Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
спусна - спуснеш, мин. св. спуснах, мин. прич. спуснал, св. — вж. спускам.
спусък - мн. спусъци, (два) спусъка, м. Подвижна част в механизма на огнестрелно оръжие, която се натиска, за да се произведе изстрел. Нати...
спущам - спущаш, несв. Спускам.
спъвам - спъваш, несв. и спъна, св.; какво/кого. 1. Препречвам крак или нещо друго, та нарушавам равновесието на движещ се човек или животн...
спъна - спънеш, мин. св. спънах, мин. прич. спънал, св. — вж. спъвам.
спътник - мн. спътници, м. 1. Човек, който придружава някого при пътуване или пътува заедно с него. Спътникът ми се оказа интересен човек. 2...
спътница - мн. спътници, ж. Жена спътник (в 1 знач.).
спътничка - мн. спътнички, ж. Спътница.
спявка - мн. спевки, ж. Репетиция на хор.
сработвам се - сработваш се, несв. и сработя се, св.; с кого. Постигам синхрон в съвместна дейност. Добрите специалисти бързо се сработват.
сработя се - сработиш се, мин. св. сработих се, мин. прич. сработил се, св. — вж. сработвам се.
сравнение - мн. сравнения, ср. 1. Сравняване, съпоставка. При това сравнение се вижда кой е по-добър. 2. Спец. Вид стилистична фигура, при коя...
сравнителен - сравнителна, сравнително, мн. сравнителни, прил. 1. Който се основава на сравнение; съпоставителен. Сравнителни наблюдения. Сравни...
сравня - сравниш, мин. св. сравних, мин. прич. сравнил, св. — вж. сравнявам.
сравнявам - сравняваш, несв. и сравня, св.; кого/ какво, с кого/с какво. 1. Разглеждам едно нещо във връзка с друго, като установявам приликит...
сражавам се - сражаваш се, несв. Участвам в битка, в сражение; бия се. Те се сражаваха за родината.
сражение - мн. сражения, ср. 1. Силен сблъсък, в който участват много хора и техника, обикн. по време на война; битка. 2. Прен. Сблъсък с жел...
сразя - сразиш, мин. св. сразих, мин. прич. сразил, св. — вж. сразявам.
сразявам - сразяваш, несв. и сразя, св. 1. Кого/какво. Повалям, убивам изведнъж, с един удар; поразявам. Господарят замахна с меча и срази сл...
срам - срамът, срама, мн. срамове, (два) срама, м. 1. Само ед. Мъчително чувство на недоволство от себе си, предизвикано от съзнанието за...
срамежлив - срамежлива, срамежливо, мн. срамежливи, прил. 1. Който изпитва притеснение, свян, срам. Срамежливо момиче. 2. Който изразява свян,...
срамен - срамна, срамно, мн. срамни, прил. Който причинява или предизвиква срам; неприличен, безсрамен, долен, отвратителен, скандален. Сра...
срамниче - мн. срамничета, ср. Разг. Последно парче в обща чиния, което всеки се притеснява да вземе.
срамота - само ед. Разг. 1. Срам, позор. 2. Като нареч. Срамно. Срамота е да ме лъжеш! // прил. срамотен, срамотна, срамотно, мн. срамотии.
срамотия - мн. срамотии, ж. Разг. 1. Обикн. ед. Много срамна постъпка. Чак такава срамотия не съм очаквал от тебе. 2. Само мн. Срамни части. ...
срамувам се - срамуваш се, несв. Изпитвам срам.
срамя - срамиш, мин. св. срамих, мин. прич. срамил, несв.; кого. 1. Карам да се срамува заради мен; позоря. Стига си срамил къщата ми. 2. ...
срасна - сраснеш, мин. св. сраснах, мин. прич. сраснал, св. — вж. сраствам.
сраста - срастеш, мин. св. срастох, мин. прич. срасъл, св. Срасна.
сраствам - срастваш, несв. и срасна, св. Сраствам се. — сраствам се/срасна се. 1. За растение или органична материя — трайно се съединявам с ...
сребрея - сребрееш, мин. св. сребрях, мин. прич. сребрял, несв. 1. Придобивам сребрист цвят. С всеки изминал ден косата му сребрее. 2. Забел...
сребрист - сребриста, сребристо, мн. сребристи, прил. Който има бял или белезникав блясък като цвета на среброто. Сребристи отблясъци. Сребри...
сребристобял - сребристобяла, сребристобяло, мн. сребристобели, прил. Който има бляскав, искрометен бял цвят.
сребро - само ед. 1. Спец. Бял и бляскав ковък благороден метал, от който могат да се изработват накити. Изделия от сребро. 2. Изделия от т...
среброглав - среброглава, среброглаво, мн. среброглави, прил. На когото косите имат цвят на сребро; изцяло побелял. Среброглав старец.
среброкос - среброкоса, среброкосо, мн. среброкоси, прил. На когото косите имат цвят на сребро; изцяло побелял, среброглав.
сребролюбец - мн. сребролюбци, м. Сребролюбив човек.
сребролюбив - сребролюбива, сребролюбиво, мн. сребролюбиви, прил. Който обича парите; алчен, скъпернически. // същ. сребролюбие, ср.
сребролюбка - мн. сребролюбки, ж. Сребролюбива жена.
сребърен - сребърна, сребърно, мн. сребърни, прил. 1. Който е направен от сребро. Сребърни прибори. Сребърни обици. 2. В състава на който има...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: