Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
нимфомания - само ед. Болестна проява на засилено полово влечение у жената.
нимфоманка - мн. нимфоманки, ж. Жена, която страда от нимфомания.
нине - нареч. Остар. Сега.
нирвана - само ед. 1. Блажено състояние на душата в будистката религия. 2. Прен. Пълен покой, блаженство.
нисш - нисша, нисше, мн. нисши, прил. Низш.
нисък - ниска, ниско, мн. ниски, прил. 1. Който има малка височина; невисок. Нисък човек. Ниска ограда. 2. Който се намира на неголяма вис...
нит - нитът, нита, мн. нитове, (два) нита, м. Късо метално тяло с цилиндрична форма и глава, което служи за неподвижно свързване на мета...
нито - част. 1. Подсилва отрицанието. Не каза нито дума. 2. За отрицателна заповед. Нито дума повече!
нитрат - мн. нитрати, м. 1. Спец. Сол на азотната киселина. 2. Прен. Разг. Зеленчуци, които съдържат тази сол. Не купувайте нитрати!
нихилизъм - само ед. 1. Спец. Течение, възникнало през XIX в. в Русия, което се отнася отрицателно към установената идеология. 2. Отрицание на...
нихилист - мн. нихилисти, м. Привърженик на нихилизма.
ницшеанство - само ед. Спец. Философско течение, което проповядва индивидуализъм, култ към "свръхчовека".
ничий - ничия, ничие, мн. ничии, отриц. мест. Който не е на никого и не се отнася до никого. Направих го без ничия помощ. Ничия земя.
ничком - нареч. С лице към земята, по очи. Падна ничком.
ниша - мн. ниши, ж. Цилиндрична или правоъгълна вдлъбнатина в стена.
нишадър - само ед. Спец. Амониев хлорид: кристално вещество със солено-горчив вкус, употребявано в медицината и техниката.
нишан - мн. нишани, (два) нишана, м. Остар. 1. Знак, белег. 2. Цел, мишена.
нишесте - само ед. Скорбяла.
нишестен - нишестена, нишестено, мн. нишестени, прил. Който съдържа нишесте или е направен от нишесте. Нишестен десерт.
нишка - мн. нишки, ж. 1. Тънко изпреден конец; жица. Тъкан с вплетени сребърни нишки. 2. Прен. Нещо, което наподобява такъв конец. Сини ни...
нищ - нища, нище, мн. нищи, прил. Остар. Много беден. • Нищ духом. С ограничени интереси и желания, с беден духовен живот.
нищелка - мн. нищелки, ж. Част от тъкачен стан, която мести нагоре и надолу нишките.
нищета - само ед. Бедност, сиромашия. Живее в нищета.
нищо - отриц. мест. 1. Като същ. Нито един (предмет, явление, изказване, ситуация и др.). В стаята нямаше нищо. Нищо не разбирам. Нищо не...
нищожен - нищожна, нищожно, мн. нищожни, прил. 1. Съвсем малък, дребен. Нищожна сума. 2. Спец. Невалиден. Нищожен договор. // същ. нищожност...
нищожество - мн. нищожества, ср. 1. Само ед. Положение на нищожен. 2. Нищожен, жалък човек или същество.
нищя - нищиш, мин. св. нищих, мин. прич. нищил, несв.; какво. Разделям на нишки. Нищя края на покривката — нищя се. Ставам на нишки.
но - съюз. 1. За противопоставяне на еднородни части. Малък, но смел. Изкарвам не по много, но редовно. 2. За противопоставяне на прост...
нобелист - мн. нобелисти, м. Носител на Нобелова награда.
нобелов - нобелова, нобелово, мн. нобелови, прил. • Нобелова награда. Международна парична награда за научни постижения, литература и заслуг...
нов - нова, ново, мн. нови, прил. 1. Който е от неотдавна. Нова къща. Нова чанта. 2. Следващ друг обект от същия вид, пореден. Ново писм...
новак - мн. новаци, м. Човек, който отскоро се занимава с нещо.
новатор - мн. новатори, м. Човек, който внася нещо ново в дадена област.
новела - мн. новели, ж. Спец. Средно по обем белетристично произведение, обикновено с внезапен и неочакван край.
новелист - мн. новелисти, м. Писател, който пише/ издава новели.
новелистка - мн. новелистки, ж. Жена новелист.
новина - мн. новини, ж. Ново съобщение, вест. Вечерни новини.
новинар - новинарят, новинаря, мн. новинари, м. Журналист, който представя новини. // прил. новинарски, новинарска, новинарско, мн. новинарс...
ново- - Първа част на сложни думи със значение отскоро, неотдавна: новобогаташ, новобрачен, нововъведение, новодошъл.
новобранец - мн. новобранци, м. Младеж, който скоро е постъпил в армията.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: