Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
секс- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до пола, половите връзки и половите сношения, напр. сексскандал, с...
сексапил - само ед. Привлекателност за другия пол; чувственост.
сексапилен - сексапилна, сексапилно, мн. сексапилни, прил. Който притежава сексапил.
секси - прил., неизм. Сексапилен. Секси облекло.
сексолог - мн. сексолози, м. Специалист по сексология.
сексология - само ед. Наука за половете и половите отношения и прояви.
секстант - мн. секстанти, (два) секстанта, м. Спец. Оптически инструмент за измерване на ъгли при геодезически и астрономически наблюдения.
секстет - мн. секстети, (два) секстета, м. Спец. 1. Музикално произведение със самостоятелни партии (вокални или инструментални) за шестима ...
секстина - мн. секстини, ж. Спец. В литературата — строфа от шест стиха с кръстосана рима.
сексуален - сексуална, сексуално, мн. сексуални, прил. Който се отнася до секса. // същ. сексуалност, сексуалността, ж. • Сексуална революция....
сексшоп - мн. сексшопи, (два) сексшопа, м. Магазин, в който се продават стоки, свързани със секса.
секта - мн. секти, ж. 1. Религиозна общност, която се противопоставя на официалната религия. 2. Прен. Пренсбр. Група хора, които се отделя...
сектант - мн. сектанти, м. Последовател на секта; отцепник. // прил. сектантски, сектантска, сектантско, мн. сектантски. Сектантски уклон.
сектор - мн. сектори, (два) сектора, м. 1. Спец. В геометрията — част от кръг, ограничена от два радиуса и заключената между тях дъга. 2. Ч...
секунда - мн. секунди, ж. 1. Единица за време, равна на 1 /60 част от минутата. 2. Прен. Много кратко време; миг, момент. След секунда се вр...
секундант - мн. секунданти, м. 1. Посредник и свидетел на дуел. 2. Помощник на състезател през почивката или след състезанието.
секундарен - секундарно, секундарно, мн. секундарни, прил. Второстепенен, вторичен. Секундарно ударение.
секундарник - мн. секундарници, (два) секундарника, м. Стрелка на часовник, която показва секундите.
секундомер - мн. секундомери, (два) секундомера, м. Прибор за измерване на малки интервали с точност до хилядни от секундата.
секция - мн. секции, ж. 1. Подразделение в състава на организация или учреждение. Избирателна секция. Секция по стрелба с лък. 2. Спец. Мал...
селда - мн. селди, ж. Риба херинга.
селективен - селективна, селективно, мн. селективни, прил. Който подбира или служи за подбор. Селективен метод.
селекционер - мн. селекционери, м. Лице, което извършва селекция. Селекционер на отбор.
селекция - мн. селекции, ж. 1. Подбор. 2. Спец. Подобряване сорта на растения или породата на животни чрез изкуствен подбор или чрез кръстосв...
селен - само ед. Химически елемент с промишлено значение за телевизията, астрономията и др.
селение - мн. селения, ср. Остар. Място за живеене, жилище. Небесни селения.
селенология - само ед. Дял на астрономията, който изучава Луната.
селитра - само ед. Сол на натрия, калия или амония, която се използва за торене и за производство на взривни вещества. // прил. селитрен, се...
селище - мн. селища, ср. 1. Населено място. 2. Разг. Парцел в населено място, застроен или предвиден за строеж.
село - мн. села, ср. 1. Малко населено място, в което основно занимание на хората е селското стопанство. 2. Прен. Жителите на такова сели...
селски - селска, селско, мн. селски, прил. 1. Който принадлежи на село. Селска кръчма. 2. Който се отнася до село. Селски нрави. 3. Който с...
селяк - мн. селяци, м. 1. Селянин. 2. Пренебр. Прост човек.
селям - само ед. Остар. Поздрав.
селяндур - мн. селяндури, м. Разг. Грубо. Селянин. // прил. селяндурски, селяндурска, селяндурско, мн. селяндурски.
селяндурка - мн. селяндурки, ж. Разг. Грубо. Селянка.
селянин - мн. селяни, м. 1. Жител на село. 2. Пренсбр. Нецивилизован, некултурен човек.
селянка - мн. селянки, ж. Жителка на село.
селячка - мн. селячки, ж. 1. Селянка. 2. Пренебр. Проста жена.
семантика - само ед. Спец. 1. В езикознанието — наука, която изследва значенията на езиковите единици и отношението към назоваваните предмети....
семасиолог - мн. семасиолози, м. Специалист по семасиология.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: