Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
самосъхранение - само ед. Защита и запазване на собственото здраве, живот, личност, талант и др. Механизми за самосъхранение. Самосъхранение на кул...
самосъхраня се - самосъхраниш се, мин. св. самосъхраних се, мин. прич. самосъхранил се, св. — вж. самосъхранявам се.
самосъхранявам се - самосъхраняваш се, несв. и самосъхраня се, св. Защитавам, опазвам живота, здравето, работата, личността си в трудни или заплашващи...
самота - само ед. 1. Уединение, прекарване без други хора. Живее в самота. Прекара една година в самота. 2. Отсъствие на хора, на живи съще...
самотек - само ед. • На самотек. Без сериозно ръководене, по инерция, хаотично, неорганизирано. Работата е оставена на самотек. Всичко върви...
самотен - самотна, самотно, мн. самотни, прил. 1. Който живее в самота. Самотна старица. 2. Който се намира някъде сам, единствен. Самотна к...
самотия - само ед. Продължителна, абсолютна, мъчителна самота. Прекара две години в самотия. В това място цари истинска самотия.
самотник - мн. самотници, м. 1. Този, който живее сам или се намира някъде сам, единствен. Живее в планината като самотник. Дъб самотник. 2. ...
самотница - мн. самотници, ж. Жена самотник.
самоубивам се - самоубиваш се, несв. и самоубия се, св. 1. Сам слагам край на живота си. Самоубил се заради нещастна любов. 2. Прен. Чрез поведени...
самоубиец - мн. самоубийци, м. 1. Този, който е посегнал на живота си или се е самоубил. В болницата имало отделение за връщане към живота на ...
самоубийца - мн. самоубийци, ж. Жена самоубиец.
самоубия се - самоубиеш се, мин. св. самоубих се, мин. прич. самоубил се, св. — вж. самоубивам се.
самоуважение - само ед. Чувство на уважение към себе си. Изпитвам самоуважение.
самоуверен - самоуверена, самоуверено, мн. самоуверени, прил. 1. Който е уверен в силите и възможностите си. 2. Който е прекалено уверен в себе...
самоук - самоука, самоуко, мн. самоуки, прил. Който няма системно училищно образование в определена област, а е придобил умения сам. Самоук...
самоунищожа се - самоунищожиш се, мин. св. самоунищожих се, мин. прич. самоунищожил се, св. — вж. самоунищожавам се.
самоунищожавам се - самоунищожаваш се, несв. и самоунищожа се, св. 1. Унищожавам сам себе си. 2. Само мн. Унищожаваме се взаимно. Самоунищожаваме се о...
самоуправление - само ед. Право на вътрешно управление със свои сили и по свой правилник на организация, учреждение, държава; автономия. Университе...
самоуправлявам се - самоуправляваш се, несв. Имам самоуправление, автономия.
самоуправство - само ед. Разрешаване на въпроси, вземане на решения без оглед на законността или мнението на другите. Върша самоуправство.
самоусъвършенствам се - самоусъвършенстваш се, несв. Полагам грижи за собственото си развитие в дадена област; усъвършенствам се. // същ. самоусъвършенств...
самоусъвършенствуваш се - самоусъвършенствуваш се, несв. Самоусъвършенствам се.
самоучител - самоучителят, самоучителя, мн. самоучители, (два) самоучителя, м. Учебник, предназначен за самостоятелни занимания, без учител. Са...
самохвалка - мн. самохвалки, ж. Жена самохвалко.
самохвалко - мн. самохвалковци, м. Човек, който обича да хвали себе си. Голям самохвалко.
самохвалство - само ед. Изтъкване на собствените достойнства.
самоходен - самоходна, самоходно, мн. самоходни, прил. За машина — който се движи със собствен двигател. Самоходна артилерия. Самоходно оръдие...
самоцел - самоцелта, само ед., ж. Цел, която е сама за себе си, не служи като средство за постигане на други цели. Обучението по математика ...
самочувствие - само ед. 1. Състояние на човек в зависимост от душевните и физическите му сили. Лошо самочувствие. Добро самочувствие. 2. Състояни...
самум - само ед. Сух и горещ вятър в пустинята, предизвикващ пясъчни вихри.
самун - мн. самуни, (два) самуна, м. Остар. Отделна бройка хляб. Купих два самуна хляб. Половин самун хляб. • Като самун. Разг. За подутин...
самур - мн. самури, (два) самура, м. Животно с ценна кожа от рода на златката, както и кожата му. // прил. самурен, самурена, самурено, мн...
самурай - самураят, самурая, мн. самураи, м. Истор. Член на феодалното съсловие на древните дворяни в Япония. // прил. самурайски, самурайск...
сан - санът, сана, мн. санове, (два) сана, м. 1. Звание на служител на християнския култ. Висок сан. Има сан владика. 2. Звание, пост, с...
санаториум - мн. санаториуми, (два) санаториума, м. Стационарно заведение за продължително лечение и почивка до пълно възстановване, обикн. нам...
сангвиник - мн. сангвиници, м. Човек със сангвиничен темперамент.
сангвиничен - сангвинична, сангвинично, мн. сангвинични, прил. Който се отнася до един от четирите типа темперамент у човека, характеризиращ се ...
сангвиничка - мн. сангвинички, ж. Жена сангвиник.
сандали - сандал, м. Вид леки летни обувки с кожени каишки или с нарези.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: