Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
стафида - мн. стафиди, ж. Изсушено гроздово зърно. Крем със стафиди.
стачка - мн. стачки, ж. Форма на икономическа и политическа борба, която се изразява в спиране на професионалната дейност, за да се изпълня...
стачкувам - стачкуваш, несв. 1. Участвам в стачка, вдигам стачка. Работниците не стачкуват от добро. 2. Ирон. Не работя. Ти стачкуваш ли, какв...
стачник - мн. стачници, м. Човек, който стачкува.
стая - мн. стаи, ж. Отделно помещение в жилище или в учреждение, което е оградено със стени и има врата. Гостна стая. // същ. умал. стаич...
стаявам - стаяваш, несв. и стая, св. Притаявам. Стаявам дъх. — стаявам се/стая се. Притаявам се. Стаиха се в ъгъла под стълбата.
ствол - стволът, ствола, мн. стволове и стволи, (два) ствола, м. Стъбло на дърво или на храст. Висок ствол.
стволест - стволеста, стволесто, мн. стволести, прил. Който е с голям ствол. Стволест бук.
стебло - мн. стебла, ср. Стъбло. // прил. стеблен, стеблена, стеблено, мн. стеблени.
стегна - стегнеш, мин. св. стегнах, мин. прич. стегнал, св. — вж. стягам.
стегнато - нареч. 1. С добра организация, при добър ред; дисциплинирано, строго. Войниците вървят стегнато. 2. В сбита форма, кратко. Изказва...
стек - стекът, стека, мн. стекове, (два) стека, м. Запечено на грил или в печка парче месо, обикн. говеждо или телешко; бифтек.
стека се - стечеш се, мин. св. стекох се, мин. прич. стекъл се, св. — вж. стичам се.
стелаж - мн. стелажи, (два) стелажа, м. 1. Рафт, етажерка. 2. Множество рафтове в складове, библиотеки за подреждане на материали, книги и ...
стеля - стелеш, мин. св. стлах, мин. прич. стлал, несв. Остар. Стеля се. — стеля се. Разпръсвам се върху голяма площ и я покривам; разпрос...
стена - стенеш, мин. св. стенах, мин. прич. стенал, несв. Издавам стонове; охкам. Родилката стенеше в треска.
стенание - мн. стенания, ср. Мъчителна въздишка; вопъл, стон, охкане. Отчаяни стенания.
стенен - стенна, стенно, мн. стенни, прил. Който е предназначен за стена, който виси на стена. Стенна лампа. Стенен часовник.
стенобитен - стенобитна, стенобитно, мн. стенобитни, прил. Истор. Който е предназначен да разбива стени на крепости. Стенобитно оръдие. Стеноби...
стенограма - мн. стенограми, ж. Стенографски запис на текст, обикн. реч, изказване и др.
стенограф - мн. стенографи, м. Човек, който си служи със стенография. Стенографи на Народното събрание.
стенографирам - стенографираш, несв. и св.; какво. Записвам със средствата на стенографията. Стенографирам изказване. // същ. стенографиране, ср.
стенография - само ед. Вид писмо със специални съкращения за бързо записване, обикн. на устна реч; бързопис, скоропис. // прил. стенографски, ст...
стенографка - мн. стенографки, ж. Жена стенограф.
стенопис - стенописът, стенописа, мн. стенописи, (два) стенописа, м. Живопис върху стенна мазилка; фреска. Православните храмове са богати на...
стенописец - мн. стенописци, м. Художник майстор на стенописи.
степ - степта, мн. степи, ж. Затревено равно пространство върху вътрешноконтинентални територии със сух климат. Руска степ. // прил. степ...
степам - степаш, св. — вж. степвам.
степвам - степваш, несв. и степам, св.; какво. Правя вълнена материя да бъде сбита, да проникнат влакната едно в друго чрез многократно пран...
степен - степента, мн. степени, ж. 1. Стъпало, сравнителна величина, етап в развитието. Висока степен. Сравнително голяма степен. Качествен...
степенувам - степенуваш, несв. 1. Какво. Подреждам според степента на важност, значимост. Трябва да степенуваме нещата. 2. Спец. В математиката...
стептанц - само ед. 1. Танцова стъпка. 2. Вид бърз танц с характерни почуквания посредством железца на обувките.
стерео- - Първа съставна част на сложни думи със значение който позволява да се възпроизвеждат звукове или образи, като се възприема от разл...
стереометрия - само ед. Спец. Дял от геометрията, който изучава триизмерно телата, фигурите. // прил. стереометричен, стереометрична, стереометри...
стереотип - мн. стереотипи, (два) стереотипа, м. 1, Спец. В типографията — метална плоча копие на набор, която се използва при многократно пре...
стереотипен - стереотипна, стереотипно, мн. стереотипни, прил. 1. Който е отпечатан със стереотип. 2. Прен. Който показва липса на оригиналност;...
стерилен - стерилна, стерилно, мн. стерилни, прил. 1. Който е обеззаразен. Стерилен инструмент. 2. Който не може да даде потомство, да се въз...
стерилизатор - мн. стерилизатори, (два) стерилизатора, м. Апарат за обеззаразяване на хранителни стоки, инструменти, превързочни материали и др.
стерилизация - само ед. Стерилизиране.
стерилизирам - стерилизараш, несв. и св. 1. Какво. Обеззаразявам хранителни стоки, инструменти, превързочни материали и др. 2. Разг. Какво. Консе...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: