Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
съединител - съединителят, съединителя, мн. съединители, (два) съединителя, м. 1. Спец. Механизъм в автомобил за пускането му в движение, който...
съединителен - съединителна, съединително, мн. съединителни, прил. Който служи за съединяване, за свързване. Съединителна тъкан. • Съединителен с...
съединя - съединиш, мин. св. съединих, мин. прич. съединил, св. - вж. съединявам.
съединявам - съединяваш, несв. и съединя, св. 1. Какво/кого. Съставям от няколко части; обе-динявам,сливам. Съединяват ни общите интереси. 2. К...
съестен - съестна, съестно, мн. съестни, прил. • Съестни продукти. Остар. Хранителни продукти.
съеша - съешиш, мин. св. съеших, мин. прич. съешил, св. — вж. съешавам.
съешавам - съешаваш, несв. и съеша, св.; какво. Събирам мъжко и женско животно, за да се оплодят. — съешавам се/съеша се. За животно — събира...
съжаление - мн. съжаления, ср. 1. Чувство на жал, на състрадание към някого. Изпитвам съжаление към него. Видът й будеше съжаление у всички. 2...
съжалителен - съжалителна, съжалително, мн. съжалителни, прил. Който изразява съжаление. Съжалителна усмивка. // нареч. съжалително. Погледна съ...
съжаля - съжалиш, мин. св. съжалих, мин. прич. съжалил, св. — вж. съжалявам.
съжалявам - съжаляваш, несв. и съжаля, св.; кого/ какво, за какво. Изпитвам съжаление. Съжалявам за пропуснатите възможности.
съждение - мн. съждения, ср. 1. Спец. Във философията — мисловен акт, при който се утвърждава нещо, което може да бъде истинно или неистинно....
съживя - съживиш, мин. св. съживих, мин. прич. съживил, св. - вж. съживявам.
съживявам - съживяваш, несв. и съживя, св. 1. Кого. Възвръщам към живот; възкресявам. Шаманът с дълги заклинания го съживи. 2. Прен. Какво. Въ...
съжител - съжителят, съжителя, мн. съжители, м. Човек, който живее на едно и също място с друг.
съжителка - мн. съжителки, ж. Жена съжител.
съжителствам - съжителстваш, несв. 1. С кого. Живея заедно, на едно място с някого. Съжител-ствам с едно момче от моя град. 2. Проявявам се, съще...
съжителство - само ед. Съвместно живеене с друг/други. Странно съжителство между куче и котка.
съжителствувам - съжителствуваш, несв. Съжителствам.
съзаклятие - мн. съзаклятия, ср. Заговор.
съзаклятник - мн. съзаклятници, м. Участник в съзаклятие; заговорник.
съзаклятнича - съзаклятничиш, мин. св. съзаклятничих, мин. прич. съзаклятничил, несв. Правя съзаклятие; заговорнича.
съзвездие - мн. съзвездия, ср. 1. Отделна група звезди, които образуват фигура. Зодиакално съзвездие. 2. Прен. Група от видни, знаменити, тала...
съзвучен - съзвучна, съзвучно, мн. съзвучни, прил. Който образува съзвучие; хармоничен. // нареч. съзвучно. // същ. съзвучност, съзвучността,...
съзвучие - мн. съзвучия, ср. 1. Съчетание от няколко едновременно звучащи тона с различна височина. 2. Еднакъв край на стихове; рима. 3. Само...
създавам - създаваш, несв. и създам, се. 1. Какво/ кого. Сътворявам, изработвам нещо, което по-рано не е съществувало. Бог създаде жената от ...
създам - създадеш, мин. св. създадох, мин. прич. създал, св. — вж. създавам.
създание - мн. създания, ср. 1. Нещо, което е създадено; творение, плод, произведение. Скулпторът се радваше на създанието си. 2. Прен. Човек...
създател - създателят, създателя, мн. създатели, м. 1. Човек, който е създал нещо; творец. Създател на теория. 2. Бог. В песните си славеха с...
създателка - мн. създателки, ж. Жена създател (в 1 знач.).
съзерцавам - съзерцаваш, несв.; какво/кого. Гледам продължително, замечтано; наблюдавам. Съзерцавам чудесната гледка към морето.
съзерцание - мн. съзерцания, ср. Мечтателно наблюдение, мечтателно състояние.
съзерцателен - съзерцателна, съзерцателно, мн. съзерцателни, прил. 1. Който е склонен към съзерцание. Съзерцателна натура. 2. Който е изпълнен съ...
съзидателен - съзидателна, съзидателно, мн. съзидателни, прил. Който създава нещо; творчески, градивен. Съзидателен труд. // нареч. съзидателно.
съзирам - съзираш, несв. и съзра, св. 1. Кого/какво. Виждам, забелязвам, съглеждам. Между хората съзрях сестра си. 2. Какво. Схващам, открив...
съзнавам - съзнаваш, несв. и съзная, св.; какво. Възприемам правилно, разбирам, преценявам, оценявам. Съзнавам недостатъците и грешките си.
съзнание - мн. съзнания, ср. 1. Спец. Висша психическа дейност у човека като отражение на действителността. 2. Способност на човека да разсъж...
съзнателен - съзнателна, съзнателно, мн. съзнателни, прил. 1. Който има съзнание; съвестен. Съзнателен работник. 2. Който се върши със съзнание...
съзная - съзнаеш, мин. св. съзнах, мин. прич. съзнал, св. — вж. съзнавам.
съзра - съзреш, мин. св. съзрях, мин. прич. съзрял, св. — вж. съзирам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: