Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
сутеньор - мн. сутеньори, м. 1. Сводник. 2. Любовник на проститутка, който използва изработваните от нея средства.
сутерен - мн. сутерени, (два) сутерена, м. Полу-подземен етаж, който се използва за живеене или за магазини. // прил. сутеренен, сутеренна, ...
сутиен - мн. сутиени, (два) сутиена, м. Долно дамско облекло, използвано за поддържане или за повдигане и увеличаване на бюста.
сутрешен - сутрешна, сутрешно, мн. сутрешни, прил. Който става сутрин. Сутрешен влак. Сутрешен вестник.
сутрин - сутринта, мн. сутрини, ж. 1. Първите часове от началото на деня. Ценят се познава от сутринта. И тази сутрин е прохладна и свежа. ...
суфикс - мн. суфикси, (два) суфикса, м. Спец. В граматиката — наставка.
суфле - мн. суфлета, ср. Бухнало тестено изделие с разбити яйчени белтъци.
суфлирам - суфлираш, несв. и св.; на кого. 1. Подсказвам на артистите репликите им от текста по време на представление. 2. Прен. Подсказвам.
суфльор - мн. суфльори, м. 1. Работник в театъра, чиято професия е да суфлира (в 1 знач.). 2. Човек, който подсказва; подсказвач.
суфльорка - мн. суфльорки, ж. Жена суфльор.
сух - суха, сухо, мн. сухи, прил. 1. Който не съдържа влага, не е мокър. Суха кърпа. Суха земя. 2. Който е останал без вода, пресъхнал. ...
сухар - мн. сухари, (два) сухара, м. 1. Изсушен, препечен хляб, който има по-голяма трайност. 2. Прен. Разг. Сух, неконтактен, неотзивчив,...
сухарник - мн. сухарници, (два) сухарника, м. Съд за съхраняване на сухари.
суховей - суховеят, суховея, мн. суховей, (два) суховея, м. Сух горещ североизточен вятър, който предизвиква засушаване.
суходол - мн. суходолища и суходолове, (два) суходола, м. Дол, в който почвата не е достатъчно влажна и вода се събира само след валежи.
сухоежбина - само ед. Суха храна, обикн. оскъдна.
сухожилие - мн. сухожилия, ср. Спец. Плътна и жилава съединителна тъкан между костите и мускулите.
сухоземен - сухоземна, сухоземно, мн. сухоземни, прил. 1. Който живее или се развива само върху земята. Сухоземни животни. 2. Който е разполож...
сухопътен - сухопътна, сухопътно, мн. сухопътни, прил. Който е свързан с действия върху сушата. Сухопътни войски.
сухота - само ед. Усещане за сухост; сухост. Лекарството предизвиква сухота в устната кухина.
суча - сучеш, мин. св. суках, мин. прич. сукал, несв.; какво. 1. Съединявам в едно няколко нишки, като ги увивам. Суча прежда. 2. Увивам,...
суша - мн. суши, ж. Продължителен сух период, дълго време без валежи. Сушата унищожи всички посеви.
сушав - сушава, сушаво, мн. сушави, прил. Който е свързан с малко валежи. Сушава година.
сушилен - сушилна, сушилно, мн. сушилни, прил. Който е предназначен за сушене. Сушилна инсталация.
сушилня - мн. сушилни, ж. 1. Помещение, в което се суши нещо. Сушилня за тютюн. 2. Пещ за сушене на плодове и зеленчуци.
сушина - мн. сушини, ж. 1. Само ед. Място, което е защитено от дъжд. Скри се на еушина под едно голямо дърво. 2. Лека постройка, която пред...
суяк - мн. суяци, (два) суяка, м. Суек.
сфера - мн. сфери, ж. 1. Спец. В геометрията — тяло, образувано от затворена повърхност, чиито точки са еднакво отдалечени от центъра; къл...
сферичен - сферична, сферично, мн. сферични, прил. Който има форма на сфера (в 1 знач.); кълбовиден. Сферично тяло. Сферично огледало.
сферически - сферическа, сферическо, мн. сферически, прил. Сферичен.
сфинкс - сфинксът, сфинкса, мн. сфинксове, (два) сфинкса, м. 1. В древния Египет — огромна каменна фигура на лежащ лъв с човешко лице. 2. В...
сформирам - сформираш, несв. и св.; какво. Образувам, създавам.
схвана - схванеш, мин. св. схванах, мин. прич. схванал, св. — вж. схващам.
схватка - мн. схватки, ж. 1. Стълкновение по време на бой, сражение или състезание. 2. Прен. Остър спор. Словесна схватка.
схватлив - схватлива, схватливо, мн. схватливи, прил. Който бързо схваща, лесно усвоява нещо. Схватлив ученик. // същ. схватливост, схватливо...
схващам - схващаш, несв. и схвана, св. 1. Какво. Възприемам правилно, разбирам това, което се говори. Трябва да схванеш същността на урока. ...
схема - мн. схеми, ж. 1. Опростен чертеж, на който е показана същността на предмета. Схема на машина. 2. Изложение, описание, изображение ...
схематичен - схематична, схематично, мн. схематични, прил. 1. Който е представен в общи линии, не е разработен докрай. 2. Еднообразен, шаблонен...
схлупен - схлупена, схлупено, мн. схлупени, прил. За сграда — нисък, прихлупен, разкривен. Схлупена селска къща.
сходен - сходна, сходно, мн. сходни, прил. Който е близък, без да е еднакъв. Сходна съдба. Сходни характери. // нареч. сходно. // същ. сход...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: