Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
смерч - смерчът, смерча, мн. смерчове, (два) смерча, м. Атмосферен вихър, възникващ от гръмотевични облаци, с голям диаметър, височина и с...
смес - сместа, мн. смеси, ж. 1. Съвкупност, маса, продукт от механично обединяване на вещества, запазващи характерните си качества. Смес ...
смесвам - смесваш, несв. и смеся, св. 1. Какво. Прибавям едно към друго и обърквам, за да получа смес (в 1 знач.). Смесвам белтъчния сняг е ...
смесица - само ед. Смес, понякога от несъвместими неща. Коктейлът беше някаква безвкусна смесица от плодове и няколко вида алкохол.
смески - само мн. Фураж, смес от различни видове храни. Смески за пилета.
смествам - сместваш, несв. и сместя, св.; какво. Успявам да поместя в малко място, време; настанявам, побирам, вмъквам. Сместих всичкия си ба...
сместя - сместиш, мин. св. сместих, мин. прич. сместил, св. — вж. смествам.
смет - сметта, само ед., ж. 1. Отпадъци, прах, нечистотии, които се смитат или се събират, за да се изхвърлят, в помещение или по улица; ...
смета - сметеш, мин. св. сметох, мин. прич. смел, св. - вж. смитам.
сметало - мн. сметала, ср. Уред, състоящ се от няколко свързани заедно пръчки с по десет нанизани на тях топчета, който се използва за смята...
сметана - само ед. 1. Мазен слой на повърхността на млякото. 2. Същият продукт, отделен при обработка на млякото за самостоятелно приложение...
сметачен - сметачна, сметачно, мн. сметачни, прил. • Сметачна линия. Линия за бързо умножение, деление, логаритмуване и т. н., чието устройст...
сметище - мн. сметища, ср. Място за изхвърляне на смет от район или селище; бунище. Сметището на града.
сметка - мн. сметки, ж. 1. Изчисление, пресмятане. Направих сметка — струва много скъпо. 2. Изразходена сума, обикн. в ресторант или за усл...
сметкаджийка - мн. сметкаджийки, ж. Жена сметкаджия.
сметкаджия - мн. сметкаджии, м. Разг. Пресметлив човек, който пресмята винаги своята изгода; скъперник. Голям сметкаджия. // прил. сметкаджийск...
сметна - сметнеш, мин. св. сметнах, мин. прич. сметнал, св. — вж. смятам.
смехория - мн. смехории, ж. Разг. 1. Разказ или случка, която предизвиква смях. Разказвам смехории. 2. Невероятен разказ, твърдение и др. Не ...
смехотворен - смехотворна, смехотворно, мн. смехотворни, прил. Който предизвиква смях; смешен. Смехотворен вид. Смехотворно държание.
смешен - смешна, смешно, мн. смешни, прил. 1. Който е хумористичен; възбуждащ смях. Смешна история. 2. Който буди присмех, ирония. Смешни д...
смешение - само ед. Смесица; смесване.
смешка - мн. смешки, ж. 1. Шега, смешна случка. Разказвам смешки. Правя смешки. 2. Нещо невероятно, измислица. Стига си ми разправял смешки...
смешник - мн. смешници, м. 1. Човек, който умее да разсмива, да прави шеги; шегобиец, шегаджия. 2. Клоун, шут. Смешник в цирка.
смея - смееш, мин. св. смях, мин. прич. смял, несв. Набирам смелост да извърша нещо; дръзвам, решавам се, предприемам, престрашавам се. С...
смея се - смееш се, мин. св. смях се, мин. прич. смял се, несв. 1. Издавам смях заради нещо смешно, хумористично, весело. Смея се с глас. См...
смивам - смиваш, несв. и смия, св.; какво. Отмивам, отнасям с миене. Водата е смила пласта от плодородна почва.
смигам - смигаш, несв.; на кого. Мигам (с едното или с двете очи), за да дам таен знак. Смигам и да мълчи, но тя не ме вижда.
смигвам - смигваш, несв. и смигна, св.; на кого. Смигам един път или няколко пъти по един път.
смигна - смигнеш, мин. св. смигнах, мин. прич. смигнал, св. - вж. смигвам.
смилам - смилаш, несв. и смеля, св.; какво. 1. Меля докрай. Смилам брашно. Стомахът не смила такава храна. 2. Прен. Разг. Възприемам, асими...
смиля се - смилиш се, мин. св. смилих се, мин. прич. смилил се, св. — вж. смилявам се.
смилявам се - смиляваш се, несв. и смиля се, св.; над кого/над какво. Проявявам милост, състрадание; пощадявам, пожалвам, прощавам. Смилявам се ...
смирение - само ед. 1. Покорство, кротост, скромност. 2. Спокойствие. Обзема ме смирение.
смиря - смириш, мин. св. смирих, мин. прич. смирил, св. — вж. смирявам.
смирявам - смиряваш, несв. и смиря, св.; кого. Умирявам, укротявам, обуздавам. — смирявам се/смиря се. 1. Укротявам се, успокоявам се. 2. Под...
смислен - смислена, смислено, мн. смислени, прил. Който е съдържателен; обмислен. Смислен живот. Смислени думи. // смисленост, смислеността,...
смислов - смислова, смислово, мн. смислови, прил. Който се отнася до смисъл, значение.
смисъл - само ед. 1. Логическо съдържание, значение на дума, израз, текст. Какъв е смисълът на думите ти? Превеждам по смисъл, не буквално....
смитам - смиташ, несв. и смета, св.; какво. 1. С метене събирам; измитам, махам. Смитам пръснатия боклук. 2. Прен. Разг. Премахвам със сила...
смия - смиеш, мин. св. смих, мин. прич. смил, св. — вж. смивам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: