Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
спекулирам - спекулираш, несв. и св.; с какво. Занимавам се със спекула или със спекулация. Спекулирам с пшеница. Спекулирам с бедността на хор...
спелеолог - мн. спелеолози, м. Човек, който се занимава със спелеология.
спелеология - само ед. Спец. Наука, която се занимава с изучаване на пещерите — произход, води, органичен свят — и използването им от хората.
спепеля - спепелиш, мин. св. спепелих, мин. прич. спепелил, св. — вж. спепелявам.
спепелявам - спепеляваш, несв. и спепеля, св.; какво. 1. Превръщам в пепел, изгарям. 2. Прен. Унищожавам, прахосвам. Спепели богатството на бащ...
сперма - само ед. Течност, отделяна от половите органи на мъжки животни и човек, която съдържа половите клетки; семенна течност.
сперматозоид - мн. сперматозоиди, (два) сперматозоида, м. Мъжка полова клетка, съдържаща се в спермата.
спесимен - мн. спесимени, (два) спесимена, м. 1. Пробен предмет, мостра, образец. 2. Спец. В банковото дело — документ, който удостоверява по...
спестовен - спестовна, спестовно, мн. спестовни, прил. 1. Който е предназначен за спестяване. Спестовна каса. Спестовен влог. 2. Който е песте...
спестя - спестиш, мин. св. спестих, мин. прич. спестил, св. — вж. спестявам.
спестявам - спестяваш, несв. и спестя, св.; какво. Събирам, натрупвам, като отделям, икономисвам; ограничавам, намалявам изразходването; пестя...
спестяване - мн. спестявания, ср. 1. Процесът на пестене. 2. Обикн. мн. Нещо спестено, обикн. пари. Имам спестявания в различни банки. Спестява...
специален - специална, специално, мн. специални, прил. 1. Който е предназначен за някаква точно определена цел. Специални дрехи. Президентът п...
специализация - мн. специализации, ж. Добиване на по-тясна подготовка по една специалност, както и времето на добиването й; специализиране. Имам с...
специализирам - специализираш, несв. и св.; какво/по какво. Добивам по-задълбочена подготовка по някаква специалност. Специализирам по немска лите...
специалист - мн. специалисти, м. Човек, който владее някаква специалност; вещ, опитен, познавач. Специалист по математика. Специалист по компют...
специалистка - мн. специалистки, ж. Жена специалист.
специалитет - мн. специалитети, (два) специалитета, м. Обикн. за ядене — приготвено специално, с необикновен вкус. Па коктейла имаше различни сп...
специалност - специалността, мн. специалности, ж. Клон от науката, техниката или изкуството, който се изучава за професия. В университета има по...
специфика - само ед. Сбор от особености, отличителни черти, присъщи само на дадения предмет. Специфика на работата. Специфика на материалите. ...
спецификация - само ед. 1. Определяне и изброяване на специфични особености на нещо. 2. Спец. Основен документ от техническата документация, в ко...
спечелвам - спечелваш, несв. и спечеля, св.; как-вокого. Печеля един път или няколко пъти по един път. Спечелих пари от лотария. Спечелих омра...
спечеля - спечелиш, мин. св. спечелих, мин. прич. спечелил, св. — вж. спечелвам.
спешен - спешна, спешно, мн. спешни, прил. Който не търпи отлагане; бърз, наложителен. Спешна медицинска помощ. Спешни мерки. // същ. спешн...
спикер - мн. спикери, м. 1. Говорител (по радио). 2. Коментатор на състезание, обикн. на футболен мач.
спин - спинът, спина, само ед., м. Спец. Вирусно заболяване на имунната защита, предавано по полов или кръвен път; синдром на придобитата...
спипам - спипаш, св. — вж. спипвам.
спипвам - спипваш, несв. и спипам, св.; когокакво. Хващам неочаквано, залавям; изненадвам, заварвам. Спипаха убиеца в хотела. Спипаха го да ...
спирала - мн. спирали, ж. 1. Линия, която прави извивки една до друга или една над друга около една точка или ос. 2. Предмет с такава форма....
спираловиден - спираловидна, спираловидно, мн. спираловидни, прил. Който има вид на спирала.
спирам - спираш, несв. и спра, св. 1. Преставам да се движа, да действам, да работя. Автобусът спира на спирката. Телефонът спря да звъни. ...
спирателен - спирателна, спирателно, мн. спирателни, прил. Който е предназначен за спиране. Спирателен кран. Спирателен пост.
спирачен - спирачна, спирачно, мн. спирачни, прил. Който се отнася до спиране или до спирачка. Спирачен път. Спирачна течност.
спирачка - мн. спирачки, ж. 1. Механизъм за спиране на транспортно средство. Натискам спирачката. 2. Прен. Спънка, пречка.
спиритизъм - само ед. Вяра във възможността за общуване с душите на мъртвите, както и самите занимания за такова общуване. // прил. спиритическ...
спиритуализъм - само ед. Спец. Философско учение, според което духът е в основата на всичко. // прил. спиритуалистичен, спиритуалистична, спиритуа...
спирка - мн. спирки, ж. 1. Специално определено място за спиране на автобус, трамвай и др. 2. Малка железопътна гара. 3. Разг. Спиране. Пра...
спирт - спиртът, спирта, само ед. м. 1. Спец. Органично съединение, което се получава от съдържащ захар или нишесте материал; етилов алкох...
спиртник - мн. спиртници, (два) спиртника, м. Домакински уред, предназначен за бързо затопляне или варене с топлина от горещ спирт.
спиртосам - спиртосаш, св. — вж. спиртосвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: