Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------------- - Намерени са 44 думи от търсенето
благодетелствувам - благодетелствуваш.Благодетелствам.
благоприятствувам - благоприятствуваш, несв.Благоприятствам.
бронетранспортьор - мн. бронетранспортьори, (два) бронетранспортьора.Брониран автомобил за превоз на пехота.
взаимозаменяемост - взаимозаменяемостта, само ед., ж.Способност за взаимно заменяне.
гастроентерология - (нлат. gastroenterologia по гастро- + гр. enteron 'черво' + -логия)Мед. Дял от медицината, който изучава функциите и заб...
дезинтересирам се - дезинтересираш се, несв. и св. Преставам да се интересувам.
екстериториалност - екстериториалността, само ед., ж. Право на дипломатически представители на територия в дадена страна да се подчиняват на законите ...
електрокардиограф - мн. електрокардиографи, (два) електрокардиографа, м. Спец. В медицината — уред за записване на електрически явления, свързани с де...
естествоизпитател - естествоизпитателят, естествоизпитателя, мн. естествоизпитатели, м. Лице, което се занимава с изследване на природните явления.
законодателствува - законодателствуваш, несв. и св. Законодателствам.
засвидетелствувам - засвидетелствуваш, несв. и св. Засвидетелствам.
лъжесвидетелствам - лъжесвидетелстваш, несв. Дава неверни свидетелски показания в съд.
превъзходителство - мн. превъзходителства, ср. Титла на коронована особа или на други високопоставени в служебната йерархия лица.
първобитнообщинен - първобитнообщинна, първобитнообщинно, мн. първобитнообщинни, прил. Който се отнася до първобитната организация на обществото в общ...
самовъзпитавам се - самовъзпитаваш се, несв. и самовъзпитам се, св. Работя над себе си, за да формирам характера и навиците си. // същ. самовъзпитание...
самосъхранявам се - самосъхраняваш се, несв. и самосъхраня се, св. Защитавам, опазвам живота, здравето, работата, личността си в трудни или заплашващи...
сърцераздирателен - сърцераздирателна, сърцераздирателно, мн. сърцераздирателни, прил. Който много силно вълнува или трогва; покъртителен. Сърцераздир...
църковнославянски - църковнославянска, църковнославянско, мн. църковнославянски, прил. Който се отнася до писмеността на богослужебните книги на южнит...
изпоразболявам се - изпоразболяваш се, несв. и изпоразболея се, св. Само мн. Разболяваме се мнозина.
контраразузнаване - само ед. 1. Дейност за разкриване на чужди разузнавателни органи в една страна, осъществявана от специални сили на държавата. Добр...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: