Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
самодеец - мн. самодейци, м. Член на самодеен състав. Състезание между самодейци.
самодейка - мн. самодейки, ж. Жена самодеец.
самодейност - самодейността, само ед., ж. 1. Дейност на самодеен състав. Художествена самодейност. 2. Прен. Пренебр. Неумела самоинициатива, изл...
самоделен - самоделна, самоделно, мн. самоделни, прил. Който е направен при домашни условия, с подръчни средства, от непрофесионалист. Самодел...
самодива - мн. самодиви, ж. Митическо женско същество, което живее в планините и горите, често враждебно настроено към хората. Явява ми се са...
самодоволен - самодоволна, самодоволно, мн. самодоволни, прил. 1. Който е изпълнен с доволство от себе си. 2. Който изразява доволство от себе с...
самодържавен - самодържавна, самодържавно, мн. самодържавни, прил. 1. Който се отнася до самодържавие. 2. Който е с абсолютна държавна власт.
самодържавие - само ед. 1. Система на управление, основана на неограничена държавна власт. 2. Истор. В Русия преди революцията — неограничена вла...
самодържец - мн. самодръжци, м. Остар. Монарх с неограничена власт.
саможертва - мн. саможертви, ж. Жертване на самия себе си. Правя саможертви. Излишни саможертви.
саможив - саможива, саможиво, мн. саможиви, прил. Който по природа не обича да общува с хора. Жена му е много саможива, не ходи никъде.
самозабрава - само ед. 1. Последна степен на увлечение, възбуждане, въодушевление; забрава, почти изгубване на съзнание. Танцувам до самозабрава...
самозабравя се - самозабравиш се, мин. св. самозабравих се, мин. прич. самозабравил се, св. — вж. самозабравям се.
самозабравям се - самозабравяш се, несв. и самозабравя се, св. Изпадам в самозабрава. Самозабравям се от възторг. Самозабравям се от власт.
самозадоволя се - самозадоволиш се, мин. св. самозадоволих се, мин. прич. самозадоволил се, св. — вж. самозадоволявам се.
самозадоволявам се - самозадоволяваш се, несв. и самозадоволя се, св. 1. Задоволявам свои нужди с произведени от мене средства, храна. Самозадоволявам ...
самозалъгвам се - самозалъгваш се, несв. и самозалъжа се, св. Залъгвам себе си, заблуждавам се съзнателно по отношение на неприятна истина. Самозалъ...
самозалъжа се - самозалъжеш се, мин. св. самозалъгах се, мин. прич. самозалъгал се, св. — вж. самозалъгвам се.
самозараждане - само ед. Учение за зараждане на организмите от неорганична материя, оформено през XIX в.; автогенеза.
самозащита - само ед. Защита на себе си или имота си със собствени сили и средства. Бойни техники за самозащита. Убийство при самозащита.
самозащитавам се - самозащитаваш се, несв. и самозащитя се, св. Извършвам самозащита.
самозащитя се - самозащитиш се, мин. св. самозащитих се, мин. прич. самозащитил се, св. — вж. самозащитавам се.
самозван - самозвана, самозвано, мн. самозвани, прил. Който се провъзгласява за някакъв, без да има право или качества за това. // същ. самоз...
самозванец - мн. самозванци, м. Човек, който сам се провъзгласява за някакъв, без да има право за това. Цар самозванец. Лечител самозванец.
самоиздръжка - само ед. Издръжка със свои приходи. Дъщеря ми вече е на самоиздръжка. Университетът е на самоиздръжка.
самоиздържам се - самоиздържаш се, несв. 1. Живея на самоиздръжка. 2. За предприятие, учреждение — съществувам със собствени приходи.
самоизтребление - само ед. Взаимно изтребване.
самоизяждам се - самоизяждаш се, несв. и самоизям се, св. 1. Унищожавам, измъчвам себе си психически и морално, обикн. от безсилен гняв. 2. Само мн...
самоизям се - самоизядеш се, мин. св. самоизядох се, мин. прич. самоизял се, св. — вж. самоизяждам се.
самоинициатива - мн. самоинициативи, ж. Инициатива, която създавам и подемам сам. Проявявам самоинициатива. Прекалявам със самоинициативите.
самоконтрол - само ед. 1. Контрол над собствените си чувства и поведение. Самоконтрол над чувствата си. 2. Взаимен контрол в група от хора.
самоконтролирам се - самоконтролираш се, несв. и св. 1. Извършвам самоконтрол над себе си. 2. Само мн. За група от хора — контролираме се взаимно при р...
самокритика - само ед. Критика на собствени грешки и недостатъци. Правя си самокритика. // прил. самокритичен, самокритична, самокритично, мн. с...
самокритикувам се - самокритикуваш се, несв. Правя си самокритика.
самолет - мн. самолети, (два) самолета, м. По-тежък от въздуха летателен апарат с крила и двигател. Военен самолет. Транспортен самолет. Спо...
самолетоносач - мн. самолетоносачи, (два) самолетоносача, м. Голям плавателен съд, който носи на борда си самолети и има площадка за излитане и ка...
самоличен - самолична, самолично, мн. самолични, прил. Който принадлежи на дадено лице или се извършва от дадено лице; личен. Самоличен подпис...
самоличност - самоличността, само ед., ж. 1. Име, дата и място на раждане, професия на лице; идентичност. Установявам самоличност. 2. Прен. Само...
самолюбив - самолюбива, самолюбиво, мн. самолюбиви, прил. Който се отличава с ясно изразено самолюбие.
самолюбие - само ед. Чувство за собствено достойнство, самоуважение. Всеки човек има самолюбие. • Болно самолюбие. Преувеличено мнение за собс...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: