Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
спиртосвам - спиртосваш, несв. и спиртосам, св.; какво. Препарирам със спирт. - спиртосвам се/спиртосам се. Разг. 1. Сковавам се, оставам на мя...
списание - мн. списания, ср. Печатно периодично издание с определена проблематика, оформено като книжка, съставено от актуални материали на с...
списвам - списваш, несв.; какво. Редактирам, съставям вестник или списание. Списвам добре вестника. // прил. списван, списвана, списвано, мн...
списък - мн. списъци, (два) списъка, м. 1. Писмено подредени с някаква цел и в някакъв ред имена на хора или предмети. Списък на учениците....
спитвам - спитваш, несв. и спитя, св.; какво. Правя като пита; сплесквам; смачквам. Настъпвам плод и го спитвам. — спитвам се/спитя се. 1. С...
спитя - спитиш, мин. св. спитих, мин. прич. спитил, св. — вж. спитвам.
спица - мн. спици, ж. Една от металните пръчки, които съединяват централната част на колело на велосипед с обиколните.
спичам - спичаш, несв. и спека, св.; какво. Правя да стане твърд, сух. Слънцето е спекло земята. — спичам се/спека се. Ставам сух, твърд, с...
сплав - сплавта, мн. сплави, ж. Материал, получен от смесване на два или повече метала при тяхното топене. Бронзът е сплав на медта и кала...
сплаша - сплашиш, мин. св. сплаших, мин. прич. сплашил, св. — вж. сплашвам.
сплашвам - сплашваш, несв. и сплаша, св.; кого/какво. 1. Уплашвам силно, наплашвам, стряскам нарочно. Сплашвам с изстрел птиците. 2. Заканвам...
сплескам - сплескаш, св. — вж. сплесквам.
сплесквам - сплескваш, несв. и сплескам, св.; какво. 1. Правя плосък; смачквам, премазвам, спитвам. Сплесквам тестото. Сплесквам глина. 2. Пре...
сплета - сплетеш, мин. св. сплетох, мин. прич. сплел, св. — вж. сплитам.
сплетнича - сплетничиш, мин. св. сплетничих, мин. прич. сплетничил, несв. Измислям и/или разпространявам сплетни; интриганствам.
сплетня - мн. сплетни, ж. Специално измислен и разпространяван за злепоставяне факт или случка; интрига. Измислям сплетни. Занимавам се със ...
сплит - сплитът, сплита, мн. сплитове, (два) сплита, м. Сплетени заедно глави лук, чесън и др.; плитка. Правя на сплитове. • Слънчев сплит...
сплитам - сплиташ, несв. и сплета, св.; какво. Правя на плитка; кръстосвам, преплитам. Сплитам си косата. Сплитам си ръцете. Сплитам нишките...
сплотя - сплотиш, мин. св. сплотих, мин. прич. сплотил, св. — вж. сплотявам.
сплотявам - сплотяваш, несв. и сплотя, св.; кого. Правя да бъдат в единство, единодушни; съединявам, обединявам. Опасността сплотява всички. О...
сплувам се - сплуваш се, несв. и сплуя се, св. Разлагам се, изгнивам, разпадам се. Плодовете са се сплули.
сплуя се - сплуеш се, мин. св. сплух се, мин. прич. сплул се, се. — вж. сплувам се.
сплъстя се - сплъстиш се, мин. св. сплъстих се, мин. прич. сплъстил се, cs. — вж. сплъстявам се.
сплъстявам се - сплъстяваш се, несв. и сплъстя се, св. Ставам на плъст, степвам се, сбивам се. Косата му се е сплъстила. // прил. сплъстен, сплъст...
спогаждам се - спогаждаш се, несв.; с кого. Разг. Разбирам се, погаждам се (с когото живея). Спогаждат сс в семейството. Спогажда се със снахите ...
спогледам се - спогледаш се, св. — вж. споглеждам се.
споглеждам се - споглеждаш се, несв. и спогледам се, св. Само мн. Хвърляме си мълчаливо поглед един на друг в знак на нещо — страх, съгласие, несъ...
спогодба - мн. спогодби, ж. 1. Съглашение, споразумение, обикн. между държави, за избягване или прекратяване на спор. Подписвам спогодба. Спа...
спогодя - спогодиш, мин. св. спогодих, мин. прич. спогодил, св. — вж. спогодявам.
спогодявам - спогодяваш, несв. и спогодя, св.; кого. Разг. Правя да се помирят, да се разберат, да разрешат спора си. — спогодявам се/спогодя с...
сподавя - сподавиш, мин. св. сподавих, мин. прич. сподавил, св. - вж. сподавям.
сподавям - сподавяш, несв. и сподавя, св.; какво. 1. Потискам, задушавам, заглушавам (смях, плач, желание, чувство). 2. Не позволявам да се р...
сподвижник - мн. сподвижници, м. Последовател, съратник, съмишленик. Сподвижник на Левски.
сподвижница - мн. сподвижници, ж. Жена сподвижник.
сподвижничка - мн. сподвижнички, ж. Сподвижница.
споделя - споделиш, мин. св. споделих, мин. прич. споделил, св. — вж. споделям.
споделям - споделяш, несв. и споделя, св. 1. Какво. Разкривам свои съкровени мисли, чувства пред друг, за да получа съчувствие, съвет. Сподел...
сподирвам - сподирваш, несв. и сподиря, св.; кого. Вървя зад някого, по петите му, следвам го. Сподири го навън. Сподири го чак в Америка.
сподиря - сподириш, мин. св. сподирих, мин. прич. сподирил, св. — вж. сподирвам.
спойка - мн. спойки, ж. 1. Само ед. Спояване, свързване, съединяване на части. 2. Материал за съединяване, слепване. 3. Мястото на съединяв...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: