Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
налъми - налъм, м. Дървени чехли с кожена каишка. • Когато цъфнат налъмите. Ирон. Никога.
налюбвам се - налюбваш се, несв. и налюбя се, св. Любя се до пълно насищане.
налюбувам се - налюбуваш се, св.; на кого/ на какво. Любувам се до пълно насищане на нещо. Налюбувах се на чудесния пейзаж. Не мога да и се налюб...
налюбя се - налюбиш се, мин. св. налюбих се, мин. прич. налюбил се, св. — вж. налюбвам се.
налютя - налютиш, мин. св. налютих, мин. прич. налютил, св. — вж. налютявам.
налютявам - налютяваш, несв. и налютя, св. 1. Какво. Правя нещо да стане лютиво, подлютявам. 2. Лютя слабо. Пиперките налютяват. — налютявам с...
наляво - нареч. 1. На лява страна, в лява посока. Обърна се наляво. 2. На страната на леви политически сили. • Наляво и надясно (върша нещо...
налягам - налягаш, несв. и налегна, св. 1. Натискам, напъвам. Налегна с рамо вратата. 2. Прен. Нападам, връхлитам, идва ми нещо до главата. ...
налягане - мн. налягания, ср. Силата, която действа върху някаква повърхност; натиск. Атмосферно налягане. Кръвно налягане.
нам - личн. мест. Остар. На нас.
намагнитизирам - намагнитизираш, несв. и св.; какво. Придавам магнитни свойства на нещо; магнитизирам. Намагнитизирах желязото.
намажа - намажеш, мин. св. намазах, мин. прич. намазал, св. — вж. намазвам.
намазвам - намазваш, несв. и намажа, св. 1. Какво. Покривам с мазнина или с друга течност. Намазах ръцете си с крем. 2. Жарг. Получавам облаг...
намаление - мн. намаления, ср. 1. Само ед. Намаляване. 2. Резултатът от това действие. Пътувам с намаление. Намаление на цените. • Използвам н...
намалея - намалееш, мин. св. намалях, мин. прич. намалял, св. — вж. намалявам.
намаля - намалиш, мин. св. намалих, мин. прич. намалил, св. — вж. намалявам.
намалявам - намаляваш, несв. и намалея, се. Ставам по-малоброен, по-малък, смалявам се. Намаляха книгите в библиотеката.
намек - мн. намеци, (два) намека, м. Дума или израз, в които се съдържа недоизказана мисъл, за която можем да се досетим; намекване, загат...
намеквам - намекваш, несв. и намекна, св.; на кого, за какво. Правя намек, загатвам, подхвърлям. Намекнах му за разговора ни.
намекна - намекнеш, мин. св. намекнах, мин. прич. намекнал, св. - вж. намеквам.
намерение - мн. намерения, ср. Желание да се направи нещо; замисъл, план, който трябва да се изпълни. Имам намерение да построя нова къща.
намеря - намериш, мин. св. намерих, мин. прич. намерил, св. — вж. намирам.
намеса - мн. намеси, ж. Вмешателство, участие. Ще се справим без чужда намеса.
намесвам - намесваш, несв. и намеся, св. 1. Кого! какво. Включвам някого или нещо в чужда работа. Намесих го в скандала. 2. Разг. Какво. Меся...
намествам - наместваш, несв. и наместя, св. 1. Какво. Поставям нещо на определеното му място; нагласям, натъкмявам. 2. Замествам. — намествам ...
наместник - мн. наместници, м. Заместник. • Архиерейски наместник. Духовник, който изпълнява ролята на владика в определени случаи.
наместо - предлог. Вместо.
наместя - наместиш, мин. св. наместих, мин. прич. наместил, св. — вж. намествам.
намеся - намесиш, мин. св. намесих, мин. прич. намесил, св. — вж. намесвам.
наметало - мн. наметала, ср. Горна дреха без ръкави; пелерина.
наметка - мн. наметки, ж. 1. Наметало. 2. При плетене — добавяне на нова бримка, за да се разшири плетивото.
наметна - наметнеш, мин. св. наметнах, мин. прич. наметнал, св. — вж. намятам.
намигам - намигаш, несв.; на кого. Мигам с едното око, за да дам знак; смигам.
намигвам - намигваш, несв. и намигна, св.; на кого. Намигам еднократно или поединично.
намигна - намигнеш, мин. св. намигнах, мин. прич. намигнал, св. — вж. намигвам.
намина - наминеш, мин. св. наминах, мин. прич. наминал, св. — вж. наминавам.
наминавам - наминаваш, несв. и намина, св. Минавам периодично, за кратко време; спохождам, отбивам се. На връщане намина при сестра си.
намирам - намираш, несв. и намеря, св. 1. Какво. Откривам нещо загубено, неизвестно или скрито. Намерих чантата си. 2. Кого. Откривам някого...
намирисвам - намирисваш, несв. и намириша, св. 1. Мириша слабо (обикн. на нещо необичайно, на лошо). Месото намирисва. 2. Усещам мирис на нещо,...
намириша - намиришеш, мин. св. намирисах, мин. прич. намирисал, св. - вж. намирисвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: