Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
навявам - навяваш, несв. и навея, св.; какво. 1. За вятър — като вея, донасям, докарвам нещо. Бурята навя сухи листа пред входа. 2. Прен. Пр...
навярно - нареч. По всяка вероятност, може би. Навярно той знае телефонния и номер.
навяхвам - навяхваш, несв. и навехна, св.; какво. Изкълчвам става, измествам кост. Навехнах си крака.
нагаждам - нагаждаш, несв. и нагодя, св.; какво. Правя угодно, намествам, приспособявам. - нагаждам се/нагодя се. 1. Приспособявам се към про...
нагазвам - нагазваш, несв. и нагазя, се. 1. В какво. Като газя, навлизам в нещо. Нагазвам в дълбокото. 2. Разг. За болест, беда — връхлитам, ...
нагазя - нагазиш, мин. св. нагазих, мин. прич. нагазил, св. — вж. нагазвам.
нагайка - мн. нагайки, ж. Остар. Къс камшик, плетен от ремъци; кожен бич.
наган - мн. нагани, (два) нагана, м. Вид револвер с въртящ се барабан.
нагар - само ед. Овъгляване, получено в резултат на горене; полепнали сажди. Нагар в цевта на оръжието.
нагарчам - нагарчаш, несв. и нагорча, св. Горча слабо, леко. Сиропът нагарча.
нагизвам - нагизваш, несв. и нагизна, св. Намокрям се много, пропивам се от влага.
нагиздвам - нагиздваш, несв. Нагиздям.
нагиздя - нагиздиш, мин. св. нагиздих, мин. прич. нагиздил, св. — вж. нагиздям.
нагиздям - нагиздяш, несв. и нагиздя, св.; кого/какво. Правя гиздав, обличам с хубави дрехи или обкичвам, украсявам доста. Нагиздиха невестат...
наглава - нареч. • Излизам наглава (с някого). Успявам де се справя с някого, да го победя в спор, да го убедя. Не се излиза наглава с вятър...
нагласа - мн. нагласи, ж. 1. Устройство, подредба, предразположение. Човек с музикална на гласа. 2. Остар. Уговорка, сговор.
наглася - нагласиш, мин. св. нагласих, мин. прич. нагласил, св. — вж. нагласявам.
нагласявам - нагласяваш, несв. и наглася, св.; какво. 1. Разг. Правя нещо да стане готово. Нагласихме масата за обяд. 2. Разг. Нагиздям, накичв...
нагласям - нагласяш, несв. Нагласявам.
наглед - нареч. При външно оглеждане, на външен вид; както ми се струва, че е. Той наглед е добър човек.
нагледам - нагледаш, св. — вж. наглеждам.
нагледен - нагледна, нагледно, мн. нагледни, прил. 1. Ясен, достъпен за разбиране, убедителен. Нагледен пример. 2. Който служи за онагледяван...
наглеждам - наглеждаш, несв. и нагледам, св.; какво/кого. Гледам дали нешо протича нормално, дали е в ред, грижа се за нещо. Наглеждам тенджер...
наглост - наглостта, само ед., ж., Качество на нагъл; прекалено нахалство.
нагноя - нагноиш, мин. св. нагноих, мин. прич. нагноил, св. — вж. нагноявам.
нагноявам - нагнояваш, несв. и нагноя, св. За рана — събирам гной, забирам. Голям цирей беше нагноил.
наговарям - наговаряш, несв. и наговоря. 1. Какво, на кого. С говорене изричам много неща, като обвинявам или клеветя някого, приписвам му кач...
наговоря - наговориш, мин. св. наговорих, мин. прич. наговорил, св. — вж. наговарям.
нагодя - нагодиш, мин. св. нагодих, мин. прич. нагодил, св. — вж. нагаждам.
наголемея - наголемееш, мин. св. наголемях, мин. прич. наголемял, св. — вж. наголемявам.
наголемявам - наголемяваш, несв. и наголемея, св. Ставам по-голям. Ценят наголемява.
нагон - само ед. Вроден инстинкт, свързан с размножаването и опазването на животинските видове.
нагоре - нареч. 1. Към по-горна част, на по-високо положение в отвесна линия. Вдигнах ръката си по-нагоре. Стрелям нагоре във въздуха. 2. В...
нагорещя - нагорещиш, мин. св. нагорещих, мин. прич. нагорещил, св. — вж. нагорещявам.
нагорещявам - нагорещяваш, несв. и нагорещя, св.; какво. Правя нещо да стане горещо; нагрявам, нажежавам. Нагорещявам кърпата над печката. Нагор...
нагорнище - мн. нагорнища, ср. Стръмно място, склон, по който се отива нагоре; нанагорнище.
нагорча - нагорчиш, мин. св. нагорчах, мин. прич. нагорчал, св. — вж. нагарчам.
нагорчавам - нагорчаваш, несв. Нагарчам.
нагостя - нагостиш, мин. св. нагостих, мин. прич. нагостил, св. — вж. нагостявам.
нагостявам - нагостяваш, несв. и нагостя, св.; кого, с какво. Давам на гост да яде и пие, предлагам му храна. Нагостих го с богата храна.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: