Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

anal - Намерени са 25 думи от търсенето
анали - само мн.Исторически данни в хронологичен ред; летопис, хроника.
канал - мн. канали, (два) канала, м. 1. Изкоп, по който тече вода за напояване или се събират и отвеждат дъждовни или нечисти води. 2. Дъл...
анализ - мн. анализи, (два) анализа.1. Метод за научно изследване, чрез който предметът на изследвана се разчленява на съставните му части....
аналог - мн. аналози, (два) аналога.Предмет или явление, които са сходни, подобни на друг предмет или явление.
анален - (нлат. analis)Анат. Отнасящ се до анус; заднопроходен.
аналгин - мн. аналгини, (два) аналгина.1. Болкоуспокояващо лекараство.2. Таблетка от същото лекараство.
аналист - (фр. analiste)Литер. Автор на анали; летописец.
банален - банална, банално, мн. банални.Който е лишен от оригиналност; изтъркан, досаден, безинтересен.// същ. баналност.
аналогия - мн. аналогии.Сходство, подобие между предмети. Правя аналогия.
аналгетик - (нлат. analgeticus по гр. analgesia 'обезболяване')Фарм. Лекарство с обезболяващо действие.// Прил. аналгетичен.
аналепсия - (гр. analepsis 'възстановяване')Мед. Възстановяване на силите след болест.// Прил. аналептичен.
аналфабет - (лат. analphabetus от гр. analphabetos)Книж. Ост. Неграмотен човек.
анализатор - мн. анализатори, (два) анализатора.1. Уред, апарат за за извършване на анализ.2. Човек, който анализира или провежда анализи.
анализирам - анализираш.Провеждам анализ; подлагам на анализ.
аналитичен - мн. аналитични.1. Който се отнася до анализ.2. За качество на човек - който умее да анализира.
аналогичен - аналогична, аналогично, мн. аналогични.Който е сходен, подобен.
аналогизъм - (нем. Analogismus по гр. analogismos 'мисъл, разсъждение' + -изъм)Заключение въз основа на сходство.
вакханалия - мн. вакханалии.1. Истор. само мн. В античноста - празненство в чест на бога на виното и веселието.2. Прен. Оргия.3. Прен. Безраз...
самоанализ - само ед. Анализ на собствените постъпки и преживявания.
банализирам - банализираш.Правя да стане банален.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: