Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
стичам се - стичаш се, несв. и стека се, св. 1. За течност — тека надолу, обикн. по някаква повърхност. Реките се стичат по склоновете на план...
сто- - Първа съставна част на сложни думи със значение който съдържа сто еднакви единици, напр. стоглав, стогодишен, стокилограмов, столи...
стобор - мн. стобори, (два) стобора, м. Разг. Дъсчена ограда на къща, двор и др. Прескочих стобора.
стоварвам - стоварваш, несв. и стоваря, св.; какво. 1. Снемам, свалям товар; разтоварвам. Стовариха дървата и си заминаха. 2. Прен. Прехвърлям...
стоваря - стовариш, мин. св. стоварих, мин. прич. стоварил, св. — вж. стоварвам.
стоварям - стоваряш, несв. Стоварвам.
стоеж - само ед. Стояща поза; стойка. Разкрачен стоеж.
стоешката - нареч. Стоешком.
стоешком - нареч. В изправено положение; като стоя. Стоешком изпих един сок.
стожер - мн. стожери, (два) стожера, м. 1. Истор. Кол в средата на харман, за който се връзва животното (кон, вол и др.), за да обикаля око...
стоик - мн. стоици, м. 1. Привърженик на стоицизма. 2. Човек, който се държи стоически.
стоицизъм - само ед.1. Спец. Рационалистично философско течение в древността. 2. Твърдост, устойчивост, мъжество. Проявявам стоицизъм. // прил...
стойка - мн. стойки, ж. 1. Положение на тялото на стоящ човек — с изправен корпус, изпънати крака и отпуснати ръце; стоеж. Стойката му е пр...
стойност - стойността, мн. стойности, ж. 1. Материализираният при изработването на някаква стока човешки труд, изразен чрез цена. Висока стой...
стока - мн. стоки, ж. 1. Продукт на човешка дейност, предназначен за продажба или за размяна. Хранителни стоки. Промишлени стоки. 2. Разг....
стокообмен - само ед. Обмен на стоки; търговия. Голям стокообмен между европейските страни.
стокооборот - само ед. Оборот на стоки; обръщение. Дневен стокооборот.
стокообращение - мн. стокообращения, ср. Стокообръщение.
стокообръщение - мн. стокообръщения, ср. Стокооборот.
стократен - стократна, стократно, мн. стократни, прил. 1. Който се е умножил по сто. Стократно увеличение на заплатите. 2. Многократен. // нар...
стол - столът, стола, мн. столове и столове, (два) стола, м. Приспособление за сядане на един човек. Тапициран стол.
столар - столарят, столаря, мн. столари, м. Занаятчия, който изработва и/или ремонтира дървени столове и др. мебели. // прил. столарски, ст...
столевка - мн. столевки, ж. Банкнота от сто лева. Нова столевка.
столевов - столевова, столевово, мн. столевови, прил. Който е от сто лева.
столетен - столетна, столетно, мн. столетни, прил. Който е на сто или на около сто (обикн. повече от сто) години. Столетен човек. Столетно дъ...
столетие - мн. столетия, ср. Период от сто години; век. Последното столетие.
столетник - мн. столетници, (два) столетника, м. Декоративно растение с месести дълги и островърхи листа.
столетница - мн. столетници, ж. Жена столетник.
столик - столика, столико, мн. столики, прил. Който е с много лица; многообразен. Столика съдба.
столица - мн. столици, ж. Главен град в страна, в който се намират органите на държавната власт — парламент, президент, правителство. // при...
столичанин - мн. столичани, м. Човек, който живее постоянно в столицата.
столичанка - мн. столичанки, ж. Жена столичанин.
столова - мн. столови, ж. 1. Трапезария. 2. Стол.
столувам - столуваш, несв. Храня се в стол.
стомана - само ед. Устойчива сплав на желязо с въглерод, която се характеризира със здравина и еластичност.
стоманен - стоманена, стоманено, мн. стоманени, прил. 1. Който се отнася до стомана. Стоманена врата. 2. Прен. Който има голяма твърдост, уст...
стоматолог - мн. стоматолози, м. Лекар, специалист по стоматология; зъболекар.
стоматология - само ед. Спец. Дял от медицината, който се занимава с лечението на зъбите, венците и другите свързани с тях органи. // прил. стома...
стоматоложка - мн. стоматоложки, ж. Жена стоматолог.
стомах - мн. стомаси, (два) стомаха, м. Вътрешен орган, в който погълнатата храна се подлага на първична преработка, на смилане. Пълен стом...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: