Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
следен - следна, следно, мн. следни, прил. 1. Остар. Който непосредствено идва по ред; следващ. 2. Който се посочва по-нататък. Да вземем с...
следобед - мн. следобеди, (два) следобеда, м. 1. Време на деня между обеда и вечерята. Горещите юлски следобеди са уморителни. 2. Като нареч....
следовател - следователят, следователя, мн. следователи, м. Полицейски служител, който се занимава с разследване на престъпления. // прил. след...
следователно - нареч. Вследствие на това, от това следва, в резултат на това, в заключение, и така, затова, прочее, значи. Ние си прощаваме всичк...
следовник - мн. следовници, м. Човек, който следва идеите, примера, принципите на друг; последовател.
следовница - мн. следовници, ж. Жена следовник; последователка.
следствие - мн. следствия, ср. 1. Това, което е в зависимост от определена причина; последица, резултат, извод, ефект. Следствие от тази луда ...
следя - следиш, мин. св. следих, мин. прич. следил, несв. 1. Какво/кого. Наблюдавам внимателно с очи, с помощта на други хора или на уреди...
слезка - мн. слезки, ж. Разг. Далак.
слепвам - слепваш, несв. и слепя, св.; какво. 1. Лепя две повърхности до окончателното им закрепяне една о друга. Слепвам гирлянди. 2, Поста...
слепец - мн. слепци, м. Сляп човек.
слепешката - нареч. Слепешком.
слепешком - нареч. 1. Без да се вижда, напосоки, като ориентирането става с пипане. В тъмнината вървяхме слепешком. 2. Прен. Без размисъл и ми...
слепна - слепнеш, мин. св. слепнах, мин. прич. слепнал, св. Слепя.
слепок - мн. слепоци, (два) слепока, м. Змиеподобно неотровно влечуго.
слепоочие - мн. слепоочия, ср. Черепна вдлъбнатина на лицето встрани от всяко око; сляпо око. Силна болка в слепоочията. // прил. слепоочен, с...
слепота - само ед. 1. Липса на зрение. 2. Прен. Непрозорливост, заслепение.
слепя - слепиш, мин. св. слепих, мин. прич. слепил, св. — вж. слепвам.
слепям - слепяш, несв. Слепвам.
слея - слееш, мин. св. слях, мин. прич. слял, св. — вж. сливам.
слива - мн. сливи, ж. 1. Овощно дърво, чиито плодове са обикн. тъмносини или тъмночервени, имат сплесната костилка, зреят през есента и се...
сливак - мн. сливаци, (два) сливака, м. Сливова градина/гора.
сливам - сливаш, несв. и слея, св.; какво. Съединявам, обединявам, събирам в едно. Сливам две групи в една. - сливам се/слея се. Присъединя...
сливар - сливарят, сливаря, мн. сливари, м. Човек, който бере и/или продава сливи. // прил. сливарски, сливарска, сливарско, мн. сливарски.
сливарка - мн. сливарки, ж. Жена сливар.
сливици - сливица, ж. Изпъкнали жлези от двете страни на глътката в устата.
сливова - мн. сливови, ж. 1. Само ед. Сливова ракия. 2. Порция сливова ракия.
сливовица - само ед. Сливова ракия. В балкана произвеждат сливовица.
слизам - слизаш, несв. и сляза, св. 1. Движа се от по-високо към по-ниско място, по наклон; спускам се. Слизам от върха. Слизам от петия ет...
слизест - слизеста, слизесто, мн. слизести, прил. Който е покрит със слуз. Слизеста обвивка. Слизесто тяло.
слин - слинът, слина, мн. слинове, (два) слина, м. Твърдо образувание по кожата поради продължително триене. Имам слйнове по краката. Уст...
слинест - слинеста, слинесто, мн. слинести, прил. По който има слин. Слинести крака.
слип - слипът, слипа, мн. слипове, (два) слипа, м. 1. Наклонена площадка за спускане на водни съдове на вода или за изваждането им. 2. На...
слисам - слисаш, св. — вж. слисвам.
слисвам - слисваш, несв. и слисам, св.; кого. Разг. Силно учудвам, смайвам; очаровам, поразявам, обърквам, зашеметявам. Слйсвам със знания. ...
слободия - само ед. Разг. Пренебр. Разпуснатост, разпасаност, беззаконие. Това не е свобода, а слободия.
словен - словна, словно, мн. словни, прил. Който се отнася до дума, слово; лексикален. Словен запас.
словесен - словесна, словесно, мн. словесни, прил. 1. Който се отнася до слово и до словесност. 2. Който е с думи; говорен. Словесен портрет.
словесност - словесността, само ед., ж. Творчество с думи; книжнина. Народна словесност.
словник - мн. словници, (два) словника, м. Думите, включени в един речник.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: