Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
слово - мн. слова, ср. 1. Остар. Дума. Възвишени слова. Словата са излишни. 2. Само ед. Реч, говор, език. Писател с изящно слово. 3. Устно...
словоизлияние - мн. словоизлияния, ср. 1. Изобилие от празни думи, поток от думи, тирада. 2. Произнасяне на поток от празни думи. Склонна към слов...
словоизменение - само ед. Спец. В граматиката — изменение на формата на думите според граматическите им значения.
словом - нареч. Изразен с думи. Пиша сумата словом. • Цифром и словом. Абсолютно точно. Останах с пет лева цифром и словом.
словообразуване - само ед. Спец. В езикознанието — образуване на думи в езика, както и науката за образуването на думите.
словоохотлив - словоохотлива, словоохотливо, мн. словоохотливи, прил. Който обича да говори много; приказлив, бъбрив. // същ. словоохотливост, сл...
словоред - само ед. Спец. В граматиката — редът на думите в изречението, заложен в строежа на езика. Прав словоред. Обратен словоред.
словослагател - словослагателят, словослагателя, мн. словослагатели, м. Печатарски работник, който набира текст ръчно.
словосъчетание - мн. словосъчетания, ср. Спец. В граматиката — съчетание от две или повече пълнозначни думи, обединени граматически и по смисъл.
словотворчество - само ед. Създаване на нови думи. Словотворчеството на Вазов. Народно словотворчество. // прил. словотворчески, словотворческа, сло...
слог - слогът, слога, мн. слогове, (два) слога, м. 1. Необработена ивица земя между две ниви; синор, граница. 2. Остар. Сричка. 3. Само е...
сложа - сложиш, мин. св. сложих, мин. прич. сложил, св. - вж. слагам.
сложен - сложена, сложено, мн. сложени, прил. 1. Който е поставен. 2. Който се отнася до телосложение, конструкция на тялото. Добре сложен.
слой - слоят, слоя, мн. слоеве, (два) слоя, м. 1. Всеки един от редовете, които могат да се стелят един върху друг. Тортата има няколко с...
сломя - сломиш, мин. св. сломих, мин. прич. сломил, св. — вж. сломявам.
сломявам - сломяваш, несв. и сломя, св. 1. Остар. Диал. Какво. Кърша, чупя, потрошавам грубо, изцяло. Бурята беше сломила цели дървета. Сломи...
слон - слонът, слона, мн. слонове, (два) слона, м. 1. Най-голямото сухоземно животно, бозайник с два зъба (бивници) и дълъг хобот, с койт...
слонски - слонска, слонско, мн. слонски, прил. 1. Който се отнася до слон. Слонски уши. Слонски вик. 2. Прен. Необикновено голям, обхватен. ...
слуга - мн. слуги, м. 1. Лице, наето срещу заплащане да върши домашна или полска работа; прислужник, наемник. Той има двама слуги. 2. Прен...
слугиня - мн. слугини, ж. Жена слуга.
слугувам - слугуваш, несв. Работя или се държа като слуга.
служа - служиш, мин. св. служих, мин. прич. служил, несв. 1. Остар. Заемам длъжност, работя на служба. Дълги години е служил като секретар...
служба - мн. служби, ж. 1. Постоянна работа, обикн. в учреждение, с определена заплата. На служба съм. Държавна служба. 2. Разг. Длъжност, ...
службогонец - мн. службогонци, м. Човек, който се стреми към висок пост; кариерист.
служебен - служебна, служебно, мн. служебни, прил. 1. Който е свързан със служба (в 1 и 2 знач.). Служебни задължения. Служебно пътуване. Слу...
служебник - мн. служебници, (два) служебника, м. Книга за църковна служба.
служещ - мн. служещи, същ. Лице, което е на служба (административна, помощна), не работник.
служител - служителят, служителя, мн. служители, м. 1. Лице, което заема служба в учреждение; служещ. 2. Прен. Лице, което работи или служи (...
служителка - мн. служителки, ж. Жена служител. Служителка в министерството.
слуз - слузта, само ед., ж. Лигаво полутечно вещество, отделяно от живи организми. Изхвърля слуз от стомаха. Възпалената рана отделя слуз...
слух - слухът, слуха, мн. слухове, (два) слуха, м. 1. Само ед. Способност у човека и животните да възприемат звук. Добър слух. Слаб слух....
слухтя - слухтиш, мин. св. слухтях, мин. прич. слухтял, несв. 1. Напрягам слух да дочуя нещо; ослушвам се. Слухти прсд вратата да чуе какво...
случа - случиш, мин. св. случих, мин. прич. случил, св. — вж. случвам.
случа се - случиш се, мин. св. случих се, мин. прич. случил се, св. — вж. случвам се.
случаен - случайна, случайно, мн. случайни, прил. 1. Който става непредвидено, неочаквано. Случайна покупка. Случайна среща. Случайно запозн...
случай - случаят, случая, мн. случай, (два) случая, м. 1. Нещо, което се е случило; факт, явление. Досега няма случай на такова жестоко уби...
случайност - случайността, само ед., ж. Нещо, което се е случило случайно, неочаквано, неза-кономерно. Това е чиста случайност.
случвам - случваш, несв. и случа, св. Разг. 1. Какво/кого. Неочаквано намирам, заварвам. Случих евтини обувки. Случих го в добро настроение....
случвам се - случваш се, несв. и случа се, св. 1. Само в трето лице. Става, извършва се, среща се. Случи се нещастие. Всичко може да се случи н...
случка - мн. случки, ж. Случай, събитие, произшествие. Весела случка.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: