Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
сепаративен - сепаративна, сепаративно, мн. сепаративни, прил. Който се извършва без участието и съгласието на другите заинтересовани. Сепаратив...
сепаратизъм - само ед. 1. Стремеж към отделяне, към самостоятелност, към обособяване от другите. 2. Политическо движение на национална група за ...
сепаратист - мн. сепаратисти, м. Привърженик на сепаратизма.
сепаратор - мн. сепаратори, (два) сепаратора, м. 1. Апарат за отделяне на едно вещество от състава на друго. 2. Пръстен в средата на лагер, в ...
сепарация - мн. сепарации, ж. 1. Отделяне наедно вещество от друго в смеси. 2. Отделение в предприятие, където материалите се разграничават, о...
сепаре - мн. сепарета, ср. Място за посетители в обществено заведение, което е отделено и скрито за останалите посетители.
сепарирам - сепарираш, несв. и св.; какво. Извършвам сепарация.
сепвам - сепваш, несв. и сепна, св.; кого. 1. Стряскам, събуждам внезапно. Звънът на будилника го сепна. 2. Вразумявам, карам да се опомни....
сепия - мн. сепии, ж. 1. Морско мекотело, което при опасност изхвърля кафяво вещество. 2. Спец. Боя с кафяв цвят, получена от това животно...
сепна - сепнеш, мин. св. сепнах, мин. прич. сепнал, св. - вж. сепвам.
сепнато - нареч. Стреснато, развълнувано, смутено.
сепсис - само ед. Общо заразяване на организма поради попадане на болестотворни микроби в кръвта.
септември - неизм. Деветият месец от календарната година. // прил. септемврийски, септемврийска, септемврийско, мн. септемврийски. Септемврийс...
септемвриец - мн. септемврийци, м. Участник в антиправителствените бунтове от септември 1923 год.
септемврийче - мн. септемврийчета, м. Истор. Член на детската организация с прокомунис-тическа ориентация ДПО "Септемврийче", съществув...
септет - мн. септети, (два) септета, м. Спец. 1. Музикално произведение със самостоятелни вокални или инструментални партии за седем изпълн...
септичен - септична, септично, мн. септични, прил. 1. Който се отнася до сепсис. 2. Който предизвиква гноене.
сера - сереш, мин. св. срах, мин. прич. срал, несв. Грубо. Изпускам изпражнения. • Срах на метеното. Разг. Провалям нещо, което е почти г...
серафим - мн. серафими, (два) серафима, м. В християнската религия — шестокрил ангел от висш ранг.
сербез - неизм. Разг. Дързък, смел. Сербез жена.
сербезлък - мн. сербезлъци, (два) сербезлъка, м. Разг. Дързост, смелост. • Продавам сербезлък/ сербезлъци. Пренебр. Върша нещо, за да се покаж...
сервиз - мн. сервизи, (два) сервиза, м. Комплект от съдове за храна, за чай, за кафе, за алкохол и др. за определен брой хора, който е с ед...
сервизен - сервизна, сервизно, мн. сервизни, прил. Който е предназначен за извършване на услуги и поправки. • Сервизно помещение. Помещение з...
сервилен - сервилна, сервилно, мн. сервилни, прил. 1. Който угодничи пред някого, като се подлага на унижение; раболепен. 2. Който съдържа ил...
сервилнича - сервилничиш, мин. св. сервилничих, мин. прич. сервилничил, несв. Държа се сервилно.
сервирам - сервираш, несв. и св.; какво. 1. Поднасям храна и пиене на маса. Можете да сервирате обяда. 2. Прен. Изненадвам с нещо. Какво ли щ...
сервис - мн. сервиси, (два) сервиса, м. При някои спортни игри с топка — начален удар за вкарване на топката в игра и правото да се изпълни...
сервитут - само ед. Предоставено от закона право за използване на чужд недвижим имот. // прил. сервитутен, сервитутна, сервитутно, мн. сервит...
сервитьор - мн. сервитьори, м. Лице, което поднася храна и питиета в обществено заведение (ресторант, кафе, сладкарница и др.). // прил. серви...
сервитьорка - мн. сервитьорки, ж. Жена сервитьор.
сервитьорство - само ед. Занятие на сервитьор.
сергия - мн. сергии, ж. Щанд на открито за продаване на различни стоки. // прил. сергиен, сергийна, сергийно, мн. серийни.
сердар - сердарят, сердаря, мн. сердари, м. Остар. Главатар, войвода.
сердарин - мн. сердари, м. Остар. Сердар.
серен - сярна, сярно, мн. серни, прил. Който се отнася до сяра или съдържа сяра. Серен двуокис.
серенада - мн. серенади, ж. Литературна или музикална творба — любовна песен, която се изпълнява като приветствие под прозореца на любимата в...
сержант - мн. сержанти, м. Лице от низшия команден състав на войската или полицията.
сериал - мн. сериали, (два) сериала, м. Многосериен филм, обикн. телевизионен.
сериен - серийна, серийно, мн. серийни, прил. 1. Който се изготвя на серии по определен образец. Серийно производство. 2. Който се показва ...
сериозен - сериозна, сериозно, мн. сериозни, прил. 1. Замислен, строг, съсредоточен. Сериозен човек. 2. За лице, поглед — съсредоточен, израз...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: