Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

sinte - Намерени са 8 думи от търсенето
синтез - само ед. 1. Метод на изследване, който свързва отделните елементи в едно цяло и по този начин изучава същността на явленията. 2. С...
синтеза - само ед. Синтез.
синтезирам - синтезираш, несв. и св.; какво. Правя синтез; обобщавам. Да синтезираме всичко до тук.
синтетичен - синтетична, синтетично, мн. синтетични, прил. 1. Който се основава върху синтез. Синтетични разсъждения. 2. Който е склонен да син...
синтесайзър - и синтесайзер, мн. синтесайзъри и синтесайзери, (два) синтесайзъра и синтесайзера, м. Електронен клавирен музикален инструмент, ко...
синтесайзер - — вж. синтесайзър.
фотосинтеза - само ед. Спец. Процес на хранене на зелените растения, който се осъществява под въздействието на светлината.
синтетически - синтетическа, синтетическо, мн. синтетически, прил. Синтетичен.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: