Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
серист - сериста, серисто, мн. серисти, прил. • Сериста киселина. Спец. Слаба киселина, съдържаща сяра.
серия - мн. серии, ж. 1. Поредица от еднородни предмети, изделия, действия и др. Серия опити. 2. Група или поредица предмети, изделия и др...
серкме - мн. серкмета, ср. Кръгла рибарска мрежа.
сероводород - само ед. Спец. Газ с неприятен мирис на развалени яйца, който се образува при гниене на белтъчини.
серовъглерод - само ед. Спец. Безцветна леснозапалима течност с неприятна миризма с приложение в техниката и селското стопанство.
серпантина - мн. серпантини, ж. Серпентина.
серпентина - мн. серпентини, ж. 1. Остри завои на път по стръмни склонове. 2. Дълга цветна хартиена лента, която се хвърля във въздуха по време...
серсем - мн. серсеми, м. Разг. Пренебр. Глупак, будала.
серсемин - мн. серсеми, м. Серсем.
серт - прил., неизм. Разг. Избухлив, сприхав; лют. Серт момиче.
сертификат - мн. сертификати, (два) сертификата, м. Официално писмено удостоверение за нещо, свидетелство. Хранителните стоки трябва да бъдат п...
серум - мн. серуми, (два) серума, м. Екстракт, получен от кръвта на имунизирани с болестотворни микроорганизми животни, който се употребяв...
сесия - мн. сесии, ж. 1. Заседания на учреждение или организация, които се повтарят периодично. На днешната сесия Народното събрание прие ...
сестра - мн. сестри, ж. 1. Дъщеря на същите родители или на единия от тях по отношение на останалите им деца. Имам две сестри. 2. Лице от с...
сестрин - сестрина, сестрино, мн. сестрини, прил. Който принадлежи на сестра или се отнася до нея. Сестрин дом. Сестрино дете.
сестриник - мн. сестриници, м. Разг. Син на сестрата (в 1 знач.) по отношение на нейните братя и сестри.
сестриница - мн. сестриници, ж. Разг. Дъщеря на сестрата (в 1 знач.) по отношение на нейните братя и сестри.
сестрински - сестринска, сестринско, мн. сестрински, прил. 1. Присъщ на сестра (в 1 знач.). Сестрински чувства. 2. Който се отнася до медицинск...
сет - сетът, сета, мн. сетове, (два) сета, м. Партия игра на тенис.
сетен - сетна, сетно, мн. сетни, прил. Последен. За сетен път му припомних обещанието. До сетния си дъх.
сетер - мн. сетери, (два) сетера, м. Порода ловно куче. Ирландски сетер.
сетивен - сетивна, сетивно, мн. сетивни, прил. Който се отнася до сетивата. // същ. сетивност, сетивността, ж. // нареч. сетивно.
сетне - нареч. След това, после. Сетне ще разговаряме.
сетнешен - сетнешна, сетнешно, мн. сетнешни, прил. По-късен, който става после. Сетнешните ни срещи.
сетнина - мн. сетнини, ж. Остар. Обикн. мн. Последици, резултати.
сетре - мн. сетрета, ср. Остар. Късо мъжко палто.
сетя - сетиш, мин. св. сетих, мин. прич. сетил, св. — вж. сещам.
сетя се - сетиш се, мин. св. сетих се, мин. прич. сетил се, св. - вж. сещам се.
сефте - мн. сефтета, ср. Разг. 1. Първа покупка. 2. Нещо, което се върши за първи път. // нареч. сефте. Сефте се срещаме. • Правя сефте. В...
сефтосам - сефтосаш, св. — вж. сефтосвам.
сефтосвам - сефтосваш, несв. и сефтосам, св.; какво. Разг. Върша или опитвам нещо за първи път. Сефтосах новата рокля.
сецам - сецаш, несв. Диал. Дърпам. — сецам се. Дърпам се, придръпвам. Автомобилът не върви добре — сеца се нещо.
сецвам - сецваш, несв. и сецна. св. Диал. Сецам поединично или еднократно. — сецвам се/сецна се. Сецам се поединично или еднократно.
сецна - сецнеш, мин. св. сецнах, мин. прич. сецнал, св. — вж. сецвам.
сеч - сечта, само ед., ж. 1. Сечене на дървета. 2. Прен. Масово посичане на хора; клане.
сечение - мн. сечения, ср. 1. Фигура, образувана при пресичане на тяло с равнина. Напречно сечение. 2. Площ на такава фигура. Разрез с по-го...
сечиво - мн. сечива, ср. Земеделски или занаятчийски инструмент.
сечище - мн. сечища, ср. 1. Част от гора, определена за изсичане. 2. Място, в което дърветата са изсечени. В сечището растяха диви ягоди.
сечко - само ед. • Голям сечко. Месец януари. • Малък сечко. Месец февруари.
сешоар - мн. сешоари, (два) сешоара, м. Уред за сушене на коса.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: