Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
сандалов - сандалова, сандалово, мн. сандалови, прил. • Сандалово/санталово дърво. Вечнозелено тропическо дърво с ароматна дървесина, съдържа...
сандвич - мн. сандвичи, (два) сандвича, м. 1. Вид закуска, състояща се от една или от две една върху друга филии хляб, намазани с масло, с п...
санджак - мн. санджаци, (два) санджака, м. Истор. Военно-административна териториална единица в Османската империя, съставна част на вилает.
сандък - мн. сандъци, (два) сандъка, м. 1. Четвъртит съд от дъски или от метал, с капак или без капак, за пренасяне или съхраняване на вещи...
сандъче - мн. сандъчета, ср. 1. Малък сандък. Сандъче с гвоздеи. 2. Дълго тясно чекмедже за подреждане на картони или фишове от хартия.
санирам - санираш, несв. и св.; какво/ кого. Правя да оздравее, да се излекува. // същ. саниране, ср. • Саниране. Спец. В банковото дело — м...
санитар - санитарят, санитаря, мн. санитари, м. Здравен работник без специално образование, който се грижи за чистотата в болнично заведение...
санитарен - санитарна, санитарно, мн. санитарни, прил. 1. Който се отнася до здравеопазването и обществената чистота. Санитарен контрол. Санит...
санитария - само ед. Мерки за поддържане на обществената чистота и общественото здраве.
санитарка - мн. санитарки, ж. Жена санитар.
санким - част. Разг. 1. В края на краищата; и така. Санким всичко стана на нейната. 2. Нима, какво от това, чунким, да не би да. Санким не ...
санкционирам - санкционираш, несв. и св.; кого/ какво. 1. За по-висша инстанция — давам санкция, утвърждавам, одобрявам решение, наредба. 2. Нака...
санкция - мн. санкции, ж. 1. Спец. В правото — част от правната норма, включваща правните последици при нарушаването и. 2. Мерки против нару...
сановник - мн. сановници, м. 1. Остар. Чиновник с високо положение и голямо влияние. Сановниците на краля. 2. Ирон. Висш държавен служител; в...
санскрит - само ед. Мъртъв език, обработена форма на староиндийския език, на който е написана древната и средновековната художествена, филосо...
сантал - само ед. Сандалово/санталово дърво.
сантасе - само ед. Вид игра на карти за двама. Играя (на) сантасе.
сантиграм - мн. сантиграмове, (два) сантиграма, м. Една стотна част от грама.
сантим - мн. сантими, (два) сантима, м. 1. Остар. Дребна монета, стотинка. 2. Разг. Сантиметър. • До сантим. До стотинка, до край. Ще ти из...
сантиментален - сантиментална, сантиментално, мн. сантиментални, прил. 1. Който е твърде чувствителен, склонен към чувства и нежности. Сантиментал...
сантиментализъм - само ед. 1. Спец. В литературата — направление, зародено през XVIII в. в Англия и Франция, което утвърждава чувствата над разума и...
сантименталнича - сантименталничиш, мин. св. сантименталничих, мин. прич. сантименталничил, несв. Проявявам прекалена сантименталност, неуместна раз...
сантименти - сантимент, м. Разг. Ирон. Излишни чувства, емоции. В тези сделки не може да има сантименти. Без сантименти!
сантиметър - мн. сантиметри, (два) сантиметра, м. Мярка за дължина, равна на една стотна част от метъра. Шкафът е висок 80 сантиметра.
сап - сапът, сапа, мн. сапове, (два) сапа, м. Разг. Дръжка на лопата, мотика, чук, нож и др. Чукът има гладък дървен сап. // същ. умал. ...
сапикасам - сапикасаш, св. — вж. сапикасвам.
сапикасвам - сапикасваш, несв. и сапикасам, св.; кого/ какво. Разг. Съглеждам, съзирам. Не я сапикасах отдалече. — сапикасвам се/сапикасам се. ...
сапрофити - сапрофит, м. Растителни организми, които живеят върху мъртви органични остатъци и се хранят от тях, като допринасят за кръговрата ...
сапун - мн. сапуни, (два) сапуна, м. 1. Само ед. Вещество, получено от мазнина, пресечена с химическа основа, което се разтваря във вода и...
сапунен - сапунена, сапунено, мн. сапунени, прил. Който се отнася до сапун. Сапунена пяна. • Сапунен мехур. 1. Мехур с въздух от сапунена пя...
сапуниера - мн. сапуниери, ж. Кутийка, предназначена за поставяне на сапун по време на използването му. // същ. умал. сапуниерка, мн. сапуниер...
сапунисам - сапунисаш, св. — вж. сапунисвам.
сапунисвам - сапунисваш, несв. и сапунисам, св.; какво/кого. Натърквам нещо мокро със сапун до получаване на пяна. Сапунисвам си ръцете. Сапуни...
сапфир - мн. сапфири, (два) сапфира, м. Скъпоценен прозрачен камък с тъмно- или светло-син цвят, разновидност на корунда, както и обработен...
сапьор - мн. сапьори, м. Военнослужещ от инженерни части, който се занимава с разминиране на местности и др. специални дейности. // прил. с...
сарай - сараят, сарая, мн. сараи, (два) сарая, м. Истор. У мюсюлманските народи - дворец на владетел или на висш служител. • Като сарай. Г...
сараф - мн. сарафи, м. Човек, който се занимава с размяна, обмяна на пари, от което печели. // прил. сарафски, сарафска, сарафско, мн. сар...
сарафин - мн. сарафи, м. Сараф.
сарахош - мн. сарахоши, м. Разг. Пияница; лъжец; несериозен, нечист човек.
сарач - мн. сарачи, м. Занаятчия, който изработва седла за кон или магаре, хамути, юзди и др. изделия от дебела обработена кожа. // прил. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: