Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
стъкмя - стъкмиш, мин. св. стъкмих, мин. прич. стъкмил, св. — вж. стъкмявам
стъкмявам - стъкмяваш, несв. и стъкмя, св. Разг. 1. Какво/кого. Привеждам в ред; подреждам, стягам. Стъкмихме дрехите за път. Стъкмиха го за п...
стъкна - стъкнеш, мин. св. стъкнах, мин. прич. стъкнал, св. - вж. стъквам.
стъкълце - мн. стъкълца, ср. Парче стъкло. Посипаха се стъкълца по пода.
стълб - стълбът, стълба, мн. стълбове, (два) стълба, м. 1. Висока вертикална колона от различен материал или произход. Електрически стълб....
стълба - мн. стълби, ж. 1. Подвижно приспособление за изкачване и слизане, направено от дърво или въже, със специални напречно разположени ...
стълбица - мн. стълбици, ж. Редица от последователни величини или степени. Нотна стълбица.
стълбище - мн. стълбища, ср. 1. Всички стълби в сграда, които са свързани в едно. Стълбище на блок. 2. Широка и голяма стълба (във 2 знач.). ...
стълкновение - мн. стълкновения, ср. 1. Сблъсък в неголеми размери; битка, престрелка, схватка. Стълкновения с полицията. 2. Прен. Сблъскване пор...
стълпотворение - мн. стълпотворения, ср. Събиране на множество хора на едно място. • Вавилонско стълпотворение. Неразбория, бъркотия, липса на ред.
стълпя се - стълпиш се, мин. св. стълпих се, мин. прич. стълпил се, св. — вж. стълпявам се.
стълпявам се - стълпяваш се, несв. и стълпя се, св. Само мн. Събираме се на тълпа; скупчваме се.
стъмва се - несв. и стъмна се, св.; безл. Става тъмно, настъпва мрак; смрачава се.
стъмни се - мин. св. стъмни се, мин. прич. стъмнило се, св. — вж. стъмва се.
стъмнява се - несв. Стъмва се.
стъпало - мн. стъпала, ср. 1. Долната част на крак, върху която човек стъпва; ходило. Болят ме стъпалата. 2. Отделен напречен елемент от стъ...
стъпаловиден - стъпаловидна, стъпаловидно, мн. стъпаловидни, прил. Който е разположен на стъпала, степени; амфитеатрален. Стъпаловидно разположен...
стъпвам - стъпваш, несв. и стъпя, св. 1. Поставям стъпалото си върху нещо. Стъпвам върху стол. 2. Движа се на стъпки; ходя, крача, пристъпва...
стъписам - стъписаш, св. — вж. стъписвам.
стъписвам - стъписваш, несв. и стъписам, св.; кого. Обърквам, изненадвам, смайвам. Стъписаха го още от вратата. — стъписвам се/стъписам се. Из...
стъпка - мн. стъпки, ж. 1. Едно придвижване на крака напред при ходене; крачка. Широки стъпки. 2. Отпечатък от стъпване; диря. Лисичи стъпк...
стъпквам - стъпкваш, несв. и стъпча, св.; какво/ кого. 1. Премазвам, като тъпча; смачквам, прегазвам. Стъпквам фас. Стъпкаха момчето в калта....
стъпча - стъпчеш, мин. св. стъпках, мин. прич. стъпкал, св. - вж. стъпквам.
стъпя - стъпиш, мин. св. стъпих, мин. прич. стъпил, св. — вж. стъпвам.
стърга - мн. стърги, ж. 1. Тесен отвор, през който овцете преминават една по една, за да бъдат издоени. 2. Прен. Разг. Трудност, препятстви...
стъргалка - мн. стъргалки, ж. Приспособление, монтирано до врата, за изстъргване на калта от обувките.
стъргало - мн. стъргала, ср. 1. Стъргалка. 2. Уред за стъргане; ренде. 3. Прен. Разг. Централно място в селище, където вечер хората се разхож...
стърготина - мн. стърготини, ж. Късче, лентичка материал, която се отделя при стъргане. Дървени стърготини.
стържа - стържеш, мин. св. стъргах, мин. прич. стъргал, несв. 1. Какво. Отделям малки частици от повърхността с помощта на нещо остро, за д...
стърнище - мн. стърнища, ср. 1. Ожъната нива със стърчащи краища на житните стъбла. Убодох се на стърнището. 2. Остатък от житни стъбла на по...
стърпя се - стърпиш се, мин. св. стърпях се, мин. прич. стърпял се, св. — вж. стърпявам се.
стърпявам се - стърпяваш се, несв. и стърпя се, св. Разг. Сдържам се, възпирам се, овладявам се, обуздавам се. Стърпях се да не кажа какво мисля.
стърсвам - стърсваш, несв. Стръсвам.
стърся - стърсиш, мин. св. стърсих, мин. прич. стърсил, св. — вж. стръсвам.
стърча - стърчиш, мин. св. стърчах, мин. прич. стърчал, несв. 1. Разг. Стоя прав, изправен и бездеен. Защо стърчиш така — седни. 2. Надвиша...
стърчиопашка - мн. стърчиопашки, ж. Вид прелетна птица с щръкнала опашка.
стърчишка - мн. стърчишки, ж. Диал. Дълго дърво, което стърчи назад от волска кола.
стършел - мн. стършели, (два) стършела, м. Едро жилещо насекомо, подобно на оса, с опасна отрова. // прил. стършелов, стършелова, стършелово...
стюард - мн. стюарди, м. Лице, което обслужва пътниците в самолет, кораб, спален вагон и др.
стюардеса - мн. стюардеси, ж. Жена стюард.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: