Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
синдикат - мн. синдикати, (два) синдиката, м. 1. Професионална организация за защита на интересите на членовете - пред работодателя; профсъюз...
синдром - мн. синдроми, (два) синдрома, м. 1. В медицината — група от симптоми, типични за дадено заболяване. 2. Прен. Група от характерни з...
синева - само ед. 1. Синьо пространство, синя повърхност. 2. Небесният простор при ясно време, който има син цвят; лазур. Виж синевата през...
синедоха - мн. синекдохи, ж. Спец. В литературознанието — стилистична фигура, вид метонимия, при която цялото се представя от негова част или...
синекура - само ед. Длъжност, за която се плаща, без да се изисква изпълнението на някакви задължения. // прил. синекурен, синекурна, синекур...
синец - мн. синци, (два) синеца, м. Вид мънисто. Украсиха коня със синци.
синея - синееш, мин. св. синях, мин. прич. синял, несв. Синея се. — синея се. Откроявам се със своето синьо оцветяване. В далечината нещо ...
синигер - мн. синигери, (два) синигера, м. Вид пъстра пойна птица. // прил. синигерски, синигерска, синигерско, мн. синигерски.
синина - мн. синини, ж. 1. Само ед. Син цвят. 2. Синьо петно под кожата на човек в резултат от спукване на кръвоносни съдове при удар. Крак...
синка - само ед. Вид синя боя, в разтвора на която се плакне прането, както и самият разтвор.
синкав - синкава, синкаво, мн. синкави, прил. Който наподобява синьо. Синкав здрач.
синковец - мн. синковци, м. Разг. Свойско неодобрително или хвалебствено название на мъж. Ще ми се мотаят из къщата тия синковци! Нашият синк...
синкретизъм - само ед. Слятост, неразчлененост. // прил. синкретичен, синкретична, синкретично, мн. синкретични. Синкретични образи. // прил. си...
синовен - синовна синовно, мн. синовни, прил. Който характеризира отношенията на децата (син или дъщеря) към родителите. Синовен дълг.
синод - мн. синоди, (два) синода, м. Висшият ръководен орган на православната църква и сградата, в която се помещава. Светият Синод. // пр...
синоним - мн. синоними, (два) синонима, м. 1. Спец. Дума, която е близка по значение, но различна по звуков състав с друга дума. Образни син...
синоптик - мн. синоптици, м. Метеоролог, който прави прогноза за времето. // прил. синоптичен, синоптична, синоптично, мн. синоптични. // при...
синор - мн. синори, (два) синора, м. Граница, разделяща имотите на различни хора, обикн. нивите; межда, слог, бразда. Оттатък синора е нив...
синтаксис - само ед. Спец. Дял от граматиката, който изучава законите, по които се съчетават думите и се изграждат изречения, строежа на изреч...
синтез - само ед. 1. Метод на изследване, който свързва отделните елементи в едно цяло и по този начин изучава същността на явленията. 2. С...
синтеза - само ед. Синтез.
синтезирам - синтезираш, несв. и св.; какво. Правя синтез; обобщавам. Да синтезираме всичко до тук.
синтесайзер - — вж. синтесайзър.
синтесайзър - и синтесайзер, мн. синтесайзъри и синтесайзери, (два) синтесайзъра и синтесайзера, м. Електронен клавирен музикален инструмент, ко...
синтетичен - синтетична, синтетично, мн. синтетични, прил. 1. Който се основава върху синтез. Синтетични разсъждения. 2. Който е склонен да син...
синтетически - синтетическа, синтетическо, мн. синтетически, прил. Синтетичен.
синузит - само ед. Спец. Болезнено възпаление на синусите.
синус - мн. синуси, (два) синуса, м. Обикн. мн. Изпълнена с въздух кухина в черепните кости. // прил. синусен, синусна, синусно, мн. синус...
синхрон - само ед. Едновременно действие. Постигам синхрон между движенията на ръката и краката. Има синхрон. Липсва синхрон.
синхронен - синхронна, синхронно, мн. синхронни, прил. Който се осъществява по едно и също време; едновременен. Синхронно движение. // нареч. ...
синхронизация - само ед. Синхронизиране.
синхронизирам - синхронизираш, несв. и св.; какво. Довеждам до синхрон; уеднаквявам по време. Трябва да синхронизираме всяка своя стъпка. // същ. ...
синхронизъм - само ед. Едновременност. // прил. синхроничен, синхронична, синхронично, мн. синхронични. // прил. синхронически, синхроническа, с...
синчец - само ед. Едно от първите пролетни цветя със сини гроздовидни цветове.
синя - синиш, мин. св. синих, мин. прич. синил, несв.; какво. Боядисвам в синьо; правя да стане синьо или синкаво. Синя клепачите си.
сипаница - само ед. Разг. Вариола, едра шарка.
сипаничав - сипаничава, сипаничаво, мн. сипаничави, прил. 1. Който е болен от сипаница. 2. За лице на човек — със следи (като) от сипаница.
сипвам - сипваш, несв. и сипя, св.; какво. Прехвърлям течност, зърно или праховидно вещество от един съд в друг или върху нещо. Сипвам раки...
сипвам се - сипваш се, несв. и сипна се, св. Разг. Само в трето лице, ед. и в мн. За множество — събирам се изведнъж на едно място; струпвам с...
сипей - сипеят, сипея, мн. сипеи, (два) сипея, м. В планината - стръмно място, покрито с дребни камъчета. Вървя по сипей.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: