Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
сродя - сродиш, мин. св. сродих, мин. прич. сродил, св. — вж. сродявам.
сродявам - сродяваш, несв. и сродя, св. 1. Кого! какво. Сватосвам. Сродихме двете семейства. 2. Прен. Кого. Правя да стане близък, сроден с д...
срок - срокът, срока, мн. срокове, (два) срока, м. 1. Краен момент, дата за осъществяването на нещо. Срокът е 20 май. 2. Промеждутък от в...
срочен - срочна, срочно, мн. срочни, прил. 1. Бърз, спешен, неотложен. Срочно решение. 2. Който се отнася до учебен срок. Срочна оценка. //...
срутвам - срутваш, несв. и срутя, св.; какво. Събарям, разрушавам, сривам. - срутвам се/срутя се. Събарям се, падам, сривам се. Една от гале...
срутя - срутиш, мин. св. срутих, мин. прич. срутил, св. — вж. срутвам.
сръбвам - сръбваш, несв. и сръбна, св.; какво. 1. Сърбам еднократно или поединично. Сръбнах чорбица. 2. Разг. С удоволствие пия повече от до...
сръбна - сръбнеш, мин. св. сръбнах, мин. прич. сръбнал, св; — вж. сръбвам.
сръдла - мн. сръдли, ж. Разг. Сръдлива жена.
сръдлив - сръдлива, сръдливо, мн. сръдливи, прил. Който често и без повод се сърди.
сръдльо - мн. сръдльовци, м. Разг. Сръдлив мъж.
сръдня - мн. сръдни, ж. Разг. Сърдене.
сръндак - мн. сръндаци, (два) сръндака, м. Мъжка сърна.
сръчен - сръчна, сръчно, мн. сръчни, прил. 1. Който умее добре да върши някоя или всякаква работа; умел, ловък, изкусен, способен. Сръчна д...
сряда - среди, ж. Денят след вторник и преди четвъртък.
срязвам - срязваш, несв. и срежа, св. 1. Какво. Правя прорез, режа на две или на части. Срязвам плат. Срязвам плод. 2. Прен. Разг. Кого. Обр...
стабилен - стабилна, стабилно, мн. стабилни, прил. 1. Устойчив, издръжлив, сигурен. Стабилна мебел. Стабилна подготовка. 2. Прен. За човек — ...
стабилизация - само ед. Стабилизиране. // прил. стабилизационен, стабилизационна, стабилизационно, мн. стабилизационни.
стабилизирам - стабилизираш, несв. и св.; какво/ кого. Правя да стане стабилен; укрепвам, заздравявам, закрепвам. Стабилизирам машина. Стабилизир...
става - мн. стави, ж. 1. Подвижна връзка между костите на живите същества. Колянна става. 2. Свързващо приспособление в машини, музикални ...
ставам - ставаш, несв. и стана, св. 1. Заемам вертикално положение; изправям се, вдигам се, надигам се. Станах да сипя вино. 2. Махам се, н...
ставка - мн. ставки, ж. 1. В хазартните игри — сумата, която се залага. 2. Размер на заплащане, заплата за определено време. Дневна ставка....
стагнация - само ед. Застой в производството по време на икономическа криза.
стадий - стадият, стадия, мн. стадии, (два) стадия, м. Степен в развитието, която се характеризира с определени черти; етап, период. Стадий...
стадион - мн. стадиони, (два) стадиона, м. Голямо многофункционално спортно игрище с места за зрители, разположени стъпаловидно.
стадо - мн. стада, ср. 1. Група животни от един и същ вид, които се движат заедно, хранят се заедно, живеят заедно. Овче стадо. Стадо крав...
стаж - стажът, стажа, мн. стажове, (два) стажа, м. 1. Фиксиран период от време, през който новопостъпил работник, служител или студент се...
стажант - мн. стажанти, м. Човек, който е на стаж (в 1 знач.). // прил. стажантски, стажантска, стажантско, мн. стажантски. Стажантска практ...
стажантка - мн. стажантки, ж. Жена стажант.
стажувам - стажуваш, несв. Провеждам стаж (в 1 знач.).
сталагмит - мн. сталагмити, (два) сталагмита, м. Спец. Конусовидни варовикови отлагания от капеща вода на пода на пещера.
сталактит - мн. сталактити, (два) сталактита, м. Спец. Конусовидни варовикови висулки от капала вода на тавана на пещера.
сталактон - мн. сталактони, (два) сталактона, м. Спец. Колона от свързали се сталактит и сталагмит.
стан - станът, стана, мн. станове, (два) стана, м. Остар. Лагер, бивак. Войнишки стан.
стана - станеш, мин. св. станах, мин. прич. станал, св. — вж. ставам.
стандарт - мн. стандарти, (два) стандарта, м. 1. Типово изделие, служещо за образец на други, които трябва да му съответстват по качества, ви...
стандартен - стандартна, стандартно, мн. стандартни, прил. 1. Който е според определен стандарт. Стандартна страница. 2. Прен. Който не се отли...
стандартизация - само ед. Стандартизиране.
стандартизирам - стандартизираш, несв. и св.; какво. Свеждам многообразието от изделия до типови образци, стандарти. // същ. стандартизиране, ср.
станиол - само ед. Тънък като хартия метален лист за опаковка. // прил. станиблов, станиолова, станиблово, мн. станиолови.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: