Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-------------- - Намерени са 368 думи от търсенето
абстрахирам се - абстрахираш се, несв. и св.; от какво. Не вземам предвид, не вземам под внимание.
анестезиология - Спец. Наука за прилагане на медицински упойващи средства.
аристократичен - аристократична, аристократично, мн. аристократични.Който е свойствен на аристократ.// същ. аристократичност.
аудио-визуален - аудио-визуална, аудио-визуално, мн. аудио-визуални.Който е предназначен за слушане (чрез магнетофонни записи) и гледане (чрез кино...
адмиралтейство - (рус. адмиральтейство от хол. admiraliteit) Мор.1. Място за строеж, ремонт и съоръжаване на кораби.2. Висш орган за управление на ...
александрийски - (по собств. Александър Македонски (356-323 г, пр. Хр.) - македонски цар и завоевател)В съчет. александрийски стих (литер.)- стих о...
амбивалентност - (по лат. ambo 'два' + valens, -entis 'имащ стойност, отношение')Книж. Двойственост, валидност за две противопо...
антикорозионен - (по анти- + корозия)Хим. Който предпазва от химическо въздействие.
баскетболистка - мн. баскетболистки.Жена баскетболист.
безапелационен - безапелационна, безапелационно, мн. безапелационни.Който не допуска, не търпи възражения; категоричен.// същ. безапелационност.
безотговорнича - безотговорничиш, безотговорничих, безотговорничил.Действам безотговорно.
безпристрастен - безпристрастна, безпристрастно, мн. безпристрастни.Който не проявява или не изразява пристрастие.// нареч. безпристрастно. / същ. ...
безстопанствен - безстопанствена, безстопанствено, мн. безстопанствени.1. Който няма стопанин.2. Който не се стопанисва добре.
бензиностанция - мн. бензиностанции.Станция за продаване на бензин и други материали и принадлежности за моторни превозни средства.
бетонобъркачка - мн. бетонобъркачки.Машина за приготвяне на бетон чрез въртене и разбъркване на съставките му.
благосъстояние - само ед.Добро материално състояние; богатство, заможност.
благоустроявам - благоустрояваш, несв. и благоустроя.Извършвам благоустройство.
богохулствувам - богохулствуваш, несв.Богохулствам.
бомбохвъргачка - мн. бомбохвъргачки.Ръчно оръжие подобно на пушка, което стреля с малокалибрени бомби.
бракониерствам - бракониерстваш.Ловувам дивеч или риба в забранено време, в забранено или чуждо място или по непозволен начин.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: