Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
семасиология - само ед. Спец. Дял от езикознанието, който изучава значението на думите; семантика (в 1 знач.).
семафор - мн. семафори, (два) семафора, м. 1. Сигнално устройство, което чрез подвижни крила и светлини регулира движението на влаковете. 2....
семе - мн. семена, ср. 1. Орган за размножение при растенията. Трябва да купим семе за посев. 2. Разг. Сперма. 3. Прен. Потомство. • Хамо...
семедел - мн. семедели, (два) семедела, м. Вътрешна част на семе, в която се съдържа зародишът на бъдещото растение.
семеен - семейна, семейно, мн. семейни, прил. 1. Който се отнася до семейството. Семеен проблем. Семеен празник. 2. Който има семейство; же...
семейственост - семействеността, само ед., ж. Злоупотреба със служебното положение, при която ръководно лице назначава на работа при себе си свои ...
семейство - мн. семейства, ср. 1. Съпружеска двойка и живеещите заедно с нея роднини (деца, родители, братя и сестри). Голямо семейство. Учите...
семенар - семенарят, семенаря, мн. семенари, м. Човек, който се занимава с производство на семена.
семенен - семенна, семенно, мн. семенни, прил. Който се отнася до семе. Семенна обвивка.
семестър - мн. семестри, (два) семестъра, м. Учебно полугодие във висшите учебни заведения. Летен семестър. // прил. семестриален, семестриал...
семечистач - мн. семечистачи, м. Човек, който работи на машина за прочистване на семена за посев.
семечистачка - мн. семечистачки, ж. Жена семечистач.
семинар - мн. семинари, (два) семинара, м. 1. Групови практически занятия под ръководството на преподавател (предимно във висше учебно завед...
семинарист - мн. семинаристи, м. 1. Ученик в семинария. 2. Участник в семинар (в 3 знач.). Всички семинарйсти от Летния семинар по български ез...
семинария - мн. семинарии, ж. 1. Средно специално учебно заведение за подготовка на свещеници. 2. Сградата, в която е разположено такова учебн...
семиотика - само ед. Спец. 1. Наука за знаковите и сигналните системи и използването им за предаване на съобщения сред хората и животните. 2. ...
семит - мн. семити, м. Член на близка по език група народи в Югозападна Азия и Северна Африка (към тях са принадлежали древните вавилонци,...
семитизъм - само ед. Особеност на семитските народи, тяхната култура или език.
семитология - само ед. Общо название на съвкупността от науки, които изучават културата, историята и езика на семитските народи.
семка - мн. семки, ж. 1. Отделно зрънце от семе на растение. В гроздето имаше ситни семки. 2. Обикн. мн. Печено слънчогледово или тиквено ...
семкаджия - мн. семкаджии, м. Разг. 1. Човек, който пече и/или продава семки (във 2 знач.). 2. Пренебр. Незначителен човек.
семпъл - семпла, семпло, мн. семпли, прил. Който няма излишна украса; прост, обикновен. Семпла рокля. // нареч. семпло. Облича се семпло.
сенат - мн. сенати, (два) сената, м. 1. Истор. В древния Рим — висш управителен орган, държавен съвет. 2. В някои страни — висш законодате...
сенатор - мн. сенатори, м. Член на сенат. // прил. сенаторски, сенаторска, сенаторско, мн. сенаторски.
сензационен - сензационна, сензационно, мн. сензационни, прил. Който предизвиква сензация. Сензационен успех. Сензационна новина. //нареч. сенза...
сензация - мн. сензации, ж. 1. Силно впечатление от неочаквано, необикновено събитие. Правя сензация. 2, Съобщение или събитие, които предизв...
сензорен - сензорна, сензорно, мн. сензорни, прил. 1. Сетивен, чувствителен. 2. Който се основава на биоелектрическите импулси на човека. Сен...
сенник - мн. сенници, (два) сенника, м. 1. Заслон за сянка. Повечето южни балкони са снабдени със сенници. 2. Лятна шапка с козирка, обикно...
сенникоцветен - сенникоцветна, сенникоцветно, мн. сенникоцветни, прил. • Сенникоцветни растения. Спец. Семейство растения, чиито цветове са разпол...
сено - мн. сена, ср. Окосена и изсушена трева, която се използва за храна на животни. Сеното ухаеше на билки. • Търся игла в купа сено. Н...
сеновал - мн. сеновали, (два) сеновала, м. Помещение, в което се съхранява сено.
сенокос - само ед. 1. Косене на трева за сено; коситба. Сенокосът започна. 2. Времето, когато се коси. //прил. сенокосен, сенокосна, сенокос...
сенокосачка - мн. сенокосачки, ж. Машина за сенокос.
сенсуализъм - само ед. 1. Спец. Философско учение, което смята усещанията за единствен източник на познанието. 2. Схващане, според което чувстве...
сенсуалист - мн. сенсуалисти, м. Последовател на сенсуализма.
сентенция - мн. сентенции, ж. Спец. 1. В литературата — мъдро, нравоучително изречение. 2. В юристиката — съдебно решение; присъда.
сенчест - сенчеста, сенчесто, мн. сенчести, прил. 1. До който не достигат слънчеви лъчи и има сянка. Сенчеста тераса. 2. Който прави сянка. ...
сеньор - мн. сеньори, м. 1. Истор. През феодализма — собственик на голяма територия с обработваема земя. 2. В Испания — господин.
сеньора - мн. сеньори, ж. Госпожа.
сеньорита - мн. сеньорити, ж. Госпожица.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: