Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
насрещен - насрещна, насрещно, мн. насрещни, прил. 1. Който се намира насреща. Насрещна улица. Насрещна къща. 2. Който се движи срещу мене. Н...
насроча - насрочиш, мин. св. насрочих, мин. прич. насрочил, св. — вж. насрочвам.
насрочвам - насрочваш, несв. и насроча, св.; какво. Определям момент, в който ще се извърши нещо. Насрочиха си среща в 17 часа. Насрочиха пъту...
настава - несв. и настане, св. Настъпва, иде. Настане вечер — месец изгрее (Ботев). Настана вълнение сред слушателите. Настана суматоха.
наставам - наставаш, несв. и настана, св. Само мн. Ставаме много хора заедно или едновременно. Когато представлението свърши, зрителите наста...
наставка - мн. наставки, ж. 1. Част, която е наставена към нещо. Полата е с наставка, защото и окъся. 2. Спец. В езикознанието — словообразув...
наставление - мн. наставления, ср. 1. Съвет, поучение, нравоучение. Слушаше наставленията на майка си. 2. Ръководство, инструкция, упътване. Нас...
наставлявам - наставляваш, несв.; кого. Давам наставления на някого, уча на нещо хубаво, добро. Наставлявам го как да се държи в обществото.
наставник - мн. наставници, м. Остар. Лице, което наставлява някого, дава му съвети. Наставник на футболен клуб.
наставница - мн. наставници, ж. Жена наставник.
наставнически - наставническа, наставническо, мн. наставнически, прил. Който се отнася до наставник. Наставнически тон.
наставя - наставиш, мин. св. наставих, мин. прич. наставил, св. — вж. наставям.
наставям - наставяш, несв. и наставя, св.; какво. Уголемявам нещо до нужната дължина или ширина, като присъединявам друга част към него.
настана - настанеш, мин. св. настанах, мин. прич. настанал, св. — вж. наставам.
настане - мин. св. настана, мин. прич. настанал, св. - вж. настава.
настаня - настаниш, мин. св. настаних, мин. прич. настанил, св. — вж. настанявам.
настанявам - настаняваш, несв. и настаня, св. 1. Кого. Осигурявам на някого работа, удобства и др. Настаниха го в най-слънчевата стая. 2. Какво...
настеля - настелеш, мин. св. настлах, мин. прич. настлал, св. — вж. настилам.
настивам - настиваш, несв. и настина, св. В резултат на простуда се разболявам; простудявам се. Стоях на течение и съм настинал.
настигам - настигаш, несв. и настигна, св.: кого/ какво. Стигам някого, тъй като се движа или работя с по-голяма скорост от него, по-добре. Н...
настигна - настигнеш, мин. св. настигнах, мин. прич. настигнал, св. — вж. настигам.
настилам - настилаш, несв., и настеля, св.; какво. 1. Стеля нещо върху голямо пространство. Настлах пъстри килими из цялата къща. 2. Покривам...
настилка - мн. настилки, ж. 1. Пласт от нещо настлано. 2. Пласт, с който е покрит път, улица. Улична настилка.
настина - настинеш, мин. св. настинах, мин. прич. настинал, св. — вж. настивам.
настинка - мн. настинки, ж. Заболяване, причинено от настиване; простуда.
настойка - мн. настойки, ж. Течност, която съдържа екстракт от поставеното в нея вещество или растение. Настойка от лайка.
настойник - мн. настойници, м. Лице, което временно изпълнява родителски права върху малолетни или представлява родителите им пред някакви вла...
настойница - мн. настойници, ж. Жена настойник.
настойчив - настойчива, настойчиво, мн. настойчиви, прил. 1. Който много настоява; упорит, твърд. Настойчив човек. 2. Настоятелен, който изиск...
настолен - настолна, настолни, мн. настолни, прил. 1. Който е предназначен за поставяне върху маса. Настолна лампа. 2. Прен. Който е необходи...
настоя - настоиш, мин. св. настоях, мин. прич. настоял, се. — вж. настоявам.
настоявам - настояваш, несв. и настоя, св. Искам твърдо и последователно нещо да стане. Настоявам да посетим този музей. Настоявам за повишава...
настоятел - настоятелят, настоятеля, мн. настоятели, м. Член на настоятелство.
настоятелен - настоятелна, настоятелно, мн. настоятелни, прил. 1. Който изразява настояване. 2. Който трябва да стане; наложителен, неотложен. /...
настоятелка - мн. настоятелки, ж. Жена настоятел.
настоятелство - мн. настоятелства, ср. 1. Група хора, избрани да ръководят стопанството на училище или църква. 2. Ръководство на дружество или орг...
настоящ - настояща, настоящо, мн. настоящи, прил. 1. Който съществува или се извършва сега. 2. Който е пред говорителя или слушателя; този, ...
настояще - само ед. Сегашното време, съвременността. Настоящето ни е вълнуващо.
настрана - нареч. Не тук, по-далече, не много близко. Къщата му е настрани от село. Стой настрана!
настрани - нареч. — вж. настрана.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: