Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

bibl - Намерени са 15 думи от търсенето
библия - само ед.Сборник от книгите на Свещенното писание у евреите и християните.// прил. библейски.
библио- - (по гр. biblion 'книга')Първа съставна част на сложни думи със значение 'книга', напр. библиофил.
библист - (фр. bibliste)Лице, което не признава други правила на вярата освен тези в Библията.
библиоман - мн. библиоманиЧовек със силна, неудържима страст за събиране на книги.
библеизъм - (от Библия + -изъм) Книж.1. Използване на сюжети от Библията.2. Заети от Библията думи, стилни обрати, сентенции и др.
библиофил - мн. библиофили.Любител и събирач на книги.// прил. библиофилски.
библиотека - мн. библиотeки, ж.1. Учреждение, където се събират, обработват и пазят книги и други видове печатни издания за обществено използва...
библиограф - мн. библиографи.Специалист по библиография (в 1 знач.).
библиомания - само ед.Силна, неудържима страст за събиране на книги.
библиоманка - мн. библиоманки.Жена библиоман.
библиотекар - библиотекарят, библиотекаря, мн. библиотекари.Лице със специална подготовка, което работи в библиотека (в 1 знач.).// прил. библио...
библиография - мн. библиографии.1. Наука за систематизация и описание на печатни издания и ръкописи.2. Самата систематизация и описът на печатни ...
библиомантия - (по библио- + гр. mantcia 'предсказване')Книж. Гадаене по книга, отворена на случайна страница.
библиотекарка - мн. библиотекарки.Жена библиотекар.
био-библиография - мн. био-библиографии, ж.Биография на някое лице и библиография на произведенията му.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: