Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
сходство - мн. сходства, ср. Прилика, подобие, непълно съответствие.
схоластик - мн. схоластици, м. 1. Последовател на схоластиката (в 1 знач.). 2. Прен. Човек, който е склонен към схоластика (във 2 знач.).
схоластика - само ед. 1. Средновековна философия, създаваща логическите аргументи за обяснение на църковните догми. 2. Прен. Откъснати от живот...
схрупам - схрупаш, св. — вж. схрупвам.
схрупвам - схрупваш, несв. и схрупам, св.; какво. С хрупане раздробявам, сдъвквам.
схрускам - схрускаш, св. — вж. схрусквам.
схрусквам - схрускваш, яесв. и схрускам, св.; какво. С хрускане раздробявам, сдъвквам. Заекът схруска моркова.
сцена - мн. сцени, ж. 1. Специална площадка в салон, където се играе театрално представление. Въртяща се сцена. 2. Спец. Отделна, относите...
сценарий - сценарият, сценария, мн. сценарии, (два) сценария, м. 1. Спец. Литературен текст с подробно описание на действието, по който се пр...
сценарист - мн. сценаристи, м. Автор на сценарий (в 1 знач.)
сценаристка - мн. сценаристки, ж. Жена сценарист.
сценичен - сценична, сценично, мн. сценични, прил. Който се отнася до сцена. Сценична постановка.
сценка - мн. сценки, ж. 1. Малка сцена. 2. Малко драматично произведение, което изобразява епизоди от живота.
сценограф - мн. сценографи, м. Лице, което се занимава със сценография.
сценография - само ед. Художествено оформление на спектакъл чрез декори, костюми, техника.
сцепвам - сцепваш, несв. и сцепя, св.; какво. 1. Правя цепка; скъсвам, раздирам. Сцепих роклята си. 2. Разделям на късове чрез цепене; разси...
сцепление - мн. сцепления, ср. 1. Сила, която привлича и задържа частите на телата и молекулите в едно тяло. 2. Допир, съприкосновение. При хл...
сцепя - сцепиш, мин. св. сцепих, мин. прич. сцепил, св. — вж. сцепвам.
счепкам се - счепкаш се, св. — вж. счепквам се.
счепквам се - счепкваш се, несв. и счепкам се, св. 1. Боря се с някого, бия се, като го хващам здраво. 2. Прен. Карам се, споря остро.
счета - счетеш, мин. св. счетох, мин. прич. счел, св. — вж. считам.
счетоводител - счетоводителят, счетоводителя, мн. счетоводители, м. Специалист по счетоводство.
счетоводителка - мн. счетоводителки, ж. Жена счетоводител.
счетоводство - мн. счетоводства, ср. 1. Само ед. Водене на служебни или търговски сметки. 2. Помещение, където се водят такива сметки. Отивам до ...
считам - считаш, несв. и счета, св. Мисля, смятам. Считам те за сигурен участник. Считай, че сме се разбрали.
счупвам - счупваш, несв. и счупя, св.; какво. С чупене разделям на части. Счупих една чиния. Счупих си ръката. // същ. счупване, мн. счупван...
счупя - счупиш, мин. св. счупих, мин. прич. счупил, св. — вж. счупвам.
съ- - представка — вж. с-.
съавтор - мн. съавтори, м. Лице, което съвместно с друго лице е автор на произведение, творба.
съавторка - мн. съавторки, ж. Жена съавтор.
съавторство - мн. съавторства, ср. Съвместно авторство.
съатезателка - мн. състезателки, ж. Жена състезател.
събарям - събаряш, несв. и съборя, св. 1. Какво/ кого. Свалям на земята, катурвам, повалям. Силният удар го събори от коня. Вятърът събори ш...
събера - събереш, мин. св. събрах, мин. прич. събрал, св. — вж. събирам.
събеседвам - събеседваш, несв.; с кого. Водя беседа, разговарям с едно или няколко лица.
събеседване - мн. събеседвания, ср. Специално организирана беседа с определени цели; интервю. Кандидатите ще се назначават след събеседване.
събеседник - мн. събеседници, м. Лице, с което се води разговор.
събеседница - мн. събеседници, ж. Жена събеседник.
събирам - събираш, несв. и събера, св. 1. Какво. Поставям на едно място разпръснати предмети. Събрах разхвърляните по бюрото книги. 2. Кого/...
събирателен - събирателна, събирателно, мн. събирателни, прил. 1. Който е предназначен за събиране на нещо. Събирателен пункт. 2. Който се отнас...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: