Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
соча - сочиш, мин. св. сочих и сочих. мин. прич. сочил и сочил, несв. 1. Какво/кого. Показвам, насочвам вниманието (с жест, с поглед). Со...
сочен - сочна, сочно, мн. сочни, прил. 1. Който съдържа много сок. Сочна ябълка. Сочна трева. 2. Прен. Който е свеж, жизнен. Сочно момиче....
соя - само ед. Едногодишно маслодайно бобово растение с обли зърна, които се използват за храна, фураж, в промишлеността. // прил. соев,...
спагети - само мн. Вид тънки плътни макарони, приготвяни варени с различни сосове.
спадам - спадаш, несв. и спадна, св. 1. Смъквам се, намалявам равнището си, обема си, силата си. Водата е спаднала много. Гумата на колата ...
спадна - спаднеш, мин. св. спаднах, мин. прич. спаднал, св. — вж. спадам.
спазаря - спазариш, мин. св. спазарих, мин. прич. спазарил, св. — вж. спазарявам.
спазарявам - спазаряваш, несв. и спазаря, св.; какво. Разг. Успявам да се уговоря за цена. Спазарих една кола. — спазарявам се/спазаря се. Успя...
спазвам - спазваш, несв. и спазя, св. Съобразявам се с установен ред, правила, закон, не ги нарушавам. Спазвам законите. Спазвам правилата з...
спазма - мн. спазми, ж. Болезнено свиване на мускул или орган; конвулсия. Спазъм на стомаха. Спазми на кръвоносни съдове. // прил. спазмати...
спазя - спазиш, мин. св. спазих, мин. прич. спазил, св. - вж. спазвам.
спален - спална, спално, мн. спални, прил. Който е предназначен за спане. Спален вагон. Спално бельо. • Спален чувал. Дълга торба с цип, пр...
спалня - мн. спални, ж. 1. Голямо легло, обикн. за двама души, или комплект от две легла, поставени под ъгъл. 2. Стая, предназначена и обза...
спанак - само ед. Едногодишно тревисто пролетно растение от семейство лободови, с широки листа, използвани за храна. // прил. спаначен, спа...
спарвам се - спарваш се, несв. и спаря се, св. 1. За гъсто наредени или натрупани растения, плодове, зеленчуци, продукти — от собствените изпар...
спарингпартньор - мн. спарингпартньори, м. Спец. 1. В бокса — партньор в тренировъчен бой. 2. Спортист или спортен отбор като партньор в подготовкат...
спартакиада - мн. спартакиади, ж. Масово спортно състезание по различни дисциплини.
спартанец - мн. спартанци, м. 1. Жител на древна Спарта. 2. Прен. Човек, който калява себе си, живее сурово, с най-необходимото.
спартанка - мн. спартанки, ж. Жена спартанец.
спартански - мн. спартанска, спартанско, мн. спартански, прил. Който е суров, който приучва към лишения, издръжливост. Спартански условия. Спар...
спаружа се - спаружиш се, мин. св. спаружих се, мин. прич. спаружил се, св. - вж. спаружвам се.
спаружвам се - спаружваш се, несв. и спаружа се, св. За плод, цвят, растение, за кожа на човек или животно — сбръчквам се, свивам се, изсъхвам. О...
спаря се - спариш се, мин. св. спарих се, мин. прич. спарил се, св. — вж. спарвам се.
спасител - спасителят, спасителя, мн. спасители, м. 1. Човек, който спасява, избавя. 2. В християнската религия — Исус Христос. 3. Човек, чие...
спасителен - спасителна, спасително, мн. спасителни, прил. Който е предназначен и/или служи за спасяване. Спасителен пояс. Спасителен отрсд. Сп...
спастря - спастриш, мин. св. спастрих, мин. прич. спастрил, св. — вж. спастрям.
спастрям - спастряш, несв. и спастря, св.; какво. Разг. Запазвам, спестявам. Спастрям някой лев.
спася - спасиш, мин. св. спасих, мин. прич. спасил, св. — вж. спасявам.
спасявам - спасяваш, несв. и спася, св.; когокакво. 1. Отървавам, избавям, опазвам. Спасявам я от смърт. Спасявам от робство. Спасявам от бол...
спатия - мн. спатии, ж. Един вид от картите за игра, на които има черен кръстовиден знак. Паднаха ми се две спатии. • Зная спатиите (на няк...
спахия - мн. спахии, м. Истор. 1. Войник от конната войска на Османската империя. 2. Турски феодал.
спедитор - мн. спедитори, (два) спедитора, м. Този, който от свое име, но за чужда сметка транспортира, препраща стоки; посредник в експедира...
спека - спечеш, мин. св. спекох, мин. прич. спекъл, св. — вж. спичам.
спектакъл - мн. спектакли, (два) спектакъла, м. 1. Представление за забава (театрално, музикално). Балетен спектакъл. 2. Всяко изнасяне, повто...
спектър - мн. спектри, (два) спектъра, м. 1. Спец. Във физиката — съвкупност от елементарни лъчения, подредени по дължината на вълната, полу...
спекула - само ед. Нечестна търговия за бързо забогатяване, основано на препродажба, разлика в цените, дефицит на стоки и др.
спекулант - мн. спекуланти, м. Човек, който се занимава със спекула. Кризата е царството на спекулантите. // прил. спекулантски, спекулантска,...
спекулантка - мн. спекулантки, ж. Жена спекулант.
спекулативен - спекулативна, спекулативно, мн. спекулативни, прил. Който се отнася до спекула и спекулация.
спекулация - мн. спекулации, ж. 1. Спекула. 2. Прен. Използване на положението с користни цели; злоупотреба с обстоятелства. Политически спекул...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: