Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
седморен - седморна, седморно, мн. седморни, прил. Който е седем пъти по-голям или по-малък. // нареч. седморно.
седморка - мн. седморки, ж. 1. Група от седем души. Великолепната седморка. 2. Седмица.
седмочисленици - само мн. Светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.
седмоъгълник - мн. седмоъгълници, (два) седмоъгълника, м. В геометрията — многоъгълник със седем ъгъла.
седна - седнеш, мин. св. седнах, мин. прич. седнал, св. — вж. сядам.
седя - седиш, мин. св. седях, мин. прич. седял, несв. 1. Намирам се в неподвижно състояние, при което туловището е опряно върху нещо със ...
седянка - мн. седенки, ж. Истор. Вечерно събиране на момци и моми в миналото, на което се работи и се избират бъдещите съпруги.
сезирам - сезираш, несв. и св.; кого/какво. Поставям въпрос за обсъждане и решаване пред по-висша инстанция.
сезон - мн. сезони, (два) сезона, м. 1. Всяко едно от четирите годишни времена. Лятото е най-горещият сезон. 2. Част от годината, през коя...
сеизмичен - сеизмична, сеизмично, мн. сеизмични, прил. Спец. Който е свързан с движенията на земната кора; земетръсен. Сеизмични вълни.
сеизмически - сеизмическа, сеизмическо, мн. сеизмически, прил. Сеизмичен.
сеизмограф - мн. сеизмографи, (два) сеизмографа, м. Уред за регистриране на данни за земни трусове.
сеизмография - само ед. Записване на колебанията на земната кора със сеизмограф. // прил. сеизмографски, сеизмографска, сеизмографско, мн. сеизмо...
сеизмолог - мн. сеизмолози, м. Специалист по сеизмология.
сеизмология - само ед. Наука, която изучава земетресенията и свързаните с тях явления.
сеир - мн. сеири, (два) сеира, м. Разг. Зрелищно събитие. • Гледам сеир/сеира на някого. Разг. Със задоволство наблюдавам нещо неприятно ...
сеирджийка - мн. сеирджийки, ж. Жена сеирджия.
сеирджия - мн. сеирджии, м. Човек, който наблюдава сеир.
сеитба - мн. сеитби, ж. 1. Сеене на посеви. Пролетна сеитба. 2. Времето, когато се сее. Потърсих го по сеитба. 3. Посетите растения. Сеитба...
сеитбообращение - мн. сеитбообращения, ср. Спец. Последователно редуване на земеделски култури при засяването им върху едни и същи площи.
сеитбообръщение - мн. сеитбообръщения, ср. Сеитбообращение.
сейм - сеймът, сейма, мн. сеймове, (два) сейма, м. Название на парламента в някои държави.
сейф - сейфът, сейфа, мн. сейфове, (два) сейфа, м. Огнеупорна каса или помещение за съхраняване на ценности, пари, документи и др.
сека - сечеш, мин. св. сякох, мин. прич. сякъл, несв. 1. Какво. Удрям с нещо остро, за да разделя на части. Сека дърво. 2. Кого/какво. Уб...
секам - секаш, несв. Диал. 1. Запалвам огън, като получавам пламък с клечка кибрит или със запалка. Не секай със запалката, че ще я повред...
секач - мн. секачи, м. Човек, който се занимава със сечене на дървета. Секачите нарамиха брадвите и тръгнаха към гората.
секвам - секваш, несв. и секна, св. Спирам внезапно, неочаквано преставам. От изненада дъхът ми секна. Песента секна.
секвестирам - секвестираш, несв. и св.; какво. Спец. Налагам секвестър.
секвестър - мн. секвестри, (два) секвестъра, м. Забрана за ползване на имущество, наложена от органите на властта.
секвоя - мн. секвои, ж. Вечно зелено, еднодомно иглолистно дърво, живеещо до 2000 години, считано за най-високото дърво в света в наши дни.
секира - мн. секири, ж. Диал. Сечиво с желязно острие и дървена дръжка, с което се разделят на части дърва; брадва. // същ. умал. секирче, ...
секна - секнеш, мин. св. секнах, мин. прич. секнал, св. - вж. секвам.
секна се - секнеш се, мин. св. секнах се, мин. прич. секнал се, несв. С духане почиствам носа си от секрети; издухвам се.
секрет - мн. секрети, (два) секрета, м. 1. Тайна. 2. Тайно устройство на механизъм. Бравата е със секрет.
секретар - секретарят, секретаря, мн. секретари, м. 1. Служител, който завежда деловата работа на учреждение или на отделно лице. 2. Лице, ко...
секретариат - мн. секретариати, (два) секретариата, м. 1. Отдел в учреждение, който се занимава с организационната или секретарската работа. 2. ...
секретарка - мн. секретарки, ж. Жена секретар (в 1, 2 и 3 знач.).
секретен - секретна, секретно, мн. секретни, прил. Таен, скрит. Секретен пост. // нареч. секретно. • Секретна брава. Брава с устройство, коет...
секреция - мн. секреции, ж. Отделяне на секрет от клетките на жлезите. Жлези с вътрешна секреция.
секс - сексът, секса, само ед., м. 1. Пол. 2. Всичко, което се отнася към половия живот. 3. Водене на полов живот.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: