Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
съвзема се - съвземеш се, мин. св. съвзех се, мин. прич. съвзел се, св. — вж. съвземам се.
съвземам се - съвземаш се, несв. и съвзема се, св. 1. Възстановявам физическите и душевните си сили след боледуване или силно преживяване. Още н...
съвипускник - мн. съвипускници, м. Човек, който е от същия випуск с друг.
съвипускничка - мн. съвипускнички, ж. Жена съвипускник.
съвкупен - съвкупна, съвкупно, мн. съвкупни, прил. Който е резултат на обща дейност; сборен, съвместен. Съвкупен продукт. // нареч. съвкупно.
съвкупление - мн. съвкупления, ср. Полов акт.
съвкупя се - съвкупиш се, мин. св. съвкупих се, мин. прич. съвкупил се, св. — вж. съвкупявам се.
съвкупявам се - съвкупяваш се, несв. и съвкупя се, св.; с кого. Извършвам съвкупление.
съвместен - съвместна, съвместно, мн. съвместни, прил. Който се извършва заедно с други; общ. Съвместна работа. Съвместен живот. // нареч. съв...
съвместим - съвместима, съвместимо, мн. съвместими, прил. Който може да се извършва или да съществува заедно с други. // същ. съвместимост, съ...
съвместител - съвместителят, съвместителя, мн. съвместители, м. Разг. Лице, което работи по съвместителство.
съвместителка - мн. съвместителки, ж. Жена съвместител.
съвместителство - само ед. Едновременно заемане на две и повече щатни работни места, от които едното е основно. Работя по съвместителство в два унив...
съвпадам - съвпадаш, несв. и съвпадна, св. 1. Извършвам се в едно и също време с друго събитие. Датата на сватбата съвпадна с рождения ми ден...
съвпадеж - само ед. Съвпадение.
съвпадение - мн. съвпадения, ср. 1. Събитие, явление, което се извършва едновременно с друго. След толкова много съвпадения се замислих за живо...
съвпадна - съвпаднеш, мин. св. съвпаднах, мин. прич. съвпаднал, св. — вж. съвпадам.
съвременен - съвременна, съвременно, мн. съвременни, прил. 1. Който се отнася към сегашното време; сегашен. Съвременно кино. Съвременен българс...
съвременник - мн. съвременници, м. Човек, който живее в едно и също време с други хора или събития. Моите съвременници. Той е съвременник на пър...
съвременница - мн. съвременници, ж. Съвременничка.
съвременничка - мн. съвременнички, ж. Жена съвременник.
съвременност - съвременността, само ед., ж. Всичко, което става сега; сегашният живот.
съвсем - нареч. 1. До крайна степен; напълно, съвършено. Облякох съвсем нова рокля. Съвсем забравих. 2. С отрицание — никак, ни най-малко. ...
съвършен - съвършена, съвършено, мн. съвършени, прил. 1. Който притежава само положителни качества; върховен, превъзходен. Съвършена красота....
съвършенство - само ед. 1. Висша степен в проявата на някакви качества. Изпълнението - се доближава до съвършенството. 2. Идеал. Стремя се към съ...
съгласен - съгласна, съгласно, мн. съгласни, прил. 1. Който се съгласява. Съгласна съм да ти помогна. 2. При който има съгласие; задружен. Съ...
съгласие - мн. съгласия, ср. 1. Утвърдителен отговор. Искам съгласието ти. Мълчанието е знак за съгласие. 2. Споразумение, единомислие, обща ...
съгласна - мн. съгласни, ж. Съгласен звук.
съгласно - предлог. Съгласно с, в съответствие с, според. Действай съгласно указанията. • Съгласно с. Предлог. Според. Действай съгласно с ук...
съгласувам - съгласуваш, несв. 1. Какво, с кого. Вземам решение за нещо, като стигам до единомислие при обсъждането му с друго лице. Съгласувам...
съгласувано - нареч. В съгласие, като предварително сме уеднаквили позицията си. Действаме съгласувано.
съглася се - съгласиш се, мин. св. съгласих се, мин. прич. съгласил се, св. — вж. съгласявам се.
съгласявам се - съгласяваш се, несв. и съглася се, св. 1. Изразявам, давам съгласието си (в 1 знач.). Той се съгласи да пътуваме заедно. 2. С кого...
съглашател - съглашателят, съглашателя, мн. съглашатели, м. Пренебр. Лице, което води политика на компромиси с противника, склонно е безпринцип...
съглашателство - само ед. Политика, водена от съглашател. Склонен към съглашателство.
съглашение - мн. съглашения, ср. Взаимно съгласие, постигнато между две страни, обикновено с политически характер; споразумение. Тайно съглашен...
съгледам - съгледаш, св. — вж. съглеждам.
съгледвач - мн. съгледвачи, м. Човек, който има задача тайно да наблюдава или да проучва нещо; шпионин. Той изпрати напред съгледвачи, за да п...
съглеждам - съглеждаш, несв. и съгледам, св.; какво/кого. Виждам отдалече или случайно; забелязвам. В края на улицата тя съгледа тъмна сянка, ...
съградя - съградиш, мин. св. съградих, мин. прич. съградил, се. — вж. съграждам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: