Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
страничен - странична, странично, мн. странични, прил. 1. Който е разположен встрани, отстрани на нещо или на някого. Страничен прозорец. 2. К...
странник - мн. странници, м. Остар. 1. Човек, който е от друг край или държава. 2. Човек, който обича да скита, да пътешества, да странства; ...
странница - мн. странници, ж. Жена странник.
странноприемница - мн. странноприемници, ж. Остар. Хан за странници; хотел.
странствам - странстваш, несв. Пътувам по чужди страни; пътешествам, скитам. Странстваха дълго из Европа. // същ. странстване, мн. странствания...
странство - само ед. Разг. Чужбина. Отивам в странство.
странствувам - странствуваш, несв. Странствам.
страня - страниш, мин. св. страних, мин. прич. странил, несв.; от кого/ от какво. Държа се настрана; отбягвам, чуждея се. Не е добър човек ...
страст - страстта, мн. страсти, ж. 1. Неудържимо увлечение, желание, чувство, което трудно се контролира; разпаленост. Говоря със страст. 2...
страстен - страстна, страстно, мн. страстни, прил. 1. Който е проникнат от страст. Страстна защита. Страстна любов. 2. Който е увлечен силно ...
стратегичен - стратегична, стратегично, мн. стратегични, прил. 1. Който се отнася до стратегия. Стратегична височина. 2. Прен. Който е от изключ...
стратегически - стратегическа, стратегическо, мн. стратегически, прил. Стратегичен.
стратегия - мн. стратегии, ж. Обща, предварително начертана насока в ръководеното на война, битка, дейност, която трябва да доведе до победен,...
стратифицирам - стратифицираш, несв. и св.; какво. Разпределям по групи, пластове.
страх - страхът, страха, мн. страхове, (два) страха, м. Силно чувство на безпокойство, съпроводено понякога с треперене на тялото, предизв...
страхлив - страхлива, страхливо, мн. страхливи, прил. 1. Който проявява страх; боязлив, плах. Страхливо дете. 2. Който е проява на страх. Стр...
страхливец - мн. страхливци, м. Страхлив човек.
страхливка - мн. страхливки, ж. Страхлива жена.
страховит - страховита, страховито, мн. страховити, прил. Който предизвиква страх; страшен, ужасяващ. Страховит вик. // нареч. страховито. Изр...
страхопочитание - само ед. Голямо уважение, респект, благоговение, което граничи със страх; почтителен страх. Гледам със страхопочитание.
страхопъзла - мн. страхопъзли, ж. Разг. Страхливка.
страхопъзльо - мн. страхопъзльовци, м. Разг. Страхливец.
страхотен - страхотна, страхотно, мн. страхотни, прил. 1. Остар. Много страшен. 2. Прен. Много голям по размери или по сила. Страхотна височин...
страхувам се - страхуваш се, несв. Изпитвам страх; боя се, плаша се, безпокоя се, опасявам се. Страхувам се от тъмното. Страхувам се, че не мога ...
страшен - страшна, страшно, мн. страшни, прил. 1. Който всява, провокира страх. Страшен разказ. Страшен филм. 2. Прен. Много голям по разме...
страшилище - мн. страшилища, ср. Нещо, обикн. живо същество, което всява страх, ужас, паника. Физкултурникът е страшилище за учениците.
страшно - нареч. 1. Заплашително, застрашително, страховито, опасно. Гледам страшно. 2. Разг. Извънредно много; изключително. Филмът страшно...
стрела - мн. стрели, ж. 1. Тънка пръчка с острие на единия край и с перца в другия, за да помагат на летенето, която се е изхвърляла с помо...
стрелба - мн. стрелби, ж. 1. Само ед. Стреляне. 2. Звук, по който се разбира, че се стреля с огнестрелно оръжие. Зад хълма се чуваше стрелба...
стрелбище - мн. стрелбища, ср. 1. Пригодено за учебни тренировки по стрелба място или помещение. Военно стрелбище. 2. Фургон за развлекателна ...
стрелвам - стрелваш, несв. и стрелна, св. 1. Стрелям веднъж или поединично. 2. Прен. Кого. Насочвам бързо и остро очи (или думи) към някого. ...
стрелец - мн. стрелци, м. 1. Човек, който умее добре да стреля. Добър стрелец. Лош стрелец. 2. Зодиакално съзвездие (м. ноември — декември).
стрелка - мн. стрелки, ж. 1. Дълга и тънка остро-върха пластинка, която служи за показване на мярката в различни измервателни прибори, като ...
стрелкам - стрелкаш, несв.; кого. 1. Поглеждам внезапно и за кратко време от любопитство, за закачка и др. Стрелкам го е поглед. 2. За болка ...
стрелна - стрелнеш, мин. св. стрелнах, мин. прич. стрелнал, св. — вж. стрелвам.
стрелочник - мн. стрелочници, м. Служител, който насочва влак или трамвай посредством стрелка (в 3 знач.).
стрелям - стреляш, несв. 1. Изхвърлям стрела с лък. Някога хората са стреляли по животните, за да се хранят, а не за развлечение. 2. С какво...
стремглав - стремглава, стремглаво, мн. стремглави, прил. Който се осъществява с устрем, безразсъдно; стремителен, буен. Стремглаво нападение....
стреме - мн. стремена, м. Метално приспособление, където ездачът поставя стъпалата си.
стремеж - мн. стремежи, (два) стремежа, м. Желание за постигане на нещо, което провокира активна дейност; устрем, стремление, домог-ване. Им...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: