Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
надценя - надцениш, мин. св. надцених, мин. прич. надценил, св. — вж. надценявам.
надценявам - надценяваш, несв. и надценя, св.; кого/ какво. Смятам за по-скъп, за по-ценен, отколкото е; давам по-висока цена или по-голямо зна...
надчета - надчетеш, мин. св. надчетох, мин. прич. надчел, св. — вж. надчитам.
надчитам - надчиташ, несв. и надчета, св.; кого. Чета по-добре или повече от някого.
надълбоко - нареч. 1. На голяма дълбочина, в дълбоко място. Надълбоко в морето живеят интересни риби. 2. Задълбочено. Навлязъл е надълбоко в п...
надълго - нареч. 1. Пространно, с много подробности. Разказва надълго за пътешествията си. 2. На голяма дължина. • Надълго и нашироко. Много...
надъхам - надъхаш, св. — вж. надъхвам.
надъхвам - надъхваш, несв. и надъхам, св. 1. Какво. Дъхам върху нещо. 2. Прен. Кого. Внушавам, настройвам, влияя, подстрекавам.
надявам - надяваш, несв. и надяна, св.; какво. Разг. 1. Набождам, промушвам, слагам. Надявам пръстена върху ръката и. 2. Обличам или обувам....
надявам се - надяваш се, несв. 1. Имам надежда, че нещо ще стане. Надявам се да се срещнем пак. 2. На кого. Разчитам на някого, осланям се, упо...
надяждам - надяждаш, несв. и надям, св.; кого. Ям повече или по-бързо от някого.
надялкам - надялкаш, св. — вж. надялквам.
надялквам - надялкваш, несв. и надялкам, св.; какво. 1. Дялкам определено количество от нещо. 2. Дялкам на много места. Надялка дървото с ножч...
надям - надядеш, мин. св. надядох, мин. прич. надял, св. — вж. надяждам.
надяна - наденеш, мин. св. надянах, мин. прич. надянал, св. — вж. надявам.
надясно - нареч. 1. В посока на дясната страна. Завивам надясно. 2. На страната на десните политически сили. • Наляво и надясно. На всички с...
наедно - нареч. Заедно, вкупом, на едно място.
наедрея - наедрееш, мин. св. наедрях, мин. прич. наедрял, св. — вж. наедрявам.
наедрявам - наедряваш, несв. и наедрея, св. Ставам по-едър, нараствам, увеличавам се. През последните дни от бременността си тя много наедря.
наежа - наежиш, мин. св. наежих, мин. прич. наежил, св. — вж. наежвам.
наежвам - наежваш, несв. и наежа, св. 1. Правя козината или перушината да настръхне. 2. Прен. Диал. Насъсквам. — наежвам се/ наежа се. 1. Пр...
наелектризирам - наелектризираш, несв. и св. 1. Предавам на някакво тяло електричество. 2. Прен. Създавам напрегнатост; настройвам, възбуждам.
наем - само ед. Заплащане за временно ползване на нещо. Месечен наем за квартира. • Нося душа под наем. Много съм слаб, много съм болен.
наема - наемеш, мин. св. наех, мин. прич. наел, св. — вж. наемам.
наемам - наемаш, несв. и наема, св. 1. Какво. Вземам под наем. Наех хубав апартамент. 2. Кого. Възлагам временна работа. Наех двама работни...
наемател - наемателят, наемателя, мн. наематели, м. 1. Лице, което наема нещо. 2. Лице, което живее под наем; квартирант.
наемателка - мн. наемателки, ж. Жена наемател.
наемен - наемна, наемно, мн. наемни, прил. 1. Който получава заплащане за временно извършване на някаква работа. Наемен войник. Наемен убие...
наемник - мн. наемници, м. 1. Лице, което временно е наето да работи срещу определено заплащане. 2. Прен. Лице, което служи на чужди интерес...
наесен - нареч. През следващата есен; когато дойде есента. Наесен ще бъде ученик в първи клас.
нает - наета, наето, мн. наети, прил. Който е взет под наем. Нает апартамент.
нажабурвам се - нажабурваш се, несв. и нажабуря се, св. Напълвам устата си с вода или друга течност, която движа, за да плакне вътрешността.
нажабуря се - нажабуриш се, мин. св. нажабурих се, мин. прич. нажабурил се, св. — вж. нажабурвам се.
нажалвам се - нажалваш се, несв. и нажаля се, св. Жаля много.
нажаля - нажалиш, мин. св. нажалих, мин. прич. нажалил, св. — вж. нажалявам.
нажаля се - нажалиш се, мин. св. нажалих се, мин. прич. нажалил се, св. — вж. нажалвам се.
нажалявам - нажаляваш, несв. и нажаля, св.; кого. Правя някого да стане жален; натъжавам. Песента го нажали. — нажалявам се/нажаля се. Ставам...
нажежа - нажежиш, мин. св. нажежих, мин. прич. нажежил, св. — вж. нажежавам.
нажежавам - нажежаваш, несв. и нажежа, св.; какво. Правя нещо да стане горещо, нагрявам до зачервяване. — нажежавам се/ нажежа се. 1. Ставам г...
наживея се - наживееш се, мин. св. наживях се, мин. прич. наживял се, св. — вж. наживявам се.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: