Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
начумеря - начумериш, мин. св. начумерих, мин. прич. начумерил, св. — вж. начумервам.
начупвам - начупваш, несв. и начупя, св.; какво. 1. Чупя, колкото е необходимо. Начупих орехи за сладкиша. 2. Разтрошавам чрез чупене. Начупи...
начупя - начупиш, мин. св. начупих, мин. прич. начупил, св. — вж. начупвам.
наш - наша, наше, мн. наши, крат. ни, притеж. мест. 1. Който принадлежи на нас или се отнася до нас. Нашата къща. Нашето семейство. 2. К...
нашарвам - нашарваш, несв. и нашаря, св. 1. Какво. Покривам нещо с шарки, украсявам. Нашарих яйцата за Великден. 2. Прен. Разг. Кого. Набивам...
нашаря - нашариш, мин. св. нашарих, мин. прич. нашарил, св. — вж. нашарвам.
нашенец - мн. нашенци, м. 1. Човек, който е от нашата страна, сънародник. 2. Човек, който е от нашия край, от нашето населено място; земляк,...
нашенка - мн. нашенки, ж. Жена нашенец.
нашенски - нашенска, нашенско, мн. нашенски, прил. 1. Наш, свой. Нашенски истории. 2. Който е от нашия край, местен. Опитай нашенското вино.
нашепвам - нашепваш, несв. и нашепна, св.; какво, на кого. С шепот разказвам или припомням нещо. Вятърът ми нашепваше чудни легенди.
нашепна - нашепнеш, мин. св. нашепнах, мин. прич. нашепнал, св. — вж. нашепвам.
нашественик - мн. нашественици, м. Човек или група хора, които предприемат нашествие.
нашествие - мн. нашествия, ср. 1. Навлизане на нападател в дадена страна. 2. Прен. Внезапна поява на насекоми или други животни в голямо колич...
нашетам се - нашеташ се, св. — вж. нашетвам се.
нашетвам се - нашетваш се, несв. и нашетам се, св. Шетам, колкото искам, до пълно насищане.
нашив - само ед. Това, което е нашито върху нещо, обикновено за украса; бродерия. Роклята е е богат нашив.
нашивам - нашиваш, несв. и нашия, св.; какво. 1. Шия в голямо количество, много. Наши дрехи за цялото семейство. 2. Пришивам или бродирам не...
нашивка - нашивки, ж. 1. Нашив. 2. Спец. Лента или ивица, която означава военно звание или чин и се пришива към дреха или пагон.
нашийник - мн. нашийници, (два) нашийника, м. 1. Поставен върху шията на куче ремък, към който се прикрепва синджир. 2. Нешо пришито на дреха...
нашир - нареч. Откъм широката страна. Нашир и надлъж пребродих страната. • Надлъж и нашир. Навсякъде.
нашироко - нареч. 1. Нашир. 2. Подробно, обширно. Разказа историята си нашироко. 3. В задоволство, без затруднения. Живеят нашироко — нищо не...
нашия - нашиеш, мин. св. наших, мин. прич. нашил, св. — вж. нашивам.
нашумя - нашумиш, мин. св. нашумях, мин. прич. нашумял, св. — вж. нашумявам.
нашумявам - нашумяваш, несв. и нашумя, св. Предизвиквам шум около себе си, събуждам интерес. В последно време нашумяха нови рокгрупи.
нашумял - нашумяла, нашумяло, мн. нашумели, прил. Който временно е станал известен; популярен, интересен. Нашумели заглавия.
нашътам се - нашъташ се, св. Нашетам се.
нашътвам се - нашътваш се, несв. Нашетвам се.
нащрек - нареч. Напрегнато, с повишено внимание, в очакване на опасност. Сърната застана нащрек след тихото шумолене.
нащърбен - нащърбена, нащърбено, мн. нащърбени, прил. 1. Който има ръб с нарушена цялост. Нащърбена чаша. Нащърбен нож. 2. Прен. За Луната — ...
нащърбя - нащърбиш, мин. св. нащърбих, мин. прич. нащърбил, св. - вж. нащърбявам.
нащърбявам - нащърбяваш, несв. и нащърбя, св.; какво. Направям нещо да бъде щърбо, неравно. Нащърбих новата чаша.
нащърбям - нащърбяш, несв. Нащърбявам.
наяве - нареч. В действителност, не насън. За първи път виждаше орхидеи наяве. • Излизам наяве. Разкривам се, ставам известен за всички. С...
наяден - наядена, наядено, мн. наядени, прил. От който липсва част; нахапан. Наядена ябълка. • Наяден зъб. Развален, с дупка зъб.
наяждам - наяждаш, несв. и наям, св.; какво. От-хапвам част от нещо. Косовете наядоха черешите. — наяждам се/наям се. Ям до пълно насищане, ...
наяквам - наякваш, несв. и наякна, св. Разг. Ставам як, силен; заяквам. След два месеца конят наякна и вече можеха да го яздят.
наякна - наякнеш, лшн. св. наякнах, мин. прич. наякнал, св. — вж. наяквам.
наям - наядеш, мин. св. наядох, мин. прич. наял, св. — вж. наяждам.
наясно - нареч. Без неясноти, без съмнения. Вече съм наясно как се работи с тази машина.
не - част. 1. Изразява отрицание пред различни части на изречението: пълно при сказуемото и частично при другите части. Не зная. 2. При...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: