Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
сътворявам - сътворяваш, несв. и сътворя, св.; какво. Създавам, изобретявам нещо ново. В тяхна чест сътворил чудесна песен.
сътрапезник - мн. сътрапезници, м. Човек, който седи на една трапеза с други лица.
сътресение - мн. сътресения, ср. 1. Разтърсване, разклащане, раздрусване. При най-малкото сътресение кулата щеше да падне. 2. Прен. Силно раздв...
сътрудник - мн. сътрудници, м. 1. Човек, който помага при извършването на някаква дейност; помощник. 2. Човек, който участва в издаването на в...
сътруднича - сътрудничиш, мин. св. сътрудничих, мин. прич. сътрудничил, несв. 1. Работя заедно с някого, помагам. Можем да си сътрудничим. 2. Р...
сътрудничество - само ед. 1. Съвместна работа. Ползотворно сътрудничество между две фирми. Културно сътрудничество. 2. Сътрудническа дейност в спис...
съумея - съумееш, мин. св. съумях, мин. прич. съумял, св. — вж. съумявам.
съумявам - съумяваш, несв. и съумея, св. Успявам правилно или своевременно да свърша нещо; смогвам. Не съумя да го убеди.
съучаствам - съучастваш, несв. Участвам в нещо заедно с друго лице.
съучаствувам - съучаствуваш, несв. Съучаствам.
съучастник - мн. съучастници, м. Човек, който участва заедно с друг в извършването на нещо (обикн. престъпление или друга негативна постъпка). ...
съхна - съхнеш, мин. св. съхнах и съхнах, мин. прич. съхнал и съхнал, несв. 1. Ставам сух, като губя влагата се. През лятото изпраните дре...
съхраня - съхраниш, мин. св. съхраних, мин. прич. съхранил, св. — вж. съхранявам.
съхранявам - съхраняваш, несв.; какво. 1. Пазя нещо така, че да не се повреди или развали. Картофите се съхраняват в сухи тъмни помещения. 2. О...
съцветие - мн. съцветия, ср. Съвкупност от цветове, струпани върху едно стъбло.
съчетавам - съчетаваш, несв. и съчетая, св.; какво, с какво. Правя да съществуват заедно; комбинирам, съединявам. Съчетавам разходката с пазар...
съчетание - мн. съчетания, ср. 1. Съединение, цялост от няколко елемента. Красиво съчетание на тоновете. 2. В спорта — поредица от движения, и...
съчетая - съчетаеш, мин. св. съчетах, мин. прич. съчетал, св. — вж. съчетавам.
съчинение - мн. съчинения, ср. 1. Литературно, научно или друго произведение. Оригинално музикално съчинение. Събрани съчинения. 2. Вид писмен...
съчинителствам - съчинителстваш, несв. Създавам бездарни творби.
съчинителствувам - съчинителствуваш, несв. Съчинителствам.
съчиня - съчиниш, мин. св. съчиних, мин. прич. съчинил, св. — вж. съчинявам.
съчинявам - съчиняваш, несв. и съчиня, св.; какво. 1. Пиша съчинение. Съчиних весела песничка. Съчиних кратък разказ. 2. Съставям текст. Докат...
съчка - мн. съчки, ж. Малко отчупено клонче (обикн. сухо). Събирам съчки за огъня. Изпука съчка — някой идваше. // същ. умал. съчица, мн. ...
съчма - мн. съчми, ж. Сачма.
съчувствам - съчувстваш, несв.; на кого. Изпитвам съчувствие.
съчувствен - съчувствена, съчувствено, мн. съчувствени, прил. Който изразява съчувствие. Съчувствена усмивка. // нареч. съчувствено.
съчувствие - мн. съчувствия, ср. 1. Отзивчиво отношение към чувствата, скръбта, нещастието на някого. Търся съчувствие. 2. Остар. Благожелателн...
съчувствувам - съчувствуваш, несв. Съчувствам.
съшивам - съшиваш, несв. и съшия, св.; какво. Съединявам с шиене; зашивам. Съших покривката от няколко цветни парчета. • Съшит с бели конци....
съшия - съшиеш, мин. св. съших, мин. прич. съшил, св. — вж. съшивам.
същ - и същи, съща, също, мн. същи, прил. 1. Който е известен, познат, именно този. Видях същата кола преди два дни. Това е същата книга...
същевременен - същевременна, същевременно, мн. същевременни, прил. Който се извършва по същото време. // нареч. същевременно. Той пишеше и същевр...
съществен - съществена, съществено, мн. съществени, прил. Който представя същността на нещо; важен, значим, основен. Съществен въпрос. Съществ...
съществителен - съществителна, съществително, мн. съществителни, прил. • Съществително име. Съществително.
съществително - мн. съществителни, ср. В граматиката — част на речта, която обозначава предмети. Конкретни и абстрактни съществителни. Род на съще...
същество - мн. същества, ср. Нещо живо, нещо, което съществува; създание, твар. Прелестно същество. Извънземни същества. • Цялото ми същество...
съществувам - съществуваш, несв. 1. Налице съм, в наличност съм, има ме. Съществува поверие, че тук са живели самодиви. Градът вече не съществув...
същина - мн. същини, ж. Най-важното, най-значимото в съдържанието на нещо; същност. Той осъзна същината на проблема. Същина на литературна ...
същински - същинска, същинско, мн. същински, прил. 1. Който е почти еднакъв или същият; цял, истински. Станал е същински мъж. 2. Действителен...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: