възвръщане на национализирани обекти на предишните им собственици.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: