Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
съграждам - съграждаш, несв. и съградя, св.; какво. Изграждам, издигам, построявам. Той съгради с много труд нова къща.
съгражданин - мн. съграждани, м. Жител на същия град.
съгражданка - мн. съгражданки, ж. Жена съгражданин.
съгреша - съгрешиш, мин. св. съгреших, мин. прич. съгрешил, св. - вж. съгрешавам.
съгрешавам - съгрешаваш, несв. и съгреша, се. Сгрешавам пред Бог, извършвам грях.
съд - съдът, съда, мн. съдове, (два) съда, м. 1. Прибор, в който се поставят течности, храна и др. Цомакински съдове за храна. 2. Прибор...
съдба - мн. съдби, ж. 1. Според поверията — висша сила, която предопределя човешкия живот; стечение на обстоятелствата, което не зависи от...
съдбини - само мн. Предстояще, бъдеще, съдба. Народни съдбини.
съдбовен - съдбовна, съдбовно, мн. съдбовни, прил. Съдбоносен. Съдбовно решение. // нареч. съдбовно.
съдбоносен - съдбоносна, съдбоносно, мн. съдбоносни, прил. От който зависи по-нататъшното, бъдещето, съдбата. Съдбоносна среща. // нареч. съдбо...
съдебен - съдебна, съдебно, мн. съдебни, прил. Който е свързан със съд и с разрешаване на дела. Съдебен процес. Съдебна зала. • Съдебен засе...
съдействам - съдействаш, несв.; на кого. Оказвам съдействие. Той ми съдейства да получа тази работа.
съдействие - мн. съдействия, ср. Подкрепа, помощ, поддръжка; сътрудничество. Полицията разчита на съдействие от страна на гражданите.
съдействувам - съдействуваш, несв. Съдействам.
съдера - съдереш, мин. св. съдрах, мин. прич. съдрал, св. — вж. съдирам.
съдийствам - съдийстваш, несв. В спорта — съблюдавам спазването на правилата на играта; изпълнявам функцията си на съдия (в 3 знач.).
съдийство - само ед. 1. Занятие, професия на съдия. 2. Съвкупност от всички съдии.
съдийствувам - съдийствуваш, несв. Съдийствам.
съдилище - мн. съдилища, ср. Съд (във 2 знач.).
съдимост - съдимостта, само ед., ж. • Свидетелство за съдимост. Спец. Документ, който удостоверява, че някой не е осъждан или не е под съдебн...
съдина - мн. съдини, ж. Разг. Домакински съд за храна. // същ. умал. съдинка, мн. съдинки, ж.
съдирам - съдираш, несв. и съдера, св.; какво. 1. С дране разделям на части; скъсвам. Съдрах тетрадката си. Съдрах роклята си. 2. Разг. Прок...
съдия - мн. съдии, м. 1. Длъжностно лице с юридическо образование, което разрешава съдебни дела. 2. Човек, който изказва мнението си, като...
съдник - мн. съдници, м. Лице, което преценява, съди нещо. Мой съдник.
съдоклад - мн. съдоклади, (два) съдоклада, м. Допълнителен доклад на друго лице по въпросите от основния доклад.
съдокладчик - мн. съдокладчици, м. Лице, което изнася съдоклад.
съдопроизводство - само ед. Разрешаване на съдебни дела по установения ред.
съдран - съдрана, съдрано, мн. съдрани, прил. Скъсан.
съдружа се - съдружиш се, мин. св. съдружих се, мин. прич. съдружил се, св. — вж. съдружавам се.
съдружавам се - съдружаваш се, несв. и съдружа се, св; с кого. Правя съдружие.
съдружие - мн. съдружия, ср. Групировка на лица с търговски, индустриални и др. цели.
съдружник - мн. съдружници, м. Участник в сдружение или в съдружие. // прил. съдружнически, съдружническа, съдружническо, мн. съдружнически.
съдържам - съдържаш, несв. Имам, побирам, включвам в себе си. Лекарството не съдържа спирт.
съдържание - мн. съдържания, ср. 1. Само ед. Това, което се съдържа в нещо. Изсипа съдържанието на чантата си на леглото. 2. Тема, основна лини...
съдържател - съдържателят, съдържателя, мн. съдържатели, м. Лице, което притежава хотел, ресторант и др.; собственик.
съдържателен - съдържателна, съдържателно, мн. съдържателни, прил. Който има богато съдържание; съществен, смислен. Съдържателен разказ. // нареч...
съдържателка - мн. съдържателки, ж. Жена съдържател.
съдържим - съдържима, съдържимо, мн. съдържими, прил. Който се съдържа в нещо. // същ. съдържимост, съдържимостта, ж.
съдя - съдиш, мин. св. съдих, мин. прич. съдил, несв. 1. Кого. Разглеждам дело според законите. Ще го съдят за изнасилване. 2. Кого. Водя...
съединение - мн. съединения, ср. 1. Само ед. Събиране в едно, обединяване. Съединението прави силата. 2. Спец. В химията — вещество, в което са...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: