Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
струен - струйна, струйно, мн. струйни, прил. Който тече бързо; буен, пълноводен. Струйна река.
стружка - мн. стружки, ж. Спираловидна дървена или метална стърготина, отделена със струг.
структура - мн. структури, ж. 1. Само ед. Вътрешно устройство; строеж. Структура на речника. 2. Организационно звено. Ще обединим различни стр...
струна - мн. струни, ж. Опъната върху дърво метална или животинска нишка, която при натиск издава звук и е елемент от някои музикални инстр...
струпам - струпаш, св. - вж. струпвам.
струпвам - струпваш, несв. и струпам, св.; какво. 1. Събирам накуп безразборно, без ред, чрез трупане. Струпаха дървата на двора. 2, Прен. Да...
струя - мн. струи, ж. 1. Тънка ивица от течност или от друго безформено вещество (прахообразно, зърнообразно, въздухообразно), която излиз...
стръв - стръвта, само ед., ж. 1. Примамка при лов и риболов. Рибата захапа стръвта. 2. Прен. Настървение. Ям със стръв. Убивам със стръв.
стръвен - стръвна, стръвно, мн. стръвни, прил. 1. Жаден за кръв, месо; хищен. Стръвен звяр. 2. Прен. Изобщо ненаситен, алчен. Стръвен на зла...
стръвник - мн. стръвници, м. Стръвно животно или човек. // прил. стръвнишки, стръвнишка, стръвнишко, мн. стръвнишки. Стръвнишки поглед.
стръвница - мн. стръвници, ж. Стръвна (във 2 знач.) жена. По очите и се вижда каква е стръвница. • Мечка стръвница. Мечка, която се нахвърля в...
стрък - стръкът, стръка, мн. стръкове, (два) стръка, м. Растение върху отделно стъбло. Стрък магданоз. // същ. умал. стръкче, мн. стръкчет...
стръмен - стръмна, стръмно, мн. стръмни, прил. Който се спуска отвесно надолу. Стръмна планина. Стръмна скала. Стръмен поток. // нареч. стръ...
стръмнина - мн. стръмнини, ж. 1. Стръмно място; склон. Вървим по стръмнината. 2. Само ед. Качество на стръмен.
стръсвам - стръсваш, несв. и стърся, св. Стръсквам.
стръскам - стръскаш, св. — вж. стръсквам.
стръсквам - стръскваш, несв. и стръскам, св.; какво. Разг. Правя да стане по-сбит, да заеме по-малко място чрез тръскане. Стръсквам захар.
стрясвам - стрясваш, несв. и стресна, св.; кого/какво. Стряскам веднъж или поединично. — стрясвам се/стресна се. Стряскам се веднъж или много...
стряскам - стряскаш, несв. 1. Кого/какво. Изплашвам с внезапен шум, трясък, движение и др.; подплашвам. Шумът стряскаше кокошките. 2. Кого. С...
стряха - мн. стрехи, ж. 1. Долна част на покрив (обикн. наклонен), която пази сухо около стените и по която гнездят птици. 2. Покрив. Вижда...
студ - студът, студа, мн. студове, м. Време, когато температурата на въздуха е ниска; студено време. • Бера студ. Разг. Студено ми е, сту...
студен - студена, студено, мн. студени, прил. 1. Който е с ниска температура; хладен, леден, мразовит. Студена храна. Студени ръце. 2. Прен...
студенея - студенееш, мин. св. студенях, мин. прич. студенял, несв. 1. Обхваща ме студ; изстивам, изстудявам се. 2. Безл. Става студено. Студ...
студент - мн. студенти, м. Лице, което учи в университет. Умни студенти. // прил. студентски, студентска, студентско, мн. студентски. Студен...
студентка - мн. студентки, ж. Жена студент.
студентство - само ед. 1. Всички студенти като едно цяло. 2. Студентски години. През моето студентство отношенията бяха различни. Изкарах весело...
студио - само ед. 1. Специално обзаведено помещение на скулптор, художник, фотограф и др.; ателие. 2. Специално помещение, откъдето се осъщ...
студия - мн. студии, ж. Сравнително голямо по обем научно съчинение, което се стреми да изчерпи един проблем.
студувам - студуваш, несв. Пребивавам, стоя дълго време на студено; мръзна. Цяла зима студувам и вкъщи, и на работа. // същ. студуване, ср.
ступам - ступаш, св. — вж. ступвам.
ступвам - ступваш, несв. и ступам, св.; кого. Наплясквам, набивам набързо. Ступаха го и избягаха.
стъбло - мн. стъбла, ср. Част от растение между корена и короната/разклоненията. // прил. стъблен, стъблена, стъблено, мн. стъблени.
стъгда - мн. стъгди, ж. Остар. Площад на село.
стъквам - стъкваш, несв. и стъкна, св. 1. Нареждам дърва за огън. 2. Събирам, нагласявам горящите дърва по-добре; разпалвам. 3. Прен. Разг. ...
стъклар - стъкларят, стъкларя, мн. стъклари, м. 1. Човек, който изработва стъклени изделия. 2. Човек, който продава стъклени изделия. 3. Чов...
стъклария - мн. стъкларии, ж. Стъклени изделия. Много стъклария имат. Събрали са се един куп стъкларии.
стъклен - стъклена, стъклено, мн. стъклени, прил. 1. Който е направен от стъкло. Стъклена лампа. Стъклен прозорец. 2. Който притежава качест...
стъкленица - мн. стъкленици, ж. Стъклен съд за течности с тясно гърло, който се използва предимно в лабораториите.
стъкло - мн. стъкла, ср. 1. Само ед. Прозрачно и лесночупливо кварцово вещество. 2. Тънка плоскост от такъв материал, която се поставя на в...
стъклопис - мн. стъклописи, (два) стъклописа, м. Художествено изображение върху стъкло.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: