Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
слушалка - мн. слушалки, ж. 1. Прибор за слушане при телефонен разговор, на радио без усилвател и др. Телефонна слушалка. Вдигам слушалката н...
слушалки - само мн. Слушалка (във 2 знач.).
слушам - слушаш, несв. 1. Насочвам вниманието и настройвам слуха си да възприема нещо. Слушаш ли, като ти говоря, или си четеш вестника? Сл...
слушател - слушателят, слушателя, мн. слушатели, м. 1. Човек, който възприема нещо, предназначено за слушане — радиопредаване, лекция и др. М...
слушателка - мн. слушателки, ж. Жена слушател.
слънце - мн. слънца, ср. 1. Само ед. Небесно тяло, звезда, която осветява и стопля земята през деня. Слънцето изгрява в 6 часа. През зимата...
слънчасам - слънчасаш, св. — вж. слънчасвам.
слънчасвам - слънчасваш, несв. и слънчасам, св. Припадам от дълго стоене на силно слънце, получавам слънчев удар.
слънчев - слънчева, слънчево, мн. слънчеви, прил. 1. Който се отнася до слънцето. Слънчеви лъчи. Слънчева светлина. 2. Който е огрян от слън...
слънчоглед - мн. слънчогледи, (два) слънчогледа, м. 1. Маслодайно растение с високо стъбло и огромен жълт цвят (обърнат винаги към слънцето), к...
слюда - мн. слюди, ж. Полупрозрачен минерал, който се цепи на слоеве и се използва за изолация, за огнеупорни бои, както и различните видо...
слюнка - мн. слюнки, ж. Точлива течност, отделяна от специални жлези, която се съдържа в устната кухина на хора и животни и служи при храно...
слюнча - слюнчиш, мин. св. слюнчих, мин. прич. слюнчил, несв.; какво. Мокря със слюнка. Слюнча си пръстите и прелиствам страниците.
слягам се - слягаш се, несв. и слегна се, св. 1. За рохка маса — сбивам се, смалявам се, улягам, потъвам. Пръстта се е слегнала след дъжда. Сн...
сляза - слезеш, мин. св. слязох, мин. прич. слязъл, св. — вж. слизам.
смажа - смажеш, мин. св. смазах, мин. прич. смазал, св. — вж. смазвам.
смазвам - смазваш, несв. и смажа, св. 1. Какво! кого. С удар, със сила сплесквам, смачквам, правя плосък. Смазвам ламаринена кутия. Смазвам ...
смазка - само ед. Вещество или смес, които се използват за смазване. Слагам смазка.
смайвам - смайваш, несв. и смая, св.; кого. Силно изненадвам, слисвам. Смая всички с поведението си. - смайвам се/смая се. Изненадвам се, сл...
смаля се - смалиш се, мин. св. смалих се, мин. прич. смалил се, св. — вж. смалявам се.
смалявам се - смаляваш се, несв. и смаля се, св. Ставам по-малък, по-дребен, по-незначителен. От слънцето пряспата сняг се смалява. Фигурата се ...
смарагд - мн. смарагди, (два) смарагда, м. Изумруд. // прил. смарагдов, смарагдова, смарагдово, мн. смарагдови. Смарагдов цвят.
смахвам се - смахваш се, несв. и смахна се, св. Разг. Ставам налудничав, побъркан. // прил. смахнат, смахната, смахнато, мн. смахнати. Смахнат ...
смахна се - смахнеш се, мин. св. смахнах се, мин. прич. смахнал се, св. — вж. смахвам се.
смачкам - смачкаш, св. — вж. смачквам.
смачкан - смачкана, смачкано, мн. смачкани, прил. 1. Върху който е извършено мачкане. 2. Прен. Който е невзрачен, грозноват, непривлекателен...
смачквам - смачкваш, несв. и смачкам, св. 1. Какво. С мачкане, прегъване, извиване, притискане развалям формата. Смачквам лист хартия. Смачкв...
смая - смаеш, мин. св. смаях, мин. прич. смаял, св. — вж. смайвам.
смаян - смаяна, смаяно, мн. смаяни, прил. 1. Който е изненадан, изумен. Оставам смаян. 2. Който е объркан, смутен. Смаян поглед. // нареч....
смекча - смекчиш, мин. св. смекчих, мин. прич. смекчил, св. — вж. смекчавам.
смекчавам - смекчаваш, несв. и смекча, св. 1. Какво. Правя нещо остро, твърдо да стане по-меко, по-еластично. Смекчавам кожата. Гримът смекчав...
смекчаващ - смекчаваща, смекчаващо, мн. смекчаващи, прил. • Смекчаващи вината обстоятелства. В правото — обстоятелство, с оглед степента на об...
смел - смела, смело, мн. смели, прил. 1. Който е безстрашен, храбър, решителен. Смел войник. Смел борец. 2. Който съдържа или изразява бе...
смелост - смелостта, мн. смелости, ж. 1. Само ед. Качество на смел; безстрашие, храброст. Липсва ми смелост. Обхваща ме смелост. 2. Смела по...
смелчак - мн. смелчаци, м. Смел човек. Голям смелчак.
смеля - смелеш и смелиш, мин. св. смлях и смелих, мин. прич. смлял и смелил, св. — вж. смилам.
сменя - смениш, мин. св. смених, мин. прич. сменил, св. — вж. сменям.
сменявам - сменяваш, несв. Сменям.
сменяем - сменяема, сменяемо, мн. сменяеми, прил. За машинна част, детайл - който може да се сменя, да се заменя с нов.
сменям - сменяш, несв. и сменя, св. 1. Какво/кого. Подменям едно (използвано, изразходвано) с друго. Сменям кърпите за лице. Сменям гума на...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: