Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
сулфамид - мн. сулфамиди, (два) сулфамида, м. Спец. Обикн. мн. Вид антибиотични лекарствени средства, употребявани при някои инфекциозни боле...
сулфат - мн. сулфати, (два) сулфата, м. Спец. Сол на сярната киселина.
сулфид - мн. сулфиди, (два) сулфида, м. Спец. Съединение на сярата с химичен елемент или група; сол на сероводорода.
сулфит - мн. сулфити, (два) сулфита, м. Спец. Сол на серистата киселина.
сума - мн. суми, ж. 1. Спец. В математиката — резултатът, получен при действието събиране; сбор. 2. Прен. Общо количество от нещо. 3. Опр...
сумарен - сумарна, сумарно, мн. сумарни, прил. 1. Който е получен при събиране. Сумарна величина. 2. Обобщен, без подробности, сбит, кратък....
суматоха - само ед. Безредно движение, безпокойно действие. Пожарът предизвика суматоха в сградата и около нея.
сумирам - сумираш, несв. и св.; какво. 1. Спец. В математиката — извършвам действието събиране. 2. Обобщавам. Сумирам всички данни.
сумрак - само ед. Полутъмно състояние преди изгрева на слънцето и след залеза; здрач, полумрак. В сумрака неясно се виждаха очертанията на ...
сумрачен - сумрачна, сумрачно, мн. сумрачни, прил. Който е полутъмен, мрачен. Сумрачна стая. // нареч. сумрачно.
сумтя - сумтиш, мин. св. сумтях, мин. прич. сумтял, несв. 1. Дишам шумно през носа. 2. Прен. За човек — дишам шумно поради гняв, ярост, си...
супа - мн. супи, ж. Течно ястие, приготвено при варене на месо или зеленчуци с подправки; чорба. Пилешка супа.
супен - супена, супено, мн. супени, прил. Който е предназначен за ядене на супа. Супена лъжица.
супер - мн. супери, (два) супера, м. Разг. Супермаркет.
супер- - Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който е главен, върховен, напр. суперарбитър, суперинтендант и др. 2. Който е ...
суперлатив - мн. суперлативи, (два) суперлатива, м. 1. Спец. В езикознанието — превъзходна степен. 2. Най-висш, върховен. 3. Прен. Разг. Обикн....
супермаркет - мн. супермаркети, (два) супермаркета, м. Голям магазин на самообслужване, в който се продават най-различни стоки.
суперпродукция - мн. суперпродукции, ж. 1. Свръхпроизводство. 2. Филм с високо постижение в актьорската игра и режисурата и с използване на сложни ...
супник - мн. супници, (два) супника, м. Голям съд, в който се поднася супа.
сур - сура, суро, мн. сури, прил. Диал. 1. Светлосив. Сури елени. 2. В който има бяло и сиво. Сури биволи.
сурат - мн. сурати, (два) сурата, м. Разг. Пренебр. Човешко лице, образ. • Плюя в сурата (на някого). Казвам направо на някого какво мисля...
сурва - прил., неизм. • Сурва година. Здрава, весела година (като пожелание).
сурвакам - сурвакаш, несв.; кого. 1. Удрям леко със сурвакница за здраве и пожелавам нещо. 2. Прен. Ирон. Бия.
сурвакар - сурвакарят, сурвакаря, мн. сурвакари, м. Млад мъж, който на Нова година ходи да сурвака.
сурвакница - мн. сурвакници, ж. Украсена дрянова пръчка, с която се сурвака на Нова година за здраве.
сурвам - сурваш се, несв. и сурна се, св. Разг. Плъзгам се, свличам се бързо.
сурвачка - мн. сурвачки, ж. Сурвакница.
сурдинка - само ед. Приспособление, с което се променя тембърът или се понижава силата на тона, издаван от духови или струнни музикални инстр...
сурдопедагогика - само ед. Спец. Дял от дефектологията, който се занимава с обучението на глухонеми деца и на деца със слухови дефекти.
сурна се - сурнеш се, мин. св. сурнах се, мин. прич. сурнал се, св. — вж. сурвам се.
суров - сурова, сурово, мн. сурови, прил. 1. За храна — който не е подлаган на топлинна обработка. Сурово месо. 2. Който не е готвен доста...
суроватка - мн. суроватки, ж. Течност, която се отделя от млякото при подсирването му; цвик.
суровина - мн. суровини, ж. Първични, необработени материали, които се използват в производството. // прил. суровинен, суровинна, суровинно, ...
суровица - мн. суровици, ж. 1. Още неизсъхнало отсечено дърво. 2. Дебела тояга; сопа.
суровост - суровостта, само ед., ж. Строгост, жестокост.
сурогат - мн. сурогати, (два) сурогата, м. 1. Продукт, който е непълноценен заместител на друг продукт. 2. Прен. Пренебр. Непълноценен замес...
сусам - само ед. Тревисто маслодайно растение и неговите семена, които се използват в кулинарията. // прил. сусамен, сусамена, суса-мено, ...
сусамка - мн. сусамки, ж. Сладкарско изделие, приготвено от карамел и сусамено семе.
суспендирам - суспендираш, несв. и св.; какво. Спец. Отменям, обезсилвам, преустановявам действието на закон.
суспензия - мн. суспензии, ж. Спец. Флуидна дисперсна система, в която равномерно са разпределени множество твърди и течни частици с много мал...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: